Arxius mensuals: Març de 2008

Cala Morisca a Tv3

Aquí teniu el vídeo de la notícia que va sortir al TN comarques, aquest dimecres 26 de març, sobre la destrossa que s’ha fet a Cala Morisca.

Es poden veure imatges dels moviments de terres, de l’eixamplament i obertura de nous camins, de la tala d’arbres i de la modificació del traçat del GR-92 dins de la finca de Can Juncadella.

Denúncia per les obres il·legals a Cala Morisca

SOS Lloret ha presentat diversos escrits per denunciar les obres il·legals que s’han estat realitzant a la finca de Can Juncadella, al sector de Cala Morisca.

Aquests escrits de denuncia s’han fet arribar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de Girona i Barcelona, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Direcció de Ports, Aeroports i Costes i a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge), al Servei Provincial de Costes a Girona i al Ministerio de Medio Ambiente a Madrid.

En aquest sector s’han realitzat importants moviments de terres, s’han creat nous camins amb amplades superiors als 3 metres, s’ha eixamplat i modificat el traçat de la pista actual (GR-92), a més d’una sèrie de diferents treballs als voltants de la finca de Can Juncadella (enjardinament, col·locació de tanques, desbrossament, obres a la mateixa casa).

Aquest espai es troba regulat per diferents figures de protecció: està classificat amb la clau NU-CPEIN (088 – Es Pa de Sucre Sud) dins del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), forma part de l’àmbit administratiu del PEIN del Massís de Cadiretes i està subjecte a la normativa que regula la zona de servitud de protecció definida per la Ley 22/1998 de Costas.

A continuació podeu veure un recull fotogràfic de la situació actual de Cala Morisca:

Cala Morisca Can Juncadella

Bifurcació de camins. El camí esquerra pertany a l’eixamplament del GR-92 i el camí dret a la nova via oberta que va fins a la Cala Morisca.

Cala Morisca Can Juncadella

Moviments de terres que s’observen des de la Cala Morisca. Eixamplament creat a la part final del nou camí obert per permetre el gir dels vehicles, generant talussos de 4-5 metres d’altura.

Cala Morisca Can Juncadella

Restes vegetals generades arran dels treballs realitzats, que han estat triturades i soterrades. Es poden observar des de la Cala Morisca.

Cala Morisca Can Juncadella

Nou camí creat, paral·lel al ja existent GR-92 (a la dreta de la imatge), pel seu pas per la casa de Can Juncadella.

Cala Morisca Can Juncadella

Nou camí on s’han plantat baladres i instal·lat fanals, a ambdós marges, i que talla el traçat del GR-92 (a la dreta de la imatge).

Cala Morisca Can JuncadellaCala Morisca Can Juncadella

Eliminació de la senyal (blanca i vermella) que identifica el GR-92. Les fotos pertanyen al mateix arbre.