Arxius mensuals: febrer de 2004

El PP prohibeix la presència de polítics en un programa que fa l’associació

El regidor de Mitjans de Comunicació de Lloret, Joaquim Teixidor (PP), ha prohibit a la plataforma ciutadana SOS Lloret entrevistar els polítics a la ràdio municipal.

Programa ràdio municipal SOS Lloret

La plataforma, que té un programa setmanal a l’emissora, volia introduir un qüestionari als polítics però el regidor ho ha impedit argumentant que seria “reiteratiu” perquè aquest àmbit ja queda “prou cobert” amb altres programes. L’actitud del regidor ha creat malestar a la plataforma, que se sent censurada.

SOS Lloret es troba amb el Conseller de Medi Ambient

SOS Lloret va aprofitar l’estada del Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà a Girona per tal d’explicar-li les seves tesis sobre el polèmic projecte de prolongació de l’autopista C-32 fins a Lloret.

SOS Lloret va demanar al Conseller la retirada immediata del projecte, tot i que aquest depèn en última instància del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

El projecte actual de l’autopista suposaria un enorme impacte ambiental (amb la desforestació d’una vasta zona del cinturó forestal que envolta Lloret, la canalització de diverses rieres, l’alteració geogràfica de la zona), un alt impacte sonor i visual, la destrucció del paratge de Sant Pere del Bosc, que compta amb un important interès patrimonial (Edifici Modernista de Sant Pere del Bosc, el Monument a l’Àngel, la creu de Sant Pere de Josep Puig i Cadafalch, i la Capella de la Mare de Déu de Gràcia) i sentimental.

SOS Lloret va explicar al Conseller l’alternativa que proposen. Aquesta alternativa consisteix en una via que enllaci l’actual autopista amb una ronda de circumval·lació al municipi de Lloret que ja es troba aprovada.

Aquesta via no tindria accessos a les propietats per on passi, evitant d’aquesta manera l’especulació del territori, i fent que aquesta no tingui ni semàfors ni rotondes accelerant-ne el flux de trànsit. El traçat de la via és el proposat per l’Associació dels Naturalistes de Girona, més curós amb el medi i que en el seu tram més forestal en preveu el soterrament.

També es proposa estudiar un segon tram de la ronda de circumval·lació que enllaci la carretera de Vidreres amb la carretera de Lloret-Tossa.

Així mateix els terrenys per on passi la via que uneix l’autopista amb la ronda de circumval·lació s’haurien de protegir a perpetuïtat.

És evident que a Lloret hi ha un problema de comunicació viària que es fa patent als mesos d’estiu, i és per això que SOS Lloret presenta aquesta alternativa, per donar solucions. Seria molt fàcil oposar-se a qualsevol projecte d’infrastructura, però no seria responsable.

Conscients, però, que aquesta alternativa, com qualsevol infrastructura viària, també representa una agressió, si bé menor, sobre el territori, SOS Lloret demana una sèrie de contrapartides com són la protecció integral dels quilòmetres de costa que encara no s’han malmès, així com la inclusió d’una bona part de la massa forestal que envolta el municipi a la zona PEIN del massís de Cadiretes.Aquesta reivindicació és tant o més important que el projecte de l’alternativa.

El Conseller, en un to distès, va recollir totes les reivindicacions de SOS Lloret per tal d’estudiar-les, així com de les altres dues entitats que van participar en la trobada, Salvem l’Empordà i l’Associació dels Naturalistes de Girona.