Arxiu d'etiquetes: Costa Marcona

Més arguments per a la protecció de Costa Marcona

La Diputació de Girona, la Fundació Territori i Paisatge i l’Associació Naturalistes de Girona han elaborat el Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava. Aquest és un document que dibuixa els espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava que mereixen i requereixen protecció. Són 44 els espais on es recomana que es desqualifiquin els sòls per tal de garantir-ne la preservació.

Entre aquests 44 espais es troba Costa Marcona, l’única zona no urbanitzada de Lloret, juntament amb cala Morisca, que actua com a corredor biològic entre la costa i els boscos del massís de Cadiretes i les Gavarres. Recordem que aquest corredor biològic es troba actualment amenaçat per la intenció de l’equip de govern de l’Ajuntament de Lloret (CiU-PP) de construir-hi un hotel de luxe.

SOS Lloret protegim Costa Marcona

Cliqueu aquí per descarregar la fitxa corresponent a Costa Marcona

“La Costa Brava s’ha anat omplint de totxanes, formigó, línies elèctriques i asfalt. Cada dia que passa és més grisa i menys verda. Quan ja no quedin platges verges, boscos, aiguamolls ni camps de conreu, cap turista voldrà venir. Preferirà anar de vacances a altres llocs on s’hagin preocupat per conservar el paisatge. Llavors ja serà massa tard. Només nosaltres som responsables que això no arribi a passar.”

Aquest Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava es proposa com un inventari i estudi aprofundit del litoral gironí tot recercant aquells espais que per les seves condicions naturals i paisatgístiques remarquin la singularitat del territori i requereixin una major atenció. Es parteix de la base que ja hi ha tota una sèrie d’espais (els més singulars) dotats de figures de protecció (parcs naturals, paratges d’interès natural, tots ells inclosos al PEIN) i que ara cal incidir en aquells espais que tenen un alt valor i que no tenen protecció.

Una altra de les premisses bàsiques és la necessitat d’articular una xarxa d’espais interconnectats entre si de manera que es doni un pas endavant i se superi l’etapa de la creació d’espais protegits, però isolats i sense cap connexió. D’aquesta manera, s’ha articulat una malla molt amplia que relliga els espais ja dotats de protecció amb aquests nous espais donant com a resultat la xarxa d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava.

A més de dibuixar aquesta xarxa d’espais, el treball pretén recomanar i proposar mesures de preservació i protecció concretes dels espais catalogats a l’abast de les administracions, especialment els ajuntaments.

Carta publicada als diaris

COSTA MARCONA: CORREDOR BIOLÒGIC EN PERILL

Costa Marcona és l’única zona no urbanitzada de Lloret, juntament amb cala Morisca, que actua com a corredor biològic entre la costa i els boscos del massís de Cadiretes i les Gavarres. Aquest corredor biològic es troba actualment amenaçat per la intenció de l’equip de govern de l’Ajuntament de Lloret (CiU-PP) de construir-hi un hotel de luxe.

Les conseqüències d’aquest nou impacte, producte de la humanització del paisatge, poden ser irreversibles pel que fa a la reducció i pèrdua de les diferents poblacions d’espècies animals i vegetals que habiten aquesta zona.

A llarg termini, la fragmentació dels diferents hàbitats dificulta el moviment de les poblacions fins al punt d’arribar a l’extinció de la majoria de les espècies, amb la conseqüent pèrdua de biodiversitat que això comporta.

Tant el corredor biològic de Costa Marcona, com la resta de corredors que formen part del terme municipal de Lloret, tenen un paper ambiental i ecològic vital: es facilita la dispersió de la flora i la fauna, augmenta la seva diversitat i es redueix el risc d’extinció; ajuden a esmorteir els canvis de temperatura a les zones urbanes, moderen l’escorrentia provocada per les aigües de pluja o redueixen la contaminació, tant l’acústica, com la lumínica, o la provocada per la pols i els metalls pesants.

I és que abans de posar més ciment sobre els boscos de Lloret, els responsables polítics del nostre poble haurien de saber què és i què significa realment un corredor biològic.

Associació Ciutadana SOS Lloret

Protegim Costa Marcona!

EL NOU PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER COMENÇA AMB MAL PEU.

L’administració local i nacional es burlen de la població.

SOS Lloret vol denunciar el fet que el Pla director d’ordenació urbanística del sistema costaner (PDUSC) hagi classificat com a urbanitzable 1 hectàrea de terreny del litoral lloretenc dins el sector de Costa Marcona al bell mig de l’important corredor biològic que uneix el litoral amb els boscos interiors.

Aquest terreny es troba dins els primers 500 metres de costa on cautelarment s’havia suspès llicències. Inicialment el PDUSC contemplava la protecció d’aquest espai però l’Ajuntament de Lloret (CIU-PP) va presentar al·legacions a la Generalitat perquè es classifiqués com a urbanitzable.

