Arxius mensuals: Mai de 2004

SOS Lloret aplaudeix la suspensió de llicències.

SOS Lloret manifesta el seu total suport a la iniciativa del consistori de decretar una suspensió de la tramitació de llicències per a 8 parcel·les del sector de Santa Clotilde situades a la zona de ponent de la platja de Fenals.

Des de SOS Lloret entenem que aquesta zona forma part del Corredor Litoral que uneix Pinya de Rosa, Santa Cristina, Cala Boadella i la citada part de ponent de la platja de Fenals. Aquest fantàstic passeig natural conserva una gran qualitat paisatgística i botànica amb diversos jardins d’una riquesa extraordinària.

En el recent Congrés de l’entitat es decidí tirar endavant una proposta per a què tot el Corredor del Litoral quedi inclòs dins la zona PNIN de Pinya de Rosa. Aquesta proposta es detallarà amb profunditat un cop s’hagi treballat amb l’Associació Pinya de Rosa i s’hagi parlat amb els agents implicats.

Els prínceps diuen… “Autopista NO”

SOS Lloret continua amb la seva campanya contra la prolongació de l’autopista C-32 fins a la vila.

Aquest matí, membres de l’associació han penjat una pancarta de 12 metres de llargada al pont d’entrada del municipi on es podia llegir: “Felipe i Leti es casen i diuen: Autopista NO“.

Els prínceps diuen... "Autopista NO"

2on Congrés SOS Lloret

SOS Lloret organitza, els dies 21, 22 i 23 de maig, el segon congrés per tractar temes tan importants com l’autopista, el futur de SOS Lloret, línies a seguir, etc.

Aquest esdeveniment es celebrarà als locals de l’Ermita de Sta.Cristina. Hi esteu tots convidats.

El divendres hi serem a partir de les 21.30h, dissabte tot el dia i diumenge pel mati. Per a qualsevol dubte o interès contacteu via mail.

Al·legacions per Cala Banys, Sant Quirze i Costa Marcona

SOS Lloret informa que avui 10 de Maig de 2004, ha presentat al·legacions a la modificació puntual del Pla General per als sectors de Cala Banys, Sant Quirze i Costa Marcona.

La modificació puntual d’aquests tres sectors es va aprovar el passat 4 de març en el ple municipal i es troba en període d’al·legacions. El resum de les al·legacions presentades des de SOS Lloret per a cada sector són:

Costa Marcona:

  • Que es desclassifiqui íntegrament i que es classifiqui com a Zona de Protecció del Paisatge en la seva totalitat.

  • Es rebutja la construcció de l’equipament que s’hi vol instal·lar.
  • Que es prenguin mesures per millorar el connector biològic.

Cala Banys:

  • Limitar els usos de l’equipament que s’hi vol emplaçar: cultural, científic o educatiu, excloent-ne l’hoteler.

  • Facilitar la participació ciutadana a l’hora d’escollir quin projecte de parc urbà s’aprova.

Sant Quirze:

  • Limitar l’alçada dels equipaments que s’hi emplacen a Planta Baixa + 2 pisos en comptes de PB+3 com es pretén.

  • Que es limiti l’ocupació de parcel·la a un 20%
  • Que s’aprovi una normativa estricta que reguli l’estètica dels nous equipaments tenint en compte que aquests estaran a l’entrada del municipi.

  •  Que es prenguin mesures de neteja, manteniment i regeneració forestal.

  • Que s’estudiï la possibilitat i viabilitat d’emplaçar una petita zona d’oci propera a l’ermita, a l’aire lliure, amb barbacoes, taules i bancs que alhora serveixi per financiar el manteniment de la zona.

Al.legació contra l’enllumanat del municipi.

SOS Lloret va presentar, el passat 27 d’Abril, una al.legació a l’Ajuntament denunciant l’incompliment de la llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

A continuació us adjuntem una còpia d’aquest document:

EXPOSA: Coneixedor d’allò que disposa l’article 6è, apartat 6, de la llei 6/2001, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenament per a la Protecció del Medi Nocturn, on es prohibeixen específicament determinats tipus d’enllumenat, i que tinguent aquesta Llei com a finalitats:

a) Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general.

b) Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva de la seguretat.

c) Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i, en tot cas, minimitzar-ne les molèsties i els perjudicis.

d) Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel.

Ha observat que:

Gairebé cap d’ aquestes finalitats es donen en els carrers, avingudes, paratges, urbanitzacions i altres indrets de la nostra Vila, i el més greu és que ja no solament no es donen aquests supòsits en les antigues infrastructures, sinó que en les obres noves, es continua ignorant el compliment de l’esmentada llei.

Des de la instal.lació de globus totalment transparents i que són d’una eficiència lumínica discutible, passant per la instal·lació de làmpades de mercuri i no de vapor de sodi d’alta i baixa pressió (VSAP i VSBP), fins a que en cap de les nostres urbanitzacions existeix un mecanisme de regulació d’intensitat lumínica en les hores nocturnes, amb l’agravant que en les noves recepcions fetes per part de l’Ajuntament de l’enllumenat públic, s’ha disculpat la no instal·lació d’aquest mecanisme.

Davant d’aquests fets, i en conseqüència amb els objectius de l’associació de vetllar pel patrimoni natural del nostre municipi,

DEMANA:

1. Que se sàpiga que existeixen les diverses irregularitats esmentades en la present denúncia.

2. Que s’investigui de qui és responsabilitat en cada un dels casos, i es faci tot el possible per respectar i fer complir la llei.

3. Que en els casos en què la col·locació de l’enllumenat depengui directament de l’Ajuntament es compleixi la legislació vigent.

4. Que s’estableixi des de l’Ajuntament un pla d’adequació de l’enllumenat del nostre municipi a la legislació vigent, de caràcter immediat en el cas de les noves instal·lacions i progressiu en el cas de les ja existents.

5. Que s’informi a la nostra associació de quines són les mesures que es prendran entorn a aquesta temàtica.