Arxiu d'etiquetes: Costa Marcona

Petició de desclassificació de Costa Marcona

SOS LLORET PRESENTA UNA PETICIÓ DE DESCLASSIFICACIÓ DE COSTA MARCONA REALITZADA PEL SEU ADVOCAT EDUARD DE RIBOT.

Aquesta petició consta del citat estudi ambiental, així com la fitxa tècnica de Costa Marcona extreta del Catàleg d’Espais Naturals de Catalunya, realitzat per l’Agrupació dels Naturalistes de Girona.

També es basa en el document de desclassificació del sector Guiomar-Cala Morisca, precedent administratiu de caràcter vinculant. Sobre aquests documents i emparant-nos en diverses lleis vigents, es demana la desclassificació de Costa Marcona.

SOS Lloret desclassificació Costa Marcona

La petició de desclassificació demana explícitament que es desclassifiqui el sòl urbanitzable integrant del sector Costa Marcona (PAU núm. 1 del PGOU de Lloret) i que es classifiqui com a sòl no urbanitzable d’especial protecció, mitjançant una modificació puntual dins el Pla General d’Ordenació Urbana. Els motius que s’expressen en la petició són:

1. La naturalesa forestal de la major part dels terrenys i el deure de classificar les masses boscoses com a sòl no urbanitzable segons l’article 22 de la llei forestal de Catalunya.

2. La condició de connector natural i biològic d’aquest sector i l’existència d’estudis i informes tècnics que en recomanen la protecció.

3. La presència de rieres i cursos d’aigua amb espècies de flora, vegetació i fauna d’alt interès.

4. L’elevat valor paisatgístic ja que es troba al litoral i conserva característiques naturals pròpies de la Costa Brava.

5. La voluntat popular expressada majoritàriament en signar el Manifest de SOS Lloret més de 10.000 persones.

6. La inexistència de cap dret adquirit a urbanitzar o edificar els terrenys per part dels propietaris del sòl.

7. L’elevadíssim impacte visual.

8. El deure de protegir aquests terrenys segons es desprèn de l’article 4 de la Llei Catalana d’Espais Naturals.

9. L’obligació de preservar els sòls amb valors naturals i paisatgístics segons es desprèn de l’article 9 de la Llei Estatal de Règim del Sòl i Valoracions, i dels articles 9.3 i 32 de la Llei 2/2002 de 14 de Març d’Urbanisme de Catalunya.

10. L’existència de camps de conreu amb obligació a mantenir segons la Llei d’Orientació Agrària de Catalunya.

11. El principi de desenvolupament sostenible i la prohibició de la dispersió de l’ocupació. Manaments que es deriven de la llei 2/2002 d’Urbanisme.

12. L’existència de precedents administratius de caràcter vinculant dictats per aquest mateix Ajuntament que obliguen a preservar aquest espai tal com es va fer amb el sector Guiomar-Cala Morisca.

13. L’existència d’una doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que insta al deure de les Administracions Públiques de protegir els sòls amb valors naturals i paisatgístics.

Hi ha tants arguments que concorren a favor de la desclassificació d’aquesta zona, que una decisió diferent a aquesta seria un ultratge al patrimoni i a la identitat del poble de Lloret. Ningú no entendria que amb tot l’stock d’habitatges existent a Lloret, i els que encara s’han de construir, es pretengués ampliar l’oferta immobiliària al nostre poble. Les zones que s’urbanitzen, són zones que es perden per sempre.

Cada dia tenim menys massa forestal i cada dia tenim més sòl urbanitzat. Anar en direcció contrària és impossible, però aturar en sec la desforestació del nostre poble i la massificació que pateix, no és tan sols possible, sinó que és imprescindible i de sentit comú elemental.

Més de 11.000 persones ens demanen que continuem lluitant desinteressadament per protegir allò que sense nosaltres potser ja estaria perdut. No volem defraudar-los. Nosaltres també volem mullar-nos per canviar Lloret, i fer del nostre poble un exemple de respecte a l’entorn i la identitat de la Costa Brava.

SOS Lloret aconsegueix la firma 10.000 de mà de Carlos Sainz

SOS Lloret fa 4 mesos que recull signatures per a la protecció total dels espais de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona. La resposta popular ha estat extraordinària i en aquest període de temps, l’associació ha aconseguit 10.000 signatures, un fet sense precedents a Lloret de Mar.

