Arxiu de la categoria: POUM

SOS Lloret diu NO al nou POUM

Avui, festa major de Lloret, durant la processó de Santa Cristina, SOS Lloret ha repartit més de 1.000 pamflets informatius criticant el nou POUM.

SOS Lloret denuncia que el nou POUM continua amb el model actual d’urbanització massiva del territori i oblidant el patrimoni natural del municipi.

SOS Lloret diu NO al nou POUM

L’associació confiava que durant el període d’al·legacions obert després de l’aprovació inicial, es rectifiqués la tendència urbanitzadora exagerada del nou POUM i es realitzés una segona aprovació inicial.

Contràriament es prioritza el fet d’anar de pressa i aprovar el nou POUM abans de les eleccions municipals en detriment de corregir veritables bestieses urbanístiques que empenyoraran serveis, recursos i patrimoni que haurien de ser per les generacions venidores.

El nou POUM segueix menystenint el principal recurs del que disposa el municipi, i és que el 75% del terme municipal és bosc. En el nou POUM no s’hi ha inclòs cap estratègia que vagi cap a figures supramunicipals de protecció del paisatge per tal de gestionar turísticament aquest actiu. Tampoc hi apareix cap pla de gestió per aquest gran patrimoni natural del que disposem.

Contràriament les úniques superfícies forestals destinades a gestionar són les classificades com a sòl urbanitzable o sòl urbà. Un cop més veiem com els nostres representants polítics tan sols veuen el territori com a una oportunitat si aquest és urbanitzable. Obliden que una gestió turística del patrimoni natural podria ser el puntal per complementar el model turístic actual revitalitzant el principal sector econòmic de la població.

SOS Lloret diu NO al nou POUM

Pel que fa a una infraestructura vital per Lloret com la Ronda de circumval·lació i el seu accés a l’autopista C-32, es continua apostant per un traçat que travessa un dels pulmons del poble, el paratge de Sant Pere del Bosc, amb total menyspreu per l’entorn natural i el patrimoni modernista que s’hi emplaça. SOS Lloret aposta per un traçat més proper a la Carretera de Blanes amb menys impacte sobre el medi.

La reserva de sòl urbanitzable i urbà provocaran un creixement que saturarà els serveis i infraestructures que preveu construir el nou POUM per suplir les mancances actuals. S’ha pensat en les necessitats actuals sense tenir en compte que el creixement que es derivarà del nou POUM saturarà els nous serveis que es preveuen.

Tan sols un exemple; amb el nou POUM, a la zona del túnel Monturiol s’hi preveuen cap a 4500 habitatges, i ni tan sols es preveu una nova rotonda d’accés a la zona residencial on hi podria haver uns 9.000 vehicles dels veïns saturant la Carretera de Vidreres. La manca de planificació del nou POUM permet múltiples exemples com aquest.

SOS Lloret diu NO al nou POUM

Abans de començar la processó, SOS Lloret ha pogut fer-li arribar al candidat del grup de Convergència i Unió a les properes eleccions de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i aprofitant que estava de convidat a la festa major, un full informatiu per tal que des d’instàncies supramunicipals col·labori per a portar a terme una política d’ordenació, planificació i gestió del territori que preservi i respecti l’entorn i els valors naturals i culturals de Lloret.

Per tot això i molt més SOS Lloret diu NO al nou POUM.

Xerrada informativa

PIM, PAM, PUM. ENS JUGUEM EL FUTUR DE LLORET!

L’entitat ciutadana SOS Lloret ha organitzat per al pròxim dijous dia 6 d’abril una xerrada informativa sobre les repercussions del fet urbanístic a Lloret de Mar. Aquesta xerrada, que es durà a terme a la sala d’actes de l’Ajuntament a les 8 de la tarda, s’ha d’emmarcar dins la voluntat de l’entitat de donar a conèixer i informar al ciutadà sobre com pot afectar en el present i en el futur les decisions urbanístiques i mediambientals que s’estan prenent en aquests moments a la nostra vila.

Actualment, Lloret es troba immers en la creació d’un nou Pla d’ordenació urbana municipal (POUM), i acabat el període per presentar les corresponents al·legacions, l’Ajuntament està estudiant totes les que s’han presentat per decidir si les incorpora o no al projecte final.

És per aquest motiu que SOS Lloret ha cregut convenient realitzar aquest col·loqui informatiu sobre urbanisme i mediambient.

La intenció de l’entitat al fer aquesta xerrada és la de crear o donar unes eines de treball sobre les quals puguin treballar tots aquells que estiguin interessats en el futur del nostre poble, ja sigui Ajuntament o partits que formen el consistori, entitats o ciutadans particulars.El que es pretén és crear un fòrum de debat obert i on tothom pugui expressar la seva opinió.

