Arxiu de la categoria: POUM

SOS Lloret es persona a Brussel·les per denunciar el POUM

Diversos membres de SOS Lloret s’han desplaçat fins a Brussel·les per presentar avui, dilluns 8 de juny, una denúncia contra el POUM de Lloret de Mar davant la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea.

La denúncia està basada en l’incompliment de la Directiva Europea 2001/42/CE durant la redacció i aprovació del nou POUM. (vegeu el gràfic que s’adjunta al final)

Aquesta Directiva obliga a tots els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), a incloure un informe d’avaluació ambiental de les activitats incloses en aquest POUM que puguin causar un impacte negatiu sobre el medi ambient.

SOS Lloret POUM Brussel·les

Aquest informe ha d’actuar com un instrument de prevenció que permeti integrar els aspectes ambientals a la presa de decisions amb què s’elaboren els plans i programes públics, com ara el POUM de Lloret.

Els fonaments d’aquesta Directiva són el principi de cautela i la necessitat de protecció del medi ambient. La repercussió que tindrà l’execució del POUM s’ha de tenir en compte abans de l’adopció i durant la preparació d’aquest POUM mitjançant aquest informe de sostenibilitat.

En aquest informe s’hi hauria d’haver identificat, descrit i avaluat els probables efectes negatius sobre el medi ambient que tindrà l’aplicació del POUM i tenir en compte alternatives amb un impacte menor sobre el territori.

La violació sistemàtica de la normativa europea en matèria d’urbanisme per part de consistoris espanyols és un fet manifest aprovat en resolució del Parlament Europeu recollit en l’informe Magrete Auken.

L’informe Auken denuncia que a l’Estat espanyol existeixen multitud de plans que segueixen un model de desenvolupament clarament insostenible, i que aquests plans han estat aprovats per ajuntaments amb la complicitat de les administracions autonòmiques (com en el cas del POUM de Lloret) i el govern central.

Amb l’informe Auken, la Comissió Europea elogia l’activitat d’associacions com SOS Lloret, que han estat cabdals per cridar l’atenció d’Europa cap aquestes irregularitats. Amb la present denúncia, SOS Lloret pretén que la Comissió ens doni suport legal i obligui al compliment de les lleis europees.

Així mateix, SOS Lloret ha presentat la mateixa denúncia al Ministerio de Medio Ambiente ja que la Ley 9/2006 publicada al BOE obliga al compliment de la Directiva Europea per part de tots els plans i programes iniciats després del 21 de Juliol del 2004. El POUM de Lloret s’inicià amb posterioritat a aquesta data. Recordem que l’aprovació d’inici de treballs per a la formació del POUM tingué lloc al Ple Municipal amb data 25 de novembre de 2004 i l’aprovació inicial no es va fer fins el 21 de novembre de 2005.

Amb aquesta campanya de denúncies SOS Lloret pretén que es faci complir les lleis recollides en el dret comunitari de la Unió Europea i exigeix que es revisin tots els plans i programes iniciats després del 21 de juliol de 2004 que no compleixin criteris rigorosos de sostenibilitat ambiental o que no respectin els criteris establerts per la normativa comunitària.

A banda d’aquestes dues denúncies, l’Associació SOS Lloret es manté a l’espera del recurs contenciós administratiu que interposà, al mes de març d’enguany, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’aprovació del POUM.

 

SOS Lloret POUM Brussel·les

Cliqueu per ampliar la imatge

L’informe Margrete Auken i el POUM de Lloret

SOS Lloret denuncia el POUM de Lloret i el Parlament Europeu podria investigar irregularitats.

Segons l’associació el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vulnera lleis mediambientals i urbanístiques catalanes i europees.

Portem anys sentint SOS Lloret manifestant-se en contra del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Lloret. Tot i això, el document que determina els límits urbanístics actuals i del futur, ha fet el seu camí: exposició pública, al·legacions, aprovació pel plenari i, fins i tot el vist-i-plau  definitiu  de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

Però llavors, per què se segueix queixant SOS Lloret si tot està legalitzat i aprovat tal i com marca la llei?