Els discursos proteccionistes del Sr. Joaquim Nadal feien pensar que aquestes al·legacions es desestimarien, però una vegada més el conseller de Política Territorial ha defraudat l’expectativa dels ciutadans i el discurs esperançador ha quedat en simple paper mullat: si el pla director havia de protegir el que queda sense malmetre del litoral català, no s’entén que el govern de la Generalitat acabi acceptant una petició tan cega com la que fa l’Ajuntament, ferint de mort el corredor que connecta el litoral i els boscos del PEIN de Cadiretes.

L’Ajuntament i la Generalitat, amb aquesta decisió irresponsable contribueixen a saturar el ja castigat i malmès litoral de la Selva marítima.

SOS Lloret protegim Costa Marcona
SOS Lloret titlla tot el procés d’operació de cinisme i d’hipocresia tant del govern local com del govern de la Generalitat, els quals juguen un doble joc que des de l’associació no acceptarem: entenem que no és possible posar-se medalles proteccionistes i al mateix temps afavorir l’especulació urbanística sobre el territori.

Actuacions com aquesta on les administracions locals i autonòmiques es converteixen en còmplices de la saturació urbanística del nostre litoral, fan que la confiança de la societat civil en les administració sigui cada cop més baixa.

SOS Lloret considera inacceptable el sentit de responsabilitat dels nostres representants polítics a l’hora de protegir el patrimoni de tots.

Per altra banda, recordem que més de 13000 persones van signar per a la protecció integral de Costa Marcona i que les administracions han ignorat i violat de nou la voluntat de la població. Cal que això sigui recordat quan la classe política faci tantes promeses de cara a les properes eleccions.

Lamentem que el que podria haver estat un pla ambiciós i de veritable voluntat proteccionista del litoral català, comenci amb tant mal peu.

SOS Lloret ha ha entrat per registre de l’Ajuntament el dimecres 1 de juny una protesta formal denunciant el fet esmentat i sol·licitant una ràpida correcció i desclassificació de l’espai.

SOS Lloret a favor del Pla Director i en contra dels equipaments a Costa Marcona

L’ASSOCIACIÓ REBUTJA L’AL.LEGACIÓ FETA PER L’EQUIP DE GOVERN PERQUÈ FRAGMENTA EL CONNECTOR BIOLÒGIC I INSISTEIX EN LA NECESSITAT DE PRESERVAR L’ESPAI.

Aquest passat mes de setembre ha finalitzat el termini per presentar al·legacions al Primer Pla Director del Litoral, que suposa una millora clara de l’antiga Llei de Costes, ja que protegeix tot el litoral català de la seva edificació fins en una distància total de 500 metres des del mar.

Abans que la Generalitat impulsés públicament aquest Pla Director, l’equip de govern de l’Ajuntament de Lloret de Mar havia aprovat en l’històric ple extraordinari del 4 de març del 2004, la desclassificació quasi total dels sectors de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona, objectiu que perseguia SOS Lloret des de feia mesos i pel qual havia recollit l’adhesió de 13.000 signatures.

La decisió de l’Ajuntament va ser aplaudida per l’associació ciutadana. Però SOS Lloret no veia amb bons ulls especialment un punt de la proposta de l’Ajuntament i era la inclusió d’un equipament (presumiblement un nou hotel) al bell mig de l’únic corredor biològic que queda a Lloret que uneix la zona litoral amb la zona interior i que es troba a Costa Marcona.

L’aprovació del Pla director, més ambiciós que el que defensava l’Ajuntament, deixava sense vigència l’equipament, per això l’Ajuntament de Lloret de Mar va presentar al·legacions al Pla Director i ho va fer amb especial sigil i el darrer dia del termini interposat per evitar reaccions com les de la nostra associació, que coincideix plenament amb els objectius i plantejaments del Pla Director.

SOS Lloret alerta a la població i especialment als 13.000 sotasignants i 45 entitats contra el desenvolupament urbanístic de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona, de la doble moral amb la que juga l’actual equip de govern, ja que uns mesos enrera publicava que la desclassificació dels tres sectors era una aposta valenta del consistori i que s’havia fet el màxim que s’havia pogut, trencant d’alguna manera amb la dinàmica d’edificació massiva que es vivia a Lloret en els darrers anys.

Ara però, quan hi ha una aposta més valenta que la seva i que s’acosta a la demanda que més de 13.000 signatures varen fer en el seu dia, l’Ajuntament es replega i al·lega a la Generalitat que ha de tenir en consideració aquell moviment desclassificatori per permetre una mínima construcció a Costa Marcona.

