Arxiu de la categoria: Turó Rodó

Denúncia davant la Fiscalia de Medi Ambient

SOS LLORET PRESENTA UNA DENÚNCIA DAVANT DE LA FISCALIA DE MEDI AMBIENT PER LES OBRES IL·LEGALS REALITZADES AL PARATGE DEL TURÓ RODÓ.

Després de veure les últimes actuacions portades a terme pel consistori lloretenc en relació a les obres il·legals que s’han realitzat al Paratge del Turó Rodó, l’Associació Ciutadana SOS Lloret ha hagut de presentar una denúncia davant de la Fiscalia de Medi Ambient, en relació a aquestes obres, per delictes relatius a l’ordenació del territori i la protecció del patrimoni històric i del medi ambient, d’acord amb l’article 319 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de novembre, del Codi Penal.

SOS Lloret Fiscalia Medi Ambient Turó Rodó

Des de l’Associació hem estat veient amb molta preocupació, durant aquests darrers mesos, com l’Ajuntament de Lloret no ha posat tots els mitjans que té al seu abast, tant jurídics com administratius, per arribar fins al final amb l’expedient obert al juny del 2005, per part del consistori, en relació a la construcció d’una sèrie d’edificacions sense la corresponent llicència a l’esmentat paratge (expedient de protecció de la legalitat urbanística).

Recordem que aquestes obres estan situades a primera línia de mar, al camí de Cala Trons, just darrere del Castell de Sa Caleta. Es tracta d’unes obres que es poden observar des de les restes del jaciment ibèric situades al costat del Castell.

El paratge del Turó Rodó es troba actualment protegit pel Pla Director del Sistema Costaner (PDUSC) amb la categoria més alta de protecció, la qual classifica aquesta parcel·la com a sòl no urbanitzable. Així mateix, el vigent Pla general del municipi, qualifica també com a sòl no urbanitzable tota aquesta zona.

El passat mes de març, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ja va emetre un informe, arran d’una denúncia de SOS Lloret, on es constatava que s’estaven realitzant una sèrie d’obres il·legals al paratge del Turó Rodó consistents en la construcció d’un edifici aïllat d’uns 100 m2 i un magatzem semisoterrat d’aproximadament 25 m2.

SOS Lloret Fiscalia Medi Ambient Turó Rodó

Davant la falta d’una actuació decidida i contundent per part de l’administració local, i veient com l’expedient de protecció de la legalitat urbanística obert al juny de l’any passat pot estar guardat en un calaix del consistori agafant pols, SOS Lloret s’ha vist obligada a presentar una denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient per evitar que aquest expedient pugui prescriure o fins i tot caducar, i quedi sense efectes.

Aquesta falta de preocupació i deixadesa de l’esmentat expedient, es pot veure, per exemple, en:

1. Quan el novembre del 2005 se li imposa una multa de només 600€ al promotor d’aquestes obres, però que per un defecte de forma s’ha d’anul·lar. Aquesta multa ja no es tornarà a tramitar.

Des de SOS Lloret no podem entendre ni permetre la no imposició de cap sanció econòmica pel delicte urbanístic més greu que té actualment l’Ajuntament de Lloret.

2. El promotor d’aquestes obres il·legals presenta el projecte de legalització de les mateixes, però l’Ajuntament, en comptes de denegar-lo per Comissió de Govern com fa habitualment, el tramet a la Generalitat de Catalunya perquè sigui aquesta qui es posicioni sobre la legalització o no d’aquestes obres il·legals.

Des de SOS Lloret tampoc podem permetre que l’Ajuntament vulgui rentar-se les mans amb aquest assumpte i passar la “patata calenta” a la Generalitat, perquè sigui aquesta la que decideixi finalment.

SOS Lloret Fiscalia Medi Ambient Turó Rodó

És per això que, des de l’Associació Ciutadana SOS Lloret demanen a l’Alcalde Xavier Crespo, com a màxim responsable del consistori lloretenc, que es pronunciï públicament sobre els motius d’aquesta manca de voluntat de voler arribar fins al final del procés sancionador, que no és un altre que l’enderroc d’aquestes construccions fetes dins de la il·legalitat més absoluta al Paratge del Turó Rodó.

També demanen que expliqui públicament si una de les raons de la falta d’interès en relació a aquest expedient és que el propietari de la finca on s´han realitzat aquestes obres, és l’empresari Gustavo Buesa, concessionari del servei municipal de neteja i gestor també de l’abocador de Lloret o del polèmic abocador de Cruïlles.

Obres il·legals al Turó Rodó

LA GENERALITAT DE CATALUNYA CONFIRMA QUE S’ESTAN REALITZANT UNA SÈRIE D’OBRES IL·LEGALS AL PARATGE DEL TURÓ RODÓ.

Arran d’una denúncia presentada per SOS Lloret al mes de novembre de l’any passat, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha emès un informe on es constata que s’estan realitzant una sèrie d’obres il·legals al paratge del Turó Rodó consistents en la construcció d’un edifici aïllat d’uns 100 m2 i un magatzem semisoterrat d’aproximadament 25 m2.