La resposta contundent a aquesta pregunta va arribar el passat dia 19 del març de la mà d’un Informe de la Comissió Europea. Margrete Auken, europarlamentària d’Els Verds danesos va deixar al descobert les misèries i les mancances que rodegen l’urbanisme espanyol. Una lectura atenta al seu informe ens ajuda a entendre perquè un POUM tan aprovat com el de Lloret de Mar pot ser, com denuncia SOS Lloret, il·legal.

LLORET ALS TRIBUNALS

El passat 18 de març SOS Lloret feia pública la seva denúncia contra el POUM de Lloret davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Segons SOS Lloret el POUM,  infringeix la Llei d’Urbanisme 2/2002 ja que “es vulnera el principi de desenvolupament urbanístic sostenible, el de preservació dels sòls amb especials valors naturals, paisatgístics i ambientals, i l’obligació de garantir el principi de mobilitat sostenible”. Però no només això, SOS Lloret va afirmar el dia 18 de març que el Pla viola la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu.

Segons l’associació “aquesta directiva obliga a sotmetre l’expedient urbanístic del POUM de Lloret als tràmits d’avaluació ambiental, uns tràmits que no han estat res­pectats ni efectuats en el present cas”. L’associació explica que ha consultat al Ministeri de Medi Ambient i al Cap de la Unitat de Disciplina Ambiental de la Comissió Europea sobre l’obligatorietat d’aquest estudi i “totes dues institucions l’han confirmada”.

Davant d’aques­tes acusacions, el regidor d’urbanisme lloretenc, Josep Valls (CiU) va respondre a través de la ràdio municipal que “no accepta les crítiques” de SOS Lloret i que “està tranquil” ja que han treballat  “molt i ben assessorats”.

Tot i aquest assessorament, el POUM no disposa -assegura SOS Lloret-  de les avaluacions a les que obliga la Comunitat Europea, tot i que l’associació va advertir d’aquesta mancança ja al mes de novembre de l’any 2007.

LA DIRECTIVA DESAPAREGUDA

Però què diu aquesta famosa directiva que no hi és? I per què, si és obligatòria i no hi és, el POUM està aprovat?

La primera pregunta és senzilla: la Directiva Europea 2001/42/CE estableix que tot procés urbanístic ha d’incloure “una avaluació dels efectes al medi ambient”. Encara més, a l’informe de la UE, es pot llegir que dita directiva, al seu article 3 “tracta explícitament del turisme i l’ordenació del territori”. Tot plegat confirma el que SOS Lloret denuncia: el POUM de Lloret ha d’incloure dintre del pla aquesta avaluació.

La segona pregunta, el perquè està aprovat tot i no complir la normativa europea és, entre d’altres coses, el que ha motivat un dels informes més contundents del Parlament Europeu. Segons l’informe són molts els actes urbanístics que, gràcies a una “interpretació laxa”, són aprovats per “autoritats locals i regionals competents amb efecte legal vinculant”. Però és justament a aquesta legalitat -a la que feia referència el regidor Valls- a la qual l’informe del Parlament Europeu ataca directament: “autoritats locals i regionals irresponsables recolzen aquestes actuacions gràcies a una legislació inadequada i en ocasions injustificada”.

Però aquí no acaba la crítica: ”les autoritats jurídiques i judicials espanyo­les han posat de manifest que no estan degudament preparades per fer front a les repercussions  de la urbanització massiva”.

Amb aquestes dades de l’informe -aprovat amb els vots no només dels verds sinó dels grups socialistes i populars europeus, és a dir, de la immensa majoria- explica el llarg peregrinatge d’organitzacions com SOS Lloret que porten anys denunciant a totes les ins­tàncies de justícia sense aconseguir gairebé res. Això explica perquè tot i la feina de l’organització, el POUM està aprovat i amb tots els requisits legals tot i, com assegura SOS Lloret,  contradir la Directiva Europea 2001/42/CE.