Per celebrar l’esdeveniment, SOS Lloret va sol·licitar divendres la signatura número 10.000 a Carlos Sainz, que després d’informar-se sobre l’objectiu de la campanya, va signar i va donar suport a l’associació. També tenim l’honor de disposar de la signatura 10.001 de mans del copilot català Marc Martí.

SOS Lloret firma 10.000 Carlos Sainz

Carlos Sainz, home molt estimat a Lloret i coneixedor del municipi des de fa molts anys, es va mostrar preocupat pel creixement abusiu que pateix la Costa Brava i el territori en general. SOS Lloret agraeix molt sincerament el suport de Carlos Sainz i Marc Martí a la campanya de preservació dels tres espais naturals que estan en perill imminent a Lloret. Els desitgem de tot cor tota la fortuna perquè puguin assolir el campionat del món en les properes setmanes.

SOS Lloret firma 10.000 Carlos Sainz

A part de la campanya per a la preservació de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona, SOS Lloret s’oposa a l’arribada de l’autopista a Lloret de Mar i defensa una opció alternativa que aposta per una carretera tipus eix transversal que acosti la població a l’autopista ja existent. SOS Lloret també té com a objectiu incidir fortament en la revisió del Pla General que presumiblement es començarà a revisar el proper any: en aquest sentit està treballant en una sèrie de propostes per a millorar la correcta gestió del territori.

L’associació reclama també una moratòria urbanística indefinida a tot el litoral de Lloret, Blanes i Tossa perquè entén que el territori es troba en una situació de massificació i sobredensitat alarmants.L’emergència de la situació també fa que demanem una moratòria quan a noves construccions, que afecti tot el terme de Lloret fins que no s’hagi revisat el Pla General. SOS Lloret té com a eines bàsiques d’actuació el diàleg amb tothom, la transparència informativa i la reivindicació positiva.

Gràcies a tots els mitjans de comunicació, gràcies a totes les entitats i associacions i gràcies a tots els col.laboradors i totes les persones que heu fet possible aquesta fita de SOS Lloret en tan sols 4 mesos escassos.

El vostre ajut i suport han estat indispensables perquè l’associació sigui considerada, respectada i tinguda en compte per tothom. Sincerament, moltes gràcies per ajudar-nos a tirar endavant.

Visita del Molt Honorable Jordi Pujol

Aprofitant la visita del Molt Honorable President de la Generalitat, el Sr. Jordi Pujol, a Lloret de Mar el dia 18 d’octubre de 2003 per inaugurar l’IES Rocagrossa, una desena de membres de l’associació ciutadana SOS Lloret havia previst fer-li saber al nostre President, les repercussions negatives que suposaria l’arribada al municipi de l’autopista i les construccions de St. Quirze, Cala Banys i Costa Marcona (últimes zones verdes de Lloret de Mar), i demanar-li una intervenció clara per tirar enrere aquests projectes.

SOS Lloret visita Jordi Pujol

Aprofitant la inauguració d’un nou centre docent a Lloret de Mar s’havia redactat un pamflet informatiu on s’instava a que des de l’educació s’inculqués un major grau de compromís amb el medi ambient de Lloret de Mar, ja que la nova fornada de lloretencs que sortirà d’aquestes aules serà, en el dia de demà, qui tirarà el poble endavant.La sorpresa ha estat que les forces de seguretat no ens han deixat entrar dins del recinte, tot i que les entitats i associacions del poble hi eren convidades.

Malgrat tot, a la cloenda de l’acte i quan el president marxava, hem pogut lliurar-li un pamflet on es recollien les nostres demandes i desplegat una pancarta amb el lema: Sr. Pujol: + educació, prou especulació.

SOS Lloret ocupa simbòlicament la rotonda de Lloret

L’Associació Ciutadana SOS Lloret va ocupar ahir diumenge a la tarda la principal rotonda de Lloret per a organitzar un acte festiu i reivindicatiu, en el que reclamaven la preservació de Sant Quirze i Cala Banys com a zones verdes pel municipi.

SOS Lloret ocupa simbòlicament rotonda Lloret

L’acte, molt vistós degut a la indumentaria taronja que utilitza l’associació, va congregar unes 50 persones. SOS Lloret va repartir pamflets als ciutadans i als conductors quan s’aturaven en els semàfors.

L’associació considera que a Lloret hi ha mancances d’espais verds, ja que per una banda el creixement urbanístic desmesurat dels darrers anys ha anat absorvint les zones boscoses més properes al casc urbà. Per altra banda, places noves de l’interior del casc urbà, que podien haver estat espais verds d’aire mediterrani on refrescar-se a l’estiu, han acabat en molts casos esdevenint places dures.

