Arxius mensuals: Desembre de 2003

SOS Lloret en el dia dels innocents

SOS Lloret ha volgut participar d’aquesta festa popular que és el dia dels innocents d’una manera simbòlica. Per aquesta raó hem instal·lat una llufa de metre i mig d’alçada amb una destral d’un metre que amenaça el llorer de l’escut del nostre poble.

Ara, a la plaça Pi i Ferrer, on s’hi troba l’esmentat escut en motiu de les festes de Nadal, hi ha la instal·lació que s’observa a la foto, el sentit de la qual és força entenedor.

Diem prou a l’amenaça permanent que existeix sobre els boscos de Lloret, representats pel llorer del nostre escut. Diem prou als projectes d’urbanització que amenacen els nostres paratges.

Diem prou a una autopista que acabaria amb tot el cinturó forestal del nostre poble.

Paquiderms en defensa del territori!

El grup musical “Elefantes”, que tocà al bar Beach Club el passat divendres 19, dóna suport a SOS Lloret i a 11.000 persones més, signant el full d’adhesió de famosos.

"Elefantes" en defensa del territori

SOS Lloret va iniciar la campanya de recollida de signatures de famosos el passat mes d’octubre aconseguint la del apreciat pilot de rallis Carlos Sainz.

A dia d’avui SOS Lloret ha aconseguit, també, les signatures de les populars cantants de OT Beth i Ainhoa i, recentment, la del grup musical “Elefantes”, que després de fer gira per Espanya han vingut a Lloret per presentar el seu últim disc. A tots ells els hi desitgem molta sort.

La diagnosi confirma les tesis de SOS Lloret

L’Associació Ciutadana SOS Lloret està plenament satisfeta amb el que es desprèn inicialment de la Diagnosi el·laborada pel Sr. Estanislau Roca. Creiem que la desclassificació de Costa Marcona, Cala Banys i Sant Quirze, així com d’altres mesures que es recullen en la diagnosi, hauríen estat impossibles sense la pressió social que ha efectuat SOS Lloret.

En aquest sentit volem felicitar a tota la població de Lloret ja que és un èxit de tots. Gràcies a les més d’11.000 signatures hem arribat fins on som ara. Ja que des del Consistori no se’ns felicitarà, ho fem nosaltres mateixos.

Després de quatre mesos recollint firmes i treballant per l’entorn natural de Lloret, l’Ajuntament ha necessitat un informe d’algú que no és del poble per veure que les tesis que la nostra associació defensa són de sentit comú per tal que Lloret pugui tenir un futur amb garanties. Ara el consistori es compromet a tirar endavant desclassificacions que nosaltres reivindiquem de fa temps.

Idees que es recullen en la diagnosi, han sorgit de dins de SOS Lloret. A tall d’exemple, el fet de proposar un parc urbà per a la zona de Cala Banys, és una idea que vam formular nosaltres. El fet de preservar en la seva totalitat la zona de Sant Quirze, especialment la part més alta i l’entorn de l’Ermita, també és una idea formulada per SOS Lloret, i que en el seu moment l’equip de govern acollia amb escepticisme.

Ara que s’ha elaborat una diagnosi es fan la idea seva sense recordar qui la va promoure. En les properes setmanes realitzarem una roda de premsa per valorar a fons la diagnosi, ja que encara no hem tingut temps d’estudiar-la amb deteniment. Malgrat això estem satisfets que el treball realitzat per SOS Lloret i per tot el poble en general s’hagi recollit en aquesta diagnosi, que no fa res més que enunciar allò que per nosaltres ja era de sentit comú; Lloret no pot seguir creixent més, Lloret ha de preservar els espais verds que li resten ja que és una aposta ferma cap a un turisme de futur.

Petició de desclassificació de Costa Marcona

SOS LLORET PRESENTA UNA PETICIÓ DE DESCLASSIFICACIÓ DE COSTA MARCONA REALITZADA PEL SEU ADVOCAT EDUARD DE RIBOT.

Aquesta petició consta del citat estudi ambiental, així com la fitxa tècnica de Costa Marcona extreta del Catàleg d’Espais Naturals de Catalunya, realitzat per l’Agrupació dels Naturalistes de Girona.

També es basa en el document de desclassificació del sector Guiomar-Cala Morisca, precedent administratiu de caràcter vinculant. Sobre aquests documents i emparant-nos en diverses lleis vigents, es demana la desclassificació de Costa Marcona.

SOS Lloret desclassificació Costa Marcona

La petició de desclassificació demana explícitament que es desclassifiqui el sòl urbanitzable integrant del sector Costa Marcona (PAU núm. 1 del PGOU de Lloret) i que es classifiqui com a sòl no urbanitzable d’especial protecció, mitjançant una modificació puntual dins el Pla General d’Ordenació Urbana. Els motius que s’expressen en la petició són:

1. La naturalesa forestal de la major part dels terrenys i el deure de classificar les masses boscoses com a sòl no urbanitzable segons l’article 22 de la llei forestal de Catalunya.

2. La condició de connector natural i biològic d’aquest sector i l’existència d’estudis i informes tècnics que en recomanen la protecció.

3. La presència de rieres i cursos d’aigua amb espècies de flora, vegetació i fauna d’alt interès.

4. L’elevat valor paisatgístic ja que es troba al litoral i conserva característiques naturals pròpies de la Costa Brava.

5. La voluntat popular expressada majoritàriament en signar el Manifest de SOS Lloret més de 10.000 persones.

6. La inexistència de cap dret adquirit a urbanitzar o edificar els terrenys per part dels propietaris del sòl.

7. L’elevadíssim impacte visual.

8. El deure de protegir aquests terrenys segons es desprèn de l’article 4 de la Llei Catalana d’Espais Naturals.

9. L’obligació de preservar els sòls amb valors naturals i paisatgístics segons es desprèn de l’article 9 de la Llei Estatal de Règim del Sòl i Valoracions, i dels articles 9.3 i 32 de la Llei 2/2002 de 14 de Març d’Urbanisme de Catalunya.

10. L’existència de camps de conreu amb obligació a mantenir segons la Llei d’Orientació Agrària de Catalunya.

11. El principi de desenvolupament sostenible i la prohibició de la dispersió de l’ocupació. Manaments que es deriven de la llei 2/2002 d’Urbanisme.

12. L’existència de precedents administratius de caràcter vinculant dictats per aquest mateix Ajuntament que obliguen a preservar aquest espai tal com es va fer amb el sector Guiomar-Cala Morisca.

13. L’existència d’una doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que insta al deure de les Administracions Públiques de protegir els sòls amb valors naturals i paisatgístics.

Hi ha tants arguments que concorren a favor de la desclassificació d’aquesta zona, que una decisió diferent a aquesta seria un ultratge al patrimoni i a la identitat del poble de Lloret. Ningú no entendria que amb tot l’stock d’habitatges existent a Lloret, i els que encara s’han de construir, es pretengués ampliar l’oferta immobiliària al nostre poble. Les zones que s’urbanitzen, són zones que es perden per sempre.

Cada dia tenim menys massa forestal i cada dia tenim més sòl urbanitzat. Anar en direcció contrària és impossible, però aturar en sec la desforestació del nostre poble i la massificació que pateix, no és tan sols possible, sinó que és imprescindible i de sentit comú elemental.

Més de 11.000 persones ens demanen que continuem lluitant desinteressadament per protegir allò que sense nosaltres potser ja estaria perdut. No volem defraudar-los. Nosaltres també volem mullar-nos per canviar Lloret, i fer del nostre poble un exemple de respecte a l’entorn i la identitat de la Costa Brava.