ULTIMÀTUM I ACCIÓ

Però l’informe no es queda només en un document de denúncia i proposa quelcom tan contundent com “la congelació dels fons europeus destinats a Espanya si no es redreça la situació”. I encara va més enllà: “en molts casos no s’han respectats les avaluacions d’impacte ambiental requerides per la UE  -la que demana SOS Lloret- i solen ser les pròpies autoritats locals les que van eludir l’anàlisi”. L’informe expressa que en aquests casos la Comissió Europea investigarà aquestes suposades infraccions.

Així, les denúncies de SOS Lloret han rebut un recolzament enorme gràcies a aquest document i,  fins i tot, se’ls dedica un apartat especial: “la Comissió Europea elogia l’activitat de les associacions comunitàries locals que engloben a desenes de milers de ciutadans. Aquestes associacions han cridat l’atenció del Parlament Europeu sobre aquest assumpte i han estat essencials per a garantir els drets fonamentals dels seus veïns” Segons Sebastian Braden, portaveu de SOS Lloret “això demostra la força de l’acció ciutadana extraparlamentària”.

Davant de la gravetat de les acusacions expressades primer per SOS Lloret i després, indirectament, per la majoria del Parlament Europeu, aquest setmanari ha intentat repetides vegades posar-se en contacte amb el regidor d’urbanisme però sense èxit.

CLIQUEU AQUÍ PER VEURE L’INFORME COMPLET DE LA UNIÓ EUROPEA

* Notícia publicada al setmanari Cafè amb llet. 4 d’abril de 2009. Número 209.

SOS Lloret porta el POUM a la justícia

L’associació considera il·legal el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) i denuncia que, tant la Generalitat de Catalunya com el consistori lloretenc, no respecten les lleis urbanístiques i mediambientals catalanes ni europees.

SOS Lloret va presentar, la setmana passada, recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Lloret.

Després d’esgotar la via administrativa amb la presentació del recurs d’alçada presentat el passat mes de novembre i, veient la falta de resposta per part del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques sobre aquest recurs, l’associació ciutadana SOS Lloret  ha interposat recurs contenciós administratiu en via judicial davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

SOS Lloret POUM Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Seguint la línia dels últims recursos presentats per l’associació, SOS Lloret ha fet arribar a la justícia els motius pels quals considera que aquest nou POUM infringeix diverses lleis.

La infracció més greu es produeix en violar la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu. Aquesta directiva obliga a sotmetre l’expedient urbanístic del POUM de Lloret als tràmits d’avaluació ambiental. Tràmits d’avaluació ambiental que no han estat respectats ni efectuats en el present cas.

Aquest nou POUM hauria d’haver inclòs, segons aquesta Directiva, una avaluació ambiental complerta dels efectes d’aquest pla sobre el territori, amb la finalitat d’integrar els aspectes ambientals, per tal d’aconseguir un elevat nivell de protecció de l’entorn i promoure un correcte desenvolupament sostenible.

SOS Lloret ha efectuat consultes davant de dos organismes públics respecte a l’obligatorietat –o no- d’haver de respectar aquest procediment d’avaluació ambiental.  Davant del Ministerio de Medio Ambiente a Madrid i davant del Cap de la Unitat de Disciplina Ambiental de la Comissió Europea a Brussel·les, confirmant ambdues institucions l’obligació d’aplicar el procediment d’avaluació ambiental al POUM de Lloret.

Malgrat això, el nou POUM de Lloret infringeix també altres lleis com ara, la Llei d’urbanisme 2/2002. En aquest sentit, es vulneren de forma frontal i directa els nous principis derivats d’aquesta llei i, molt en particular, els principis de desenvolupament urbanístic sostenible, el de preservació dels sòls amb especials valors naturals, paisatgístics i ambientals, i l’obligació de garantir el principi de mobilitat sostenible.

El simple còmput dels possibles 832 nous habitatges a Lloret Verd o dels 658 previstos a Mont Lloret, la intenció de construir un hotel de luxe que afectaria el corredor biològic de Costa Marcona o el traçat previst per a la futura prolongació de l’autopista C-32 que posaria en perill el paratge de Sant Pere del Bosc, donen una clara mostra del caràcter desproporcionat dels creixements i de la destrucció de les masses boscoses preexistents que contempla aquest pla.