SOS Lloret s’oposa a l’al·legació feta per l’Ajuntament sobre el sector de Costa Marcona i anuncia que presentarà al·legacions en contra d’aquest equipament quan es presenti el segon Pla Director, així com oposant-se al desenvolupament de nous plans parcials com el de Coll de Llop, el qual fragmenta el connector biològic que enllaça les zones verdes del PEIN de Cadiretes i el litoral.

1er aniversari de SOS Lloret

Aquest passat cap de setmana (17 i 18 de juliol) es va cel·lebrar el 1r. aniversari de SOS Lloret.

L’associació ciutadana va organitzar una gran festa d’aniversari on no va faltar de res: taules rodones per parlar sobre la contemporaneitat de les plataformes en defensa del territori a la Selva Marítima, un cercavila pel poble de Lloret, un berenar popular i un gran concert de cloenda, a càrrec de Kontraband, per arrodonir la festa.

1er aniversari SOS Lloret

Al llarg de la festa també es va llegir un manifest a la ciutadania de Lloret on es passava balanç de tot aquest any en defensa del territori de Lloret, es donava les gràcies al suport de les més de 13.000 signatures, i el suport de més de 40 entitats locals, que l’associació va aconseguir recollir per salvar, entre tots, els paratges de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona.

1er aniversari SOS Lloret

També s’apuntaven els nous reptes que l’associació, amb el suport del municipi, vol empendre. Un d’aquests nous reptes és l’inici d’una nova campanya de recollida de signatures per aconseguir aturar l’actual projecte de perllongació de la C-32 fins a Lloret de Mar, i buscar alternatives reals i eficients als problemes de mobilitat que pateix el municipi. En el primer dia de recollida de signatures es va aconseguir el suport de 300 firmes.

Al·legacions per Cala Banys, Sant Quirze i Costa Marcona

SOS Lloret informa que avui 10 de Maig de 2004, ha presentat al·legacions a la modificació puntual del Pla General per als sectors de Cala Banys, Sant Quirze i Costa Marcona.

La modificació puntual d’aquests tres sectors es va aprovar el passat 4 de març en el ple municipal i es troba en període d’al·legacions. El resum de les al·legacions presentades des de SOS Lloret per a cada sector són:

Costa Marcona:

 • Que es desclassifiqui íntegrament i que es classifiqui com a Zona de Protecció del Paisatge en la seva totalitat.

 • Es rebutja la construcció de l’equipament que s’hi vol instal·lar.
 • Que es prenguin mesures per millorar el connector biològic.

Cala Banys:

 • Limitar els usos de l’equipament que s’hi vol emplaçar: cultural, científic o educatiu, excloent-ne l’hoteler.

 • Facilitar la participació ciutadana a l’hora d’escollir quin projecte de parc urbà s’aprova.

Sant Quirze:

 • Limitar l’alçada dels equipaments que s’hi emplacen a Planta Baixa + 2 pisos en comptes de PB+3 com es pretén.

 • Que es limiti l’ocupació de parcel·la a un 20%
 • Que s’aprovi una normativa estricta que reguli l’estètica dels nous equipaments tenint en compte que aquests estaran a l’entrada del municipi.

 •  Que es prenguin mesures de neteja, manteniment i regeneració forestal.

 • Que s’estudiï la possibilitat i viabilitat d’emplaçar una petita zona d’oci propera a l’ermita, a l’aire lliure, amb barbacoes, taules i bancs que alhora serveixi per financiar el manteniment de la zona.

Costa Marcona, Cala Banys i St.Quirze salvats!!!

És una gran notícia anunciar-vos que el passat dijous dia 4 de Març del 2004, al ple extraordinari de l’Ajuntament, es van desclassificar les zones de Sant Quirze, Costa Marcona i Cala Banys, prohibint així la construcció de vivendes.

SOS Lloret felicita a totes les formacions polítiques per la gran i valenta decisió presa, demostrant així que tenen en compte la veu del poble, i els hi donem i donarem suport, dins les nostres possibilitats, en tot alló que estigui relacionat amb el medi ambient i el progrés sostenible del nostre poble. També volem felicitar a totes aquelles persones que ens apollen i que han signat per salvar aquestes zones. Cal dir que la victòria és de tots: gent del poble, membres de SOS i forçes polítiques.

I una vegada més s’ha demostrat que les persones unides poden assolir moltes fites i aconseguir objectius que sovint donem per perduts.

Aquesta és la comparativa del que es volia fer i del que es farà finalment a les tres zones desclassificades.

Sant Quirze

SOS Lloret Sant Quirze

Costa Marcona

SOS Lloret Costa Marcona

Cala Banys

SOS Lloret Cala Banys
Feu clic a sobre de les tres imatges per poder ampliar-les

3 patges reials a l’Ajuntament

Avui dia 5 de gener, i abans que aquest vespre arribin els Reis Mags d’Orient, tres patges reials s’han acostat a l’Ajuntament de Lloret de Mar per fer-li arribar a l’Alcalde una Carta de Reis escrita per SOS Lloret.

