Arxius mensuals: Mai de 2006

Obres il·legals al Turó Rodó

LA GENERALITAT DE CATALUNYA CONFIRMA QUE S’ESTAN REALITZANT UNA SÈRIE D’OBRES IL·LEGALS AL PARATGE DEL TURÓ RODÓ.

Arran d’una denúncia presentada per SOS Lloret al mes de novembre de l’any passat, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha emès un informe on es constata que s’estan realitzant una sèrie d’obres il·legals al paratge del Turó Rodó consistents en la construcció d’un edifici aïllat d’uns 100 m2 i un magatzem semisoterrat d’aproximadament 25 m2.

Aquestes obres estan situades a primera línia de mar, al camí de Cala Trons, just darrera del Castell de Sa Caleta. Es tracta d’unes obres que es poden observar des de les restes del jaciment ibèric situades al costat del Castell.

SOS Lloret obres il·legals Turó Rodó

El paratge del Turó Rodó és troba actualment protegit pel Pla Director del Sistema Costaner (PDUSC) amb la categoria més alta de protecció, la qual classifica aquesta parcel·la com a sòl no urbanitzable. Així mateix, el vigent Pla general del municipi, qualifica també com a sòl no urbanitzable tota aquesta zona.

Les conclusions que es recullen a l’informe emès pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat són les següents:

1. S’estan realitzant unes obres consistents en treballs d’enjardinament i condicionament del terreny. També s’ha observat l’existència d’una edificació aïllada d’uns 100 m2 aproximadament en estat d’acabats, per a ús probable d’habitatge, així com un magatzem semisoterrat d’uns 25 m2. Aquestes construccions són de nova planta, ja que no s’observen a l’ortofotomapa de data de vol 2 de juliol de 2003.

2. Aquestes construccions i els treballs descrits anteriorment, no estan emparats en la llicència d’obres menors concedida per l’Ajuntament de Lloret en data 18 de desembre de 2003, consistents en canviar paviments, pintar interiors i exteriors i canviar la porta a l’esmentada parcel·la.

3. D’altra banda, el Pla Director del Sistema Costaner (PDUSC), classifica aquesta parcel·la com a Sòl No Urbanitzable costaner 1, clau NU-C1, en la qual la construcció realitzada no està permesa, en no tractar-se d’una construcció o habitatge, directament i justificadament associada a una activitat agrícola, ramadera i forestals, pròpies de la naturalesa rústica del terreny.

SOS Lloret obres il·legals Turó Rodó

La Generalitat també ha informat que, un cop efectuada la inspecció tècnica, arxiven totes les seves actuacions, atès que l’Ajuntament de Lloret ja havia tramitat un expedient per tal d’aturar les obres, i per tant, la Generalitat de Catalunya no pot intervenir-hi.

Des de l’Associació Ciutadana SOS Lloret demanem una actuació decidida i contundent per part del consistori local. Exigim l’enderroc de totes aquestes construccions fetes dins de la il·legalitat més absoluta al paratge del Turó Rodó, així com la restauració de tota aquesta zona, situada a primera línia de mar.

Si tal com ha declarat l’Ajuntament de Lloret, es tracta de la infracció urbanística més important i greu amb la que es troba actualment, des de SOS Lloret no podem entendre ni permetre que l’actuació més destacada que hagi fet fins al dia d’avui el consistori hagi estat la imposició d’una simple i irrisòria multa de 600€.

Per altra banda, i atès que es tracta d’un espai de domini públic, que per tant, es troba dins de la zona marítima terrestre, aquesta mateixa denúncia ha estat enviada també al Ministerio de Medio Ambiente, en concret al Servei Provincial de Costes a Girona. L’associació està encara a l’espera de rebre la corresponent resposta per part d’aquest departament.