SOS Lloret POUM Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

A banda d’aquest recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, SOS Lloret formalitzarà escrits de queixa dirigits a la Comissió Europea a Brussel·les i al Ministerio de Medio Ambiente a Madrid per a que s’obligui al compliment de la Directiva europea 2001/42/CE i de la resta de lleis que es vulneren.

Can Juncadella

El darrer 29 de juliol, l’Associació Ciutadana SOS Lloret va presentar un plec de 13 al·legacions perquè l’Ajuntament de Lloret de Mar denegui la petició d’obres sol·licitada a la finca de Can Juncadella, i que afecten a la casa dels masovers i al galliner (uns 1.100m² aproximadament) i on s’hi vol construir un xalet de luxe (veure fotografia adjunta).

Cal recordar que Can Juncadella es troba al costat de la platja de Canyelles, conforma un dels darrers corredors biològics que queden al terme de Lloret i és un indret que conjuga a la perfecció valors paisatgístics, mediambientals i arqueològics.

Finca Can Juncadella Cliqueu per ampliar la foto

Les obres projectades afecten els terrenys i a diverses construccions de la finca de Can Juncadella, classificada sota la categoria de sòl no urbanitzable segons el POUM de Lloret de Mar i ubicada dins del PEIN del Massís de Cadiretes, amb consideració d’espai no urbanitzable segons el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner de Catalunya, que forma part de la Xarxa Natura 2000 i que està afectada per la Llei de Costes.

Les 13 al·legacions presentades al registre municipal es poden dividir en dos blocs:

El primer bloc d’al·legacions (1-5) denuncia la manca de participació ciutadana i l’opacitat informativa per part de l’Ajuntament de Lloret en la modificació del POUM durant la tramitació per a la seva aprovació definitiva.

En el cas de Can Juncadella la informació presentada ha anat modificant-se al llarg de les diverses fases d’aprovació del POUM, de tal manera que en el moment d’arribar a l’aprovació final del POUM la fitxa de Can Juncadella incorporava una sèrie d’actuacions que no estaven contemplades en la fase d’aprovació inicial. Per actuar encara amb més desconcert, l’Ajuntament de Lloret de Mar va decidir incomplir el tràmit de participació i exposició ciutadana en el moment d’arribar a l’aprovació definitiva del POUM.

A l’aprovació inicial del POUM, en aquesta finca no s’hi contemplava cap altra actuació urbanística que no fos el manteniment de la casa principal, mentre que en l’aprovació final del POUM ─sense exposició pública─ s’incorpora la possibilitat d’enderrocar i modificar l’habitatge dels masovers i el galliner. D’altre banda, també a l’aprovació definitiva del POUM i novament sense exposició pública, s’incorporen nous plànols informatius de la finca, diferents als presentats en l’aprovació inicial, on ja hi apareixen els edificis dels masovers, el galliner i la casa que hi ha a la platja de sa Somera, a Canyelles.

El segon bloc d’al·legacions (6-13) recull tot el seguit d’incompliments i violacions de les normatives ambientals i urbanístiques vigents per part de l’actual Ajuntament de Lloret, amb la intenció de poder aprovar les actuacions definitives a ­Can Juncadella:

No es pot justificar que la casa dels masovers estigui legalitzada adequadament, atès que la superfície real edificada actualment (1.096,03m²) no coincideix amb la superfície registrada de 68m² per la casa i 500m² de galliner. En el cas que no es pogués demostrar la legalitat de les construccions existents, ambdues edificacions quedarien fora d’ordenació i s’haurien d’enderrocar, ja que estan en sòl no urbanitzable.

Els usos als que es vol destinar la nova construcció no son compatibles amb els que disposa la llei per a sòl no urbanitzable, ja que es tracta d’una mansió de luxe amb marcat caràcter de segona residència.