Aquestes obres estan situades a primera línia de mar, al camí de Cala Trons, just darrera del Castell de Sa Caleta. Es tracta d’unes obres que es poden observar des de les restes del jaciment ibèric situades al costat del Castell.

SOS Lloret obres il·legals Turó Rodó

El paratge del Turó Rodó és troba actualment protegit pel Pla Director del Sistema Costaner (PDUSC) amb la categoria més alta de protecció, la qual classifica aquesta parcel·la com a sòl no urbanitzable. Així mateix, el vigent Pla general del municipi, qualifica també com a sòl no urbanitzable tota aquesta zona.

Les conclusions que es recullen a l’informe emès pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat són les següents:

1. S’estan realitzant unes obres consistents en treballs d’enjardinament i condicionament del terreny. També s’ha observat l’existència d’una edificació aïllada d’uns 100 m2 aproximadament en estat d’acabats, per a ús probable d’habitatge, així com un magatzem semisoterrat d’uns 25 m2. Aquestes construccions són de nova planta, ja que no s’observen a l’ortofotomapa de data de vol 2 de juliol de 2003.

2. Aquestes construccions i els treballs descrits anteriorment, no estan emparats en la llicència d’obres menors concedida per l’Ajuntament de Lloret en data 18 de desembre de 2003, consistents en canviar paviments, pintar interiors i exteriors i canviar la porta a l’esmentada parcel·la.

3. D’altra banda, el Pla Director del Sistema Costaner (PDUSC), classifica aquesta parcel·la com a Sòl No Urbanitzable costaner 1, clau NU-C1, en la qual la construcció realitzada no està permesa, en no tractar-se d’una construcció o habitatge, directament i justificadament associada a una activitat agrícola, ramadera i forestals, pròpies de la naturalesa rústica del terreny.

SOS Lloret obres il·legals Turó Rodó

La Generalitat també ha informat que, un cop efectuada la inspecció tècnica, arxiven totes les seves actuacions, atès que l’Ajuntament de Lloret ja havia tramitat un expedient per tal d’aturar les obres, i per tant, la Generalitat de Catalunya no pot intervenir-hi.

Des de l’Associació Ciutadana SOS Lloret demanem una actuació decidida i contundent per part del consistori local. Exigim l’enderroc de totes aquestes construccions fetes dins de la il·legalitat més absoluta al paratge del Turó Rodó, així com la restauració de tota aquesta zona, situada a primera línia de mar.

Si tal com ha declarat l’Ajuntament de Lloret, es tracta de la infracció urbanística més important i greu amb la que es troba actualment, des de SOS Lloret no podem entendre ni permetre que l’actuació més destacada que hagi fet fins al dia d’avui el consistori hagi estat la imposició d’una simple i irrisòria multa de 600€.

Per altra banda, i atès que es tracta d’un espai de domini públic, que per tant, es troba dins de la zona marítima terrestre, aquesta mateixa denúncia ha estat enviada també al Ministerio de Medio Ambiente, en concret al Servei Provincial de Costes a Girona. L’associació està encara a l’espera de rebre la corresponent resposta per part d’aquest departament.

Neteja popular al Turó Rodó

Aquest diumenge 2 d’octubre s’han celebrat diverses activitats, organitzades per entitats lloretenques (Ajuntament, Agenda XXI, Xino-Xano), per commemorar «el dia del mar». L’associació ciutadana SOS Lloret s’ha volgut afegir al programa d’actes tot organitzant una neteja popular per les rodalies del Turó Rodó.

Aquest és un espai situat a les rodalies de Sa Caleta, una de les cales més significatives de tot el municipi, la qual està embolcallada per una significativa massa forestal que amaga unes runes d’un antic castell, El Turó Rodó.

SOS Lloret neteja popular Turó Rodó

Aquest és un espai simbòlic dins l’imaginari lloretenc, ja que és un clar exemple del nostre passat cultural i del nostre patrimoni natural actual, doncs en aquest indret s’amaguen les runes del Turó Rodó i són molts els vianants que passegen per el seu camí de ronda, tot visitant el castell i gaudint de la flora mediterrània.

Però tot aquest indret està en una decadència i en un abandonament total per part de l’administració, essent doncs aquest motiu pel qual ha sigut necessari organitzar una netejada popular per l’indret. Si l’Ajuntament no ho vol net, els ciutadans sí!

SOS Lloret neteja popular Turó Rodó

L’activitat ha començat a les 10.00h del matí, hi ha comptat amb la participació d’unes 15 persones, entre les quals s’ha aconseguit recol·lectar un total de 12 bosses tamany industrial, les quals contenien diversos tipus de brossa (plàstic, paper, llaunes, fusta,...), així com divers material municipal (tanques metàl·liques), material de construcció (fustes, enreixats metàl·lics, ferros,…) i material abandonat (elements de pesca, d’embarcacions marítimes,…)

Des de SOS Lloret som conscients que aquesta és una feina de tots, no tan sols de la Administració, i que cal fer un esforç pedagògic per cuidar els nostres boscos. Malgrat tot, considerem que cal implementar notòriament els serveis destinats a la neteja dels espais verds, ja que ningú de fora vindrà a fer-ho.

Seria doncs aquesta una mesura que projectaria una imatge de qualitat de Lloret, alhora que tots en sortiríem beneficiats.