Per fer això possible, intervindran a la xerrada:

Dra. Carolina Martí i Llambrich
Geògrafa. Professora de la Universitat de Girona. Membre del Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge de la UdG.

Ramon Botet i Pont.
Expert en Mediambient i Desenvolupament.

Maria Antònia Leal i Sayrol.
Presidenta de l’Agenda XXI de Lloret de Mar.

SOS Lloret xerrada informativa POUM

Cliqueu per ampliar el cartell

Al·legacions a l’aprovació inicial del POUM

SOS LLORET MOSTRA LA SEVA DECEPCIÓ AMB EL POUM PRESENTANT 44 AL·LEGACIONS

L’entitat ciutadana SOS Lloret ha presentat aquest passat dilluns a l’ajuntament de Lloret 44 al·legacions contra l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).

L’entitat mostra així la seva decepció amb un POUM que suposadament havia de significar el punt i final del creixement irracional que ha patit Lloret durant els últims anys.

SOS Lloret considera aquest POUM expansionista, i que tot i que s’han intentat arreglar certs temes puntuals, no s’ha acabat d’anar a l’arrel del problema, i més si tenim en compte que en el context actual, la ciutadania reclama polítiques urbanístiques que preconitzin la preservació de l’entorn i una limitació de la construcció desmesurada.

SOS Lloret al·legacions aprovació inicial POUM

En aquest sentit, SOS Lloret, pensa que aquest POUM no estableix les bases per a una planificació i ordenació del poble que ens porti cap a un creixement equilibrat i de respecte als nostres actius ambientals i culturals.

L’entitat veu amb força preocupació com els temes principals que han de vehicular el futur de la nostra vila no es resolen amb aquest pla. D’entre aquests, destacaríem:

1. Veiem que aquest POUM no valora en absolut, aquelles zones d’especial valor natural, paisatgístic i ecològic com són els corredors biològics. En aquest cas, aquest POUM no contempla la preservació i protecció dels diferents corredors biològics que envolten Lloret. Pensem que són zones de vital importància, susceptibles de ser incloses com a zones PEIN.

A tall d’exemple volem destacar Costa Marcona, l’únic corredor que connecta la zona litoral amb el massís de les Gavarres i Cadiretes. Actualment, aquesta zona es veu afectada per la intenció de l’equip de govern de construir-hi un hotel de luxe.

2. Així mateix, un altre tema de primordial importància que ha de marcar el futur immediat de Lloret és la prolongació de la C-32. Sobre aquest tema, veiem amb sorpresa com el POUM manté el mateix traçat de l’autopista per a la futura ronda de la Costa Brava Sud, amb les conseqüències negatives que això comportarà per a bona part dels boscos i del patrimoni de la nostra vila.

SOS Lloret al·legacions aprovació inicial POUM

3. Un altre dels temes que preocupen a SOS Lloret és la manca de planificació de cares a un futur quant a les urbanitzacions. Tot i que s’entreveu per part del consistori local certa voluntat per racionalitzar-les i dotar-les d’uns serveis, que per altra banda considerem necessaris, pensem que l’ajuntament no ha arriscat el suficient per aturar aquest creixement difús i dispers de bona part d’aquestes.

Voldríem destacar el cas de Lloret Verd, on es podrien arribar a construir més de mil habitatges amb tot els problemes que es poden derivar. La total urbanització d’aquest àmbit suposaria construir gairebé el doble del que s’ha fet a Santa Clotilde.

4. Finalment, volem destacar el greu desencert que podria significar per a la nostra vila les actuacions previstes en el POUM per a la zona de Venta de Goya, davant de Santa Clotilde.

En aquest àmbit es preveu construir prop d’una vintena d’edificis de fins a 6 plantes, incrementant encara més la imatge de massificació que ofereix l’entrada al poble per aquesta zona.

Per acabar, SOS Lloret espera que les al·legacions presentades siguin valorades i tingudes en compte per l’equip de govern per evitar així, entre tots, no caure en errors passats i que podrien hipotecar el nostre futur.

Perquè creiem que el creixement de Lloret s’ha de dirigir cap a la qualitat i no cap a la quantitat.

Novament… 3 patges reials a l’Ajuntament

Avui, diada de Reis, i com ja és tradicional, tres patges reials s’han adreçat a les portes de l’Ajuntament de Lloret per fer arribar als regidors i regidores de l’Ajuntament de Lloret de Mar, una missiva escrita per Ses Majestats d’Orient en resposta a la carta que els boscos de Lloret de Mar han fet arribar a Ses Majestats.

En la carta que els boscos de Lloret varen escriure, demanaven a tots els partits polítics del consistori de Lloret de Mar, l’esforç i valentia suficient per vetllar per la preservació i conservació del patrimoni natural i cultural de Lloret de Mar, doncs és d’aquesta manera, com podrem assegurar a les generacions futures tot l’important patrimoni que encara ens resta.