La proposta d’obres no s’ajusta al que disposa el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, ja que no permet l’enderroc i substitució per una construcció diferent a la prèviament legalitzada (si és que ho està), i menys si aquesta es destina a segona residència de luxe.

No s’han realitzat les pertinents avaluacions ambientals segons disposa les normatives del PEIN i la Xarxa Natura 2000, cal recordar que Can Juncadella està protegit per ambdues normatives, ja que es poden posar en perill espècies vegetals estrictament protegides.

Atès que la finca de Can Juncadella es troba en un indret d’interès arqueològic, cal presentar un informe del Departament de Cultura, que no s’ha presentat, indicant si l’actuació afecta restes arqueològiques d’interès declarat.

Des de SOS Lloret exigim a l’Ajuntament de Lloret de Mar la immediata denegació de les llicències d’obres demanades per fer les obres mencionades a la finca de Can Juncadella i una declaració ferma i sincera de la voluntat d’acomplir i de fer acomplir la legalitat vigent, tot respectant escrupolosament totes i cadascuna de les lleis de protecció que pesen sobre la finca de Can Juncadella.

Cal recordar també la problemàtica existent entre Can Juncadella i l’actual recorregut del GR-92, ja que el camí de ronda travessa part de la finca. Una finca que actualment està vallada, envoltada de fortes mesures de seguretat (càmeres de vigilància i personal de seguretat), on els camins a vegades resten oberts i a vegades tancats, de forma arbitraria i sense cap notificació al caminant, on s’han fet desaparèixer les marques blanques i vermelles que designen el GR-92.

Mesos enrere l’Ajuntament es va comprometre a vetllar per l’ús públic d’aquest camí, però vist el resultat a dia d’avui dubtem que s’hagin fet els esforços necessaris per assolir aquest objectiu.

NOTA: La fotografia adjuntada forma part del projecte d’obres presentat a l’Ajuntament per part dels propietaris.

Recurs d’alçada contra l’aprovació definitiva del POUM

L’Associació Ciutadana SOS Lloret ha presentat un recurs d’alçada al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques contra l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Lloret.

SOS Lloret vol fer arribar al conseller els motius pels quals aquest nou POUM infringeix diverses lleis i per tant ha de declarar-se nul.

La infracció més greu es produeix en infringir la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu. Aquesta Llei, no tinguda en compte ni per l’equip redactor ni per l’administració, va ser aprovada amb caràcter retroactiu afectant de ple el nou POUM de Lloret .

SOS Lloret recurs alçada POUM

Aquest nou POUM hauria d’haver inclòs, segons aquesta Directiva, una avaluació ambiental completa dels efectes d’aquest pla sobre el territori. En cap moment s’ha realitzat.

SOS Lloret ha mantingut contactes documentats amb el Ministerio de Medio Ambiente a Madrid i amb la Comissió Europea a Brussel·les. Ambdós estaments han afirmat que el POUM de Lloret hauria d’haver estat suspecte a aquesta Directiva i, per tant, no pot ser aprovat definitivament fins que no es realitzi aquesta avaluació ambiental.

Només amb aquest punt seria suficient per a que el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques declarés nul·la l’aprovació definitiva d’aquest POUM.

Malgrat això, el POUM de Lloret infringeix també altres lleis com ara, la Llei Forestal de Catalunya, la Llei de Sòls, la Llei Catalana d’Espais Naturals, el principi de desenvolupament urbanístic sostenible o el principi de mobilitat sostenible que marca la Llei d’urbanisme 2/2002. Exemples d’això són els futurs desenvolupaments dels sectors de Lloret Verd i Mont Lloret, on es preveu la construcció de 832 i 649 habitatges respectivament, en zones totalment forestals, d’alt valor ambiental i que col·lapsaran els accessos viaris del municipi.

A banda d’aquest recurs d’alçada, SOS Lloret formalitzarà escrits de queixa dirigits a la Comissió Europea i al Ministerio de Medio Ambiente per a que s’obligui al compliment de la Directiva europea 2001/42/CE i de la resta de lleis que es vulneren.

