Arxiu d'etiquetes: PEIN

Al·legacions al PEIN-PNIN de Pinya de Rosa

L’associació ciutadana SOS Lloret ha presentat al·legacions a la delimitació del PEIN–PNIN de Pinya de Rosa. Aquesta delimitació està aprovada inicialment i aquest cap de setmana s’exhauria el termini per presentar al·legacions.

SOS Lloret ha presentat tres al·legacions:

1. Que els límits de la zona classificada com a PEIN s’ampliïn incorporant tot el territori litoral existent des de la Platja de Santa Cristina fins a la pineda de la Platja de Fenals. D’aquesta manera es correspondria l’espai del PEIN – PNIN amb la totalitat del Corredor Biològic dels Jardins Botànics.

2. Incloure sectors propers a les Urbanitzacions de La Soleia i La Costa d’En Gallina, i a banda i banda de la Carretera de Lloret a Blanes per tal d’assegurar la connectivitat entre l’espai declarat PEIN i els grans boscos de l’interior (Sant Pere del Bosc, Montbarbat,…)

3. Demanar que la gestió de la finca de Santa Cristina recaigui sobre l’Obreria de Santa Cristina ja que la seva gestió fins ara ha permès la conservació d’aquest espai en un òptim estat.

Per altra banda SOS Lloret va participar ahir a la festa de Santa Cristina realitzant una ofrena floral per tal de deixar constància de la voluntat dels lloretencs en què tot el paratge se segueixi preservant.

SOS Lloret ofrena floral PEIN-PNIN Pinya de Rosa

SOS Lloret a favor del Pla Director i en contra dels equipaments a Costa Marcona

L’ASSOCIACIÓ REBUTJA L’AL.LEGACIÓ FETA PER L’EQUIP DE GOVERN PERQUÈ FRAGMENTA EL CONNECTOR BIOLÒGIC I INSISTEIX EN LA NECESSITAT DE PRESERVAR L’ESPAI.

Aquest passat mes de setembre ha finalitzat el termini per presentar al·legacions al Primer Pla Director del Litoral, que suposa una millora clara de l’antiga Llei de Costes, ja que protegeix tot el litoral català de la seva edificació fins en una distància total de 500 metres des del mar.

Abans que la Generalitat impulsés públicament aquest Pla Director, l’equip de govern de l’Ajuntament de Lloret de Mar havia aprovat en l’històric ple extraordinari del 4 de març del 2004, la desclassificació quasi total dels sectors de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona, objectiu que perseguia SOS Lloret des de feia mesos i pel qual havia recollit l’adhesió de 13.000 signatures.

La decisió de l’Ajuntament va ser aplaudida per l’associació ciutadana. Però SOS Lloret no veia amb bons ulls especialment un punt de la proposta de l’Ajuntament i era la inclusió d’un equipament (presumiblement un nou hotel) al bell mig de l’únic corredor biològic que queda a Lloret que uneix la zona litoral amb la zona interior i que es troba a Costa Marcona.

L’aprovació del Pla director, més ambiciós que el que defensava l’Ajuntament, deixava sense vigència l’equipament, per això l’Ajuntament de Lloret de Mar va presentar al·legacions al Pla Director i ho va fer amb especial sigil i el darrer dia del termini interposat per evitar reaccions com les de la nostra associació, que coincideix plenament amb els objectius i plantejaments del Pla Director.

SOS Lloret alerta a la població i especialment als 13.000 sotasignants i 45 entitats contra el desenvolupament urbanístic de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona, de la doble moral amb la que juga l’actual equip de govern, ja que uns mesos enrera publicava que la desclassificació dels tres sectors era una aposta valenta del consistori i que s’havia fet el màxim que s’havia pogut, trencant d’alguna manera amb la dinàmica d’edificació massiva que es vivia a Lloret en els darrers anys.

Ara però, quan hi ha una aposta més valenta que la seva i que s’acosta a la demanda que més de 13.000 signatures varen fer en el seu dia, l’Ajuntament es replega i al·lega a la Generalitat que ha de tenir en consideració aquell moviment desclassificatori per permetre una mínima construcció a Costa Marcona.

SOS Lloret s’oposa a l’al·legació feta per l’Ajuntament sobre el sector de Costa Marcona i anuncia que presentarà al·legacions en contra d’aquest equipament quan es presenti el segon Pla Director, així com oposant-se al desenvolupament de nous plans parcials com el de Coll de Llop, el qual fragmenta el connector biològic que enllaça les zones verdes del PEIN de Cadiretes i el litoral.

L’alternativa taronja

Aquest dissabte 18 de setembre de 2004, l’associació ciutadana SOS Lloret ha realitzat un seguit d’accions per tot el municipi de Lloret de Mar.

Primer, ha enganxat dues pancartes de més de 12 metres d’allargada cadascuna, al pont d’entrada del municipi per la carretera de Blanes, demanant alternatives a l’autopista. I segon, al llarg de la carretera GI-680, a l’alçada de l’Ermita de Les Alegries, ha senyalitzat el corredor biològic que travessa tot el municipi per la zona oest amb més de 50 creus pintades de color taronja i 200 metres de franges discontinues de plàstic taronja a banda i banda de la carretera, per denunciar que l’arribada de l’autopista destrossaria tot aquest cinturó verd.

Amb aquestes accions reivindicatives SOS Lloret vol denunciar tota una sèrie de circumstàncies:1. Que la població de Lloret de Mar continua sense conèixer el traçat per on ha de passar l’autopista, i l’única part que a dia d’avui està informant sobre les conseqüències d’aquesta infrastructura és l’associació. Aquest gran vial només faria que accentuar els problemes de mobilitat interns que pateix el municipi i afavoriria l’aparició de nous barris fantasmes com Fenals Oest.

2. Que el traçat actualment aprovat per la Generalitat, a part de destrossar el patrimoni cultural de Lloret (Sant Pere del Bosc o Les Alegries), també malbarata l’immens patrimoni natural del municipi, ja que aquest traçat passa pel ben mig del connector biològic que uneix les zones de Gran Montbarbat (zona sud del municipi) amb Gran Montgrós (zona nord).

3. Que tot aquest cinturó verd, integrat per boscos amb una qualitat ambiental immillorable, ofereix unes possibilitats immenses de cara a buscar el desitjat turisme de qualitat. Des de SOS Lloret estem treballant perquè aquest cinturó verd sigui inclòs, immediatament, al PEIN de Cadiretes per després poder treballar en la creació d’un futur Parc Natural que uneixi les zones PEIN de Cadiretes i de l’Ardenya.

4. Que la creació d’aquest Parc Natural suposaria la protecció definitiva d’aquest bosc de fauna mediterrània que abraça la nostra població. Cal recordar que és un dels més extensos de tota la mediterrània.