SOS Lloret ocupa simbòlicament rotonda Lloret

SOS Lloret va organitzar l’acció a la rotonda com a element simbòlic, instant a l’opinió pública a fixar-se que són aquests tipus d’espais verds els que més proliferen en el municipi. L’associació reclama que no es perdi l’oportunitat de preservar dos àrees simbòliques del poble, com són Sant Quirze i Cala Banys, per a la creació de parcs urbans d’ús públic pels ciutadans.

La principal demanda de SOS Lloret és la preservació dels espais de Costa Marcona, Sant Quirze i Cala Banys, tres àrees afectades cautelarment per una suspensió de llicències fins el març del 2004. L’associació reclama la desqualificació del primer sector i la seva inclusió en una futura ampliació del PEIN de Cadiretes. Per Cala Banys i Sant Quirze demanen la immediata paralització dels plans parcials que els afecten i la reconversió d’aquestes zones en parcs urbans d’ús públic pels ciutadans de Lloret.

SOS Lloret ocupa simbòlicament rotonda Lloret

L’associació, que fa tan sols dos mesos que va presentar-se públicament, ja ha recollit més de 7000 signatures per a la preservació d’aquests espais.

SOS Lloret denuncia una massiva tala d’arbres

SOS LLORET DENUNCIA UNA MASSIVA TALA D’ARBRES I MOVIMENTS DE TERRES IL.LEGALS A LA FINCA DE CAN CASTAÑÉ DE COSTA MARCONA.

L’Associació Ciutadana SOS Lloret denunciarà avui dijous 21 a les 12h. l’existència d’excavacions, moviments de terres i tala d’arbres massiva a la finca de Can Castañé, ubicada a primera línia de mar, al capdamunt de l’indret conegut com Cala Gran.

L’associació presentarà una denúncia al registre de l’Ajuntament sol•licitant a l’alcalde la investigació urgent de l’assumpte i la tramitació de les sancions corresponents contra els responsables de la infracció ecològica. SOS Lloret notifica que els propietaris de Can Castañé no disposen dels permisos corresponents per talar arbres, moure terres o soterrar canonades i que per tant, totes les infraccions comeses en aquest sector suposen delicte ecològic i han d’estar sotmeses a sancions i mesures correctores i de restitució de l’espai natural.

Les obres fa ja diversos mesos que duren en el sector però s’han accelerat al llarg de l’estiu. SOS Lloret considera que davant la inactivitat de l’administració, cal denunciar el fet públicament, perquè aturi les obres de forma immediata i acceleri la tramitació de les sancions. L’associació defensa la preservació d’espais d’especial interès natural i cultural davant els múltiples projectes de creixement urbanístic existents al municipi, l’execució dels quals aguditzaria encara més el procés de massificació que ja viu actualment el territori.

La finca de Can Castañé, on s’hi pretén desenvolupar un camp de golf, és un sector de gran interès perquè suposa un dels darrers reductes verds del malmès litoral lloretenc i forma part del darrer corredor biològic que uneix el litoral amb les zones PEIN boscoses de l’interior.

SOS Lloret, que ha creat una forta expectació entre la població de la Selva marítima, ja ha recollit unes 4000 signatures per a la preservació dels sectors de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona. La finca de Can Castañé forma part del sector litoral de Costa Marcona, declarat de màxim interès per part de l’associació ciutadana, però, no està sotmesa a la suspensió cautelar de llicències que afecta a la resta del sector.

SOS Lloret acompleix avui un mes des de la seva presentació pública. Amb aquesta mesura legal posa en pràctica un dels objectius primordials que persegueix: esdevenir un grup d’alerta i denúncia d’infraccions contra el patrimoni natural i la legalitat urbanística.

Xerrada Informativa

El passat 13 d’agost, SOS Lloret va cel.lebrar una xerrada informativa destinada a presentar tota l’informació possible sobre les zones que estan en perill a Lloret de Mar.

Aquesta xerrada ha estat destinada a informar a tota la gent del poble que es preocupa pel creixement urbanístic que està patint Lloret. Per això hem exposat els plans parcials de St.Quirze, Costa Marcona i Cala Banys. També hem tractat el tema de l’autopista mostrant els grans desavantatges que aportaria al poble en front als avantatges que aportaria la ronda.