Lloret s’agermana amb Marbella

L’Associació Ciutadana SOS Lloret ha descobert en primícia que la vil·la de Lloret de Mar s’ha agermanat amb la ciutat de Marbella. Membres de l’associació han realitzat les fotografies que s’adjunten d’on es desprèn aquest fet insòlit.

Aquest agermanament es produeix després que la comissió d’urbanisme de la Generalitat doni el vist i plau al nou POUM de Lloret. SOS Lloret creu que aquest fet pot haver precipitat l’agermanament degut a què ambdues poblacions compartiran un creixement urbanístic abusiu que no es correspon amb la demanda real d’habitatge.

Lloret s'agermana amb Marbella

El nou POUM de Lloret preveu un creixement al qual no es pot fer front en matèria d’equipaments, recursos i serveis. Actualment hi ha una mancança patent d’aquests tres conceptes en diverses urbanitzacions de Lloret. El nou POUM posa eines per acabar amb les actuals mancances però s’oblida que amb el creixement que es deriva de la seva aprovació aquestes eines no acabaran amb el dèficit que es generarà.

Així mateix, l’associació vol denunciar que amb el nou POUM Lloret perdrà grans i importants zones de massa forestal, ja que projectes com Lloret Verd (1000 habitatges), Serra Brava Nord, Mont Lloret (600 habitatges), l’ampliació del Camp de Golf de l’Àngel, etc. suposen una desforestació brutal amb gran impacte ecològic i paisatgístic.

Lloret s'agermana amb Marbella

SOS Lloret lamenta que s’hagi agermanat Lloret amb Marbella encara que, després d’haver estudiat el nou POUM amb deteniment, es tracta d’un fet comprensible.

Notícia publicada al setmanari El Triangle

Lloret substitueix els boscos per noves urbanitzacions

Creixement. El planejament no busca propostes alternatives al turisme massificat.

L’Ajuntament aprova el nou pla d’ordenació amb el vot favorable de CiU i del PP i amb rebuig de l’oposició municipal i del moviment ecologista local, que el consideren excessivament expansionista.

La Comissió d’Urbanisme de Girona (CUG) tindrà feina al setembre per analitzar a fons el nou Pla d’ordenació urbana municipal (POUM) de Lloret de Mar, que va ser aprovat inicialment per l’Ajuntament el 28 de juliol passat. El document sortit del ple del consistori ha generat una gran polèmica a la localitat, ja que tant l’oposició municipal com el moviment ecologista l’han criticat durament.

Abans de la celebració del ple, durant la Festa Major, la plataforma ciutadana SOS Lloret va estar repartint fulls volants en què denunciava que el nou POUM “segueix el mateix model de creixement urbanístic irracional”. Un dels qui en van agafar un va ser el candidat de CiU a la presidència de la Generalitat, Artur Mas, que havia estat invitat a participar en els actes de les festes locals, que l’equip de govern va incloure dins els actes de precampanya electoral convergent.

[…] No són els únics (convenis urbanístics). Si aquest, fet amb l’empresa Solmar, afectava la zona de Santa Clotilde, se n’han destapat d’altres. Els més polèmics es refereixen als sectors de la Font de Sant Llorenç i de l’Àngel, de Lloret. En el primer cas es tracta d’una urbanització en la qual participa Àngela Masera, mare del regidor de Benestar i Família, Romà Codina i Masera. En el conveni s’estableix una combinació entre una reducció de l’edificabilitat en aquest indret a canvi de l’execució de la urbanització que encara estava pendent i de la incorporació de l’acord en el POUM. […]

A l’Àngel, de Lloret, el pacte firmat entre els promotors i l’alcalde, Xavier Crespo (CiU), incorporat al pla urbanístic, estableix que una de les raons per aprovar-lo serà la cessió dels terrenys adjacents per a zona verda, quan ara són forestals. […]