SOS Lloret 3 patges reials a l'Ajuntament

La carta deia el següent:

Estimats Reis Mags de l’Orient,

Aquest any ens hem portat molt i molt bé, tot i ser molt jovenets, i encara que hi ha gent en el nostre poble que vol construir-ho tot, nosaltres us demanen uns quants desitjos petitons:

 • Un SCALEXTRIC per aquells qui volen l’autopista, a veure si així s’obliden d’ella.

 • Un LEGO per tots aquells que volen construir a Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona.
 • Un TRENET ELÈCTRIC per tots aquells que volien l’arribada del tren a Lloret.
 • Un molt bon joc de “PALS” de GOLF al Sr. Castañé.
 • Un BANYADOR per qui es vulgui mullar pel canvi.
 • I, finalment, quilos i quilos de CARBÓ per tots aquells que han destruït Santa Clotilde.

Com sou màgics sé que per vosaltres no serà gens difícil acomplir els nostres somnis.

Moltes gràcies. Lloret ens diu SOS

SOS Lloret 3 patges reials a l'Ajuntament

Els patges han comentat que ses Majestats s’han llegit la carta, però creuen que els desitjos de SOS Lloret no els han d’acomplir ells, sinó que és una tasca de l’equip de govern de Lloret de Mar i de tota la població.

Juntament amb l’entrega de la Carta, els patges reials han fet una ofrena simbòlica a l’Alcalde, que consistia en un cofre amb llavors de pins (que tan ràpidament estan desapareixent del poble de Lloret).

Amb aquest acte simpàtic des de SOS Lloret volem, en primer lloc, felicitar l’any a tot l’equip de govern de Lloret de Mar, i en segon terme, fer esment dels nostres objectius als nostres governants:

 • Que començarem a treballar, a partir d’avui mateix, en la redacció d’un acord de mínims en contra de l’autopista amb tots els termes municipals afectats per la perllongació de la C-32. Incitant un debat entre els consistoris respectius per trobar la millor solució respectant el nostre entorn.

 • Que més d’11.000 persones no volen la construcció de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona.. Que el desastre de Santa Clotilde no s’ha esborrat de la memòria dels lloretencs i que hi ha gent disposada a treballar per intentar salvar les zones del sector que falten per urbanitzar.

 • Que l’actual equip de govern de Lloret de Mar actuï amb firmesa contra tota aquella gent que vol convertir el nostre poble en una ciutat dormitori.

La diagnosi confirma les tesis de SOS Lloret

L’Associació Ciutadana SOS Lloret està plenament satisfeta amb el que es desprèn inicialment de la Diagnosi el·laborada pel Sr. Estanislau Roca. Creiem que la desclassificació de Costa Marcona, Cala Banys i Sant Quirze, així com d’altres mesures que es recullen en la diagnosi, hauríen estat impossibles sense la pressió social que ha efectuat SOS Lloret.

En aquest sentit volem felicitar a tota la població de Lloret ja que és un èxit de tots. Gràcies a les més d’11.000 signatures hem arribat fins on som ara. Ja que des del Consistori no se’ns felicitarà, ho fem nosaltres mateixos.

Després de quatre mesos recollint firmes i treballant per l’entorn natural de Lloret, l’Ajuntament ha necessitat un informe d’algú que no és del poble per veure que les tesis que la nostra associació defensa són de sentit comú per tal que Lloret pugui tenir un futur amb garanties. Ara el consistori es compromet a tirar endavant desclassificacions que nosaltres reivindiquem de fa temps.

Idees que es recullen en la diagnosi, han sorgit de dins de SOS Lloret. A tall d’exemple, el fet de proposar un parc urbà per a la zona de Cala Banys, és una idea que vam formular nosaltres. El fet de preservar en la seva totalitat la zona de Sant Quirze, especialment la part més alta i l’entorn de l’Ermita, també és una idea formulada per SOS Lloret, i que en el seu moment l’equip de govern acollia amb escepticisme.

Ara que s’ha elaborat una diagnosi es fan la idea seva sense recordar qui la va promoure. En les properes setmanes realitzarem una roda de premsa per valorar a fons la diagnosi, ja que encara no hem tingut temps d’estudiar-la amb deteniment. Malgrat això estem satisfets que el treball realitzat per SOS Lloret i per tot el poble en general s’hagi recollit en aquesta diagnosi, que no fa res més que enunciar allò que per nosaltres ja era de sentit comú; Lloret no pot seguir creixent més, Lloret ha de preservar els espais verds que li resten ja que és una aposta ferma cap a un turisme de futur.