Un pas important…

SOS LLORET I L’EQUIP MUNICIPAL DE CIU ARRIBEN A UN ACORD DE COL.LABORACIÓ PER POSAR FRE AL CREIXEMENT URBANÍSTIC DESMESURAT DE LLORET DE MAR.

El grup municipal de CIU (Convergència i Unió) de Lloret i l’associació ciutadana SOS Lloret han acordat aquesta tarda, en la seva primera reunió, un compromís de treballar conjuntament i de forma periòdica per trobar solucions alternatives al creixement desmesurat que pateix el municipi en els darrers anys.

SOS Lloret afirma que l’associació coincideix amb moltes de les propostes de l’equip de govern de CIU i que en la trobada han percebut bona disponibilitat per solventar el problema que afecta a àrees com Cala Banys, Sant Quirze, Costa Marcona o Coll de Llop, espais on existeixen actualment plans parcials en suspensió cautelar o en tràmit.

SOS Lloret, entitat ciutadana absolutament deslligada de qualsevol formació política, va presentar-se públicament fa unes dues setmanes, aixecant una forta expectació entre la població i aconseguint el suport d’una gran part dels lloretencs de cara a les seves propostes. Des de llavors, ja ha aconseguit 2.000 signatures de ciutadans que s’oposen als projectes d’urbanització de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona i la campanya no ha fet res més que començar.

A la reunió s’ha acordat que SOS Lloret participarà de forma directa en la imminent revisió del Pla General d’Urbanisme que l’equip de govern vol engegar en els propers mesos de la legislatura. Tant l’equip de govern com l’associació ciutadana coincideixen en la importància de difondre més la informació referent a l’estat dels projectes urbanístics i a les infrastructures que puguin afectar al territori.

La reunió, que ha durat més de 3 hores, s’ha cel.lebrat a l’Ajuntament de Lloret de Mar i ha comptat amb la presència de l’alcalde Xavier Crespo, el regidor d’hisenda Josep Valls, el regidor d’urbanisme, obres públiques i Medi Ambient Josep Teixidor i el regidor de governació Ignasi Riera per part de l’ajuntament. Imma Domínguez, Joan Pau Romaní, Pep Rodríguez, Javi Moreno i Jordi Draper han assistit a la reunió en representació de l’associació ciutadana.

Tot un èxit

L’Associació Ciutadana SOS Lloret va cel.lebrar el passat dissabte 19 de juliol la seva presentació pública a la plaça de l’esglèsia del municipi. L’esdeveniment va ser tot un èxit, tant per la resposta del poble com per la logística de l’acte.

La presentació pública de l’Associació Ciutadana SOS Lloret va ser tot un èxit. Més de 500 persones van asistir a un acte que va comptar amb la presència de representats polítics de quasi totes les formacions i de múltiples ciutadans anònims que donàren suport als membres de l’associació.

Èxit presentació SOS Lloret

Molts dels visitants a l’acte agraïren la informació sobre l’estat actual de les zones més afectades de Lloret i signaren a favor de la protecció d’àrees amenaçades pel creixement urbanístic com són Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona. SOS Lloret destaca que ja compten amb 800 signatures tan sols 4 dies després de presentar-se obertament a l’opinió pública.

L’acte va adoptar un to clarament festiu. Es va iniciar en forma de cercavila, formada per a 10 membres dels Grallers de Blanes i un gran nombre de membres de SOS Lloret fins que va arribar a la plaça de l’esglèsia, on es va realitzar la lectura del manifest fundacional, amb moments molt emotius. Seguidament va començar el brillant concert del grup Sibaritas, que va ambientar el vespre amb els seus sons rítmics i mestissos. Tot plegat es va amenitzar amb la venda de samarretes i un aperitiu de coca i vi dolç. L’acte va durar més de dues hores i la gent va marxar-ne molt satisfeta.

Èxit presentació SOS Lloret

Aquest és el punt de partida. A partir d’ara l’Associació Ciutadana SOS Lloret es posarà a treballar sobre les diferents zones en perill, especialment Costa Marcona, corredor biològic de gran interés degut a que comunica les zones boscoses de l’interior i la franja litoral, Cala Banys, pel seu el.levat interés paisatgístic i Sant Quirze, de gran interès patrimonial i arquitectònic, a més del valor sentimental que té per a la població.

El camí acaba de començar i som conscients de la dificultat, però amb la nostra veu decidida, amb la gran il•lusió que hi posem i amb la vostra col•laboració arribarem lluny.