Menystenir recursos

De la seva banda, SOS Lloret denuncia que “el nou POUM segueix menystenint el principal recurs de què disposa el municipi, que és que el 75% del seu terme municipal és bosc”. Jordi Palaudelmàs, portaveu de l’entitat, diu que “teníem l’oportunitat de canviar, però el pla que n’ha sortit és molt expansionista”. Palaudelmàs explica que l’equip de Govern “ha acceptat algunes de les propostes que vam fer, però cap de les importants”. N’hi havia de tres menes. La primera era les propostes que perseguien un desenvolupament “en qualitat i no en quantitat”. Els ecologistes accepten “que no pot haver-hi un creixement zero, però no es pot seguir amb el ritme frenètic dels darrers anys, que ens portarà a doblar la població actual, fins a 70.000 habitants”. Com a exemple esmenten el cas de Lloret Verd, “una aberració urbanística d’un miler d’habitatges”.

Un segon eix és el de les infraestructures. Palaudelmàs admet que hi ha un dèficit en la xarxa viària per arribar a Lloret des del Maresme, però que “això no es pot resoldre sense buscar solucions als impactes que ocasiona”. D’altra banda, també critica la poca previsió que es fa des de l’altre accés al municipi –des de Vidreres-, on es planifiquen noves urbanitzacions sense la reserva de sòl per fer una xarxa viària suficient. El portaveu ecologista tem que “ens passi com a Blanes, on aquesta manca de previsió ha impedit fer el doblament d’una carretera existent i se n’ha hagut de fer una altra de nova”.

El tercer bloc d’al·legacions presentades per SOS Lloret és el del turisme […] Palaudelmàs creu que “el model de sol i platja ja està bé, però ha d’haver-hi una oferta complementària que aprofiti el patrimoni natural i cultural de Lloret. L’element principal d’això haurien de ser els boscos, revitalitzant una xarxa de camins, protegint les àrees forestals, incorporant-se a les rutes senderistes i preveient una xarxa de masies i cases rurals refent les que ara estan en ruïna”.

SOS Lloret diu que “els nostres governants només veuen el territori com una oportunitat si aquest és urbanitzable i obliden que una gestió turística del patrimoni natural podria ser el puntal complementari del model turístic actual, revitalitzant el principal sector econòmic de la població”.

El Triangle. 31 de juliol de 2006. Núm. 790.

SOS Lloret presentarà recurs contra el nou POUM

SOS Lloret vol mostrar la seva preocupació pel fet que el nou POUM que s’ha aprovat provisionalment significa la continuïtat d’un model urbanístic expansiu heretat del Pla General anterior i que ha de portar Lloret a patir noves i salvatges agressions al territori, agreujant els problemes derivats de la massificació urbanística.

El nou POUM significa un espoli al Patrimoni Natural del poble, un empobriment del bé comú de tots els lloretencs que veurem desaparèixer, en els propers anys, importants zones naturals superant aberracions com la de Santa Clotilde.

SOS Lloret recurs POUM

SOS Lloret veu amb incredulitat com aquest equip de govern ha estat durant més de 2 anys parlant sobre medi ambient i sostenibilitat i acaba aprovant un nou POUM que genera més creixement urbanístic irracional i desorbitat.

Podem afirmar que aquest POUM propicia que durant els propers 15 o 20 anys, el principal motor econòmic de la població sigui la construcció i no pas el turisme de qualitat tant publicitat per l’actual Ajuntament. Veiem com el nou model econòmic de Lloret passa a ser la construcció a força de malbaratar el patrimoni forestal del municipi.

SOS Lloret anuncia que presentarà un recurs contra l’aprovació provisional del POUM al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat (Comissió Provincial d’Urbanisme) per tal que no s’aprovi definitivament.

Així mateix anunciem una campanya d’accions i una campanya informativa per tal d’explicar als lloretencs les repercussions que el nou POUM tindrà pel municipi.

Lloar el nou POUM tal com es fa des de l’Ajuntament comparant-lo amb el Pla General anterior és un disbarat ja que no es pot comparar el context socioeconòmic actual amb el de l’any 1985. Manifestem amb tristesa que mentre la política urbanística d’altres municipis s’encamina cap a la moderació, Lloret es dirigeix al desenfrenament urbanístic.