Arxius mensuals: Agost de 2008

Entrevista a COM Ràdio

Aquest passat dijous, 28 d’agost, el programa de COM Ràdio, Una hora de cua, s’ha fet ressò de la situació actual de la finca de Can Juncadella. Podeu prémer a sobre del vídeo per escoltar l’entrevista feta a una membre de SOS Lloret.

També podeu escoltar la resposta del regidor de Planificació Urbanística, Josep Valls, a qui li pregunten ase i contesta bèstia…

Can Juncadella a La Vanguardia Digital

Vídeo publicat a La Vanguardia Digital, aquest dimecres 27 d’agost, i que parla sobre la intenció dels propietaris de Can Juncadella, a Cala Morisca, de construir una nova edificació de luxe a la finca. Finca protegida per la Llei de Costes, pel PEIN de Cadiretes i pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner.

Can Juncadella

El darrer 29 de juliol, l’Associació Ciutadana SOS Lloret va presentar un plec de 13 al·legacions perquè l’Ajuntament de Lloret de Mar denegui la petició d’obres sol·licitada a la finca de Can Juncadella, i que afecten a la casa dels masovers i al galliner (uns 1.100m² aproximadament) i on s’hi vol construir un xalet de luxe (veure fotografia adjunta).

Cal recordar que Can Juncadella es troba al costat de la platja de Canyelles, conforma un dels darrers corredors biològics que queden al terme de Lloret i és un indret que conjuga a la perfecció valors paisatgístics, mediambientals i arqueològics.

Finca Can Juncadella Cliqueu per ampliar la foto

Les obres projectades afecten els terrenys i a diverses construccions de la finca de Can Juncadella, classificada sota la categoria de sòl no urbanitzable segons el POUM de Lloret de Mar i ubicada dins del PEIN del Massís de Cadiretes, amb consideració d’espai no urbanitzable segons el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner de Catalunya, que forma part de la Xarxa Natura 2000 i que està afectada per la Llei de Costes.

Les 13 al·legacions presentades al registre municipal es poden dividir en dos blocs:

El primer bloc d’al·legacions (1-5) denuncia la manca de participació ciutadana i l’opacitat informativa per part de l’Ajuntament de Lloret en la modificació del POUM durant la tramitació per a la seva aprovació definitiva.

En el cas de Can Juncadella la informació presentada ha anat modificant-se al llarg de les diverses fases d’aprovació del POUM, de tal manera que en el moment d’arribar a l’aprovació final del POUM la fitxa de Can Juncadella incorporava una sèrie d’actuacions que no estaven contemplades en la fase d’aprovació inicial. Per actuar encara amb més desconcert, l’Ajuntament de Lloret de Mar va decidir incomplir el tràmit de participació i exposició ciutadana en el moment d’arribar a l’aprovació definitiva del POUM.

A l’aprovació inicial del POUM, en aquesta finca no s’hi contemplava cap altra actuació urbanística que no fos el manteniment de la casa principal, mentre que en l’aprovació final del POUM ─sense exposició pública─ s’incorpora la possibilitat d’enderrocar i modificar l’habitatge dels masovers i el galliner. D’altre banda, també a l’aprovació definitiva del POUM i novament sense exposició pública, s’incorporen nous plànols informatius de la finca, diferents als presentats en l’aprovació inicial, on ja hi apareixen els edificis dels masovers, el galliner i la casa que hi ha a la platja de sa Somera, a Canyelles.

El segon bloc d’al·legacions (6-13) recull tot el seguit d’incompliments i violacions de les normatives ambientals i urbanístiques vigents per part de l’actual Ajuntament de Lloret, amb la intenció de poder aprovar les actuacions definitives a ­Can Juncadella:

No es pot justificar que la casa dels masovers estigui legalitzada adequadament, atès que la superfície real edificada actualment (1.096,03m²) no coincideix amb la superfície registrada de 68m² per la casa i 500m² de galliner. En el cas que no es pogués demostrar la legalitat de les construccions existents, ambdues edificacions quedarien fora d’ordenació i s’haurien d’enderrocar, ja que estan en sòl no urbanitzable.

Els usos als que es vol destinar la nova construcció no son compatibles amb els que disposa la llei per a sòl no urbanitzable, ja que es tracta d’una mansió de luxe amb marcat caràcter de segona residència.

La proposta d’obres no s’ajusta al que disposa el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, ja que no permet l’enderroc i substitució per una construcció diferent a la prèviament legalitzada (si és que ho està), i menys si aquesta es destina a segona residència de luxe.

No s’han realitzat les pertinents avaluacions ambientals segons disposa les normatives del PEIN i la Xarxa Natura 2000, cal recordar que Can Juncadella està protegit per ambdues normatives, ja que es poden posar en perill espècies vegetals estrictament protegides.

Atès que la finca de Can Juncadella es troba en un indret d’interès arqueològic, cal presentar un informe del Departament de Cultura, que no s’ha presentat, indicant si l’actuació afecta restes arqueològiques d’interès declarat.

Des de SOS Lloret exigim a l’Ajuntament de Lloret de Mar la immediata denegació de les llicències d’obres demanades per fer les obres mencionades a la finca de Can Juncadella i una declaració ferma i sincera de la voluntat d’acomplir i de fer acomplir la legalitat vigent, tot respectant escrupolosament totes i cadascuna de les lleis de protecció que pesen sobre la finca de Can Juncadella.

Cal recordar també la problemàtica existent entre Can Juncadella i l’actual recorregut del GR-92, ja que el camí de ronda travessa part de la finca. Una finca que actualment està vallada, envoltada de fortes mesures de seguretat (càmeres de vigilància i personal de seguretat), on els camins a vegades resten oberts i a vegades tancats, de forma arbitraria i sense cap notificació al caminant, on s’han fet desaparèixer les marques blanques i vermelles que designen el GR-92.

Mesos enrere l’Ajuntament es va comprometre a vetllar per l’ús públic d’aquest camí, però vist el resultat a dia d’avui dubtem que s’hagin fet els esforços necessaris per assolir aquest objectiu.

NOTA: La fotografia adjuntada forma part del projecte d’obres presentat a l’Ajuntament per part dels propietaris.