SOS Lloret 3 patges reials a l’Ajuntament

Ses majestats s’han assabentat que des del consistori s’està treballant en la redacció del nou POUM, però com que ells no entenen de tràmits administratius (aprovacions inicials, esmenes, etc…), encara que si que han pogut veure com en les darreres dècades Lloret ha patit la desforestació de zones de gran valor natural i paisatgístic, volen que això no es torni a repetir mai més, ni aquí ni enlloc.

Però com que acomplir aquest desig no és competència de Ses Majestats d’Orient, han traslladat a l’Ajuntament de Lloret els desitjos dels boscos del seu municipi per a que això sigui possible. I d’aquesta manera, i com a acte de bona voluntat, els tres patges reials els han lliurat un pi provinent de les llunyanes terres d’Orient per a que sigui trasplantat en aquestes boniques terres lloretenques.

SOS Lloret 3 patges reials a l’Ajuntament

Carta a Ses Majestats d’Orient:

Estimat regidor del Consistori Municipal de la bonica població costanera de Lloret de Mar.

Com ja va essent habitual en els darrers anys, ens posem en contacte amb vostè, en representació de Ses Majestats d’Orient, per fer-vos arribar un desig que hem llegit en una de les infinites cartes que hem estat rebent en les darreres setmanes i que ens veiem en l’obligació de fer-vos arribar, ja que nosaltres ens veiem incapacitats, sincerament, per mirar d’acomplir.

La carta en qüestió ve signada pels boscos de Lloret de Mar… sí, sí! Heu llegit correctament… signada pels boscos de Lloret de Mar… i és que no tan sols les persones tenen dret a demanar desitjos en la Diada de Reis, Ses Majestats d’Orient també vetllen per acomplir els desitjos de tots aquells éssers vius que poblen la Terra, entre ells, i com no podia ser d’altra manera, els nostres estimats boscos (si-us-plau, aquest és un secret que ens veiem obligats a desvetllar, ara i aquí, per poder dur a terme el desig que els boscos de Lloret de Mar ens han demanat, confiem en la seva discreció per no filtrar la notícia a la premsa).

Els boscos de Lloret de Mar s’han assabentat, que des del consistori de Lloret de Mar s’està treballant en l’aprovació d’un nou POUM. Estimat regidor, malauradament ells no entenen d’aprovacions inicials, d’esmenes, de període d’al·legacions,… però el que sí que ells entenen, perquè són fets basats en l’experiència i que queden gravats per sempre més en el record, és el que han arribat a patir en les darreres dècades en aquest municipi, i és per això que, essent els boscos de Lloret de Mar plenament conscients de la gran importància de l’aprovació d’aquest nou POUM, us volen demanar que treballeu amb fermesa, des de tots els grups polítics municipals, per vetllar per la preservació del patrimoni natural de Lloret de Mar, doncs és, sens dubte una de les millors eines que teniu per encarar el futur i quelcom d’un valor incalculable que les futures generacions tenen el dret a conèixer, i no només a poder gaudir-ho en les fotografies classificades a l’Arxiu Municipal.

Estimat regidor, entendrà ara que acomplir aquest desig no és competència nostra, nosaltres únicament podem actuar com a portadors d’aquest preuat i sincer desig, tot confiant en què els boscos de Lloret de Mar no se sentiran desenganyats, un cop més, si deleguem aquest desig sota la vostra responsabilitat.

Si-us-plau, a mode de present, i com a acte de bona voluntat, deixeu-nos fer-vos lliurament d’aquest pi de les llunyanes terres d’Orient, perquè sigui replantat en aquestes boniques terres costaneres que tant ens agrada visitar i que tant més ens agradaria continuar visitant.

Ara toca Lloret, ara toca la Costa Brava

SOS LLORET PLANTEJA UN NOU MODEL TERRITORIAL I TURÍSTIC PER LLORET I PER TOT EL LITORAL GIRONÍ

En el marc de presentació d’un ambiciós plec de propostes per a la revisió del nou pla d’ordenació urbana de Lloret, l’associació ciutadana SOS Lloret, plantejarà en dues conferencies la conveniència d’un canvi de model territorial, econòmic i turístic que prenent de patró a Lloret, és exportable a tota la Costa Brava.

L’associació confia que la demolició del polèmic Fluvià Nàutic, a Sant Pere Pescador, sigui tan sols el primer pas d’un canvi real de política per part de les diferents administracions.

Les xerrades, que tindran lloc al Col·legi d’Arquitectes de Girona el dimecres 30 de març a les 18.30h i a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Lloret el dilluns 4 d’abril a les 20.30h, pretenen argumentar la necessitat que la Costa Brava –i Lloret com a municipi turístic capdavanter- avancin cap a un model de revalorització i gestió sostenible dels propis recursos naturals i culturals, per tal de convertir-los en puntal de l’oferta turística futura.

A través d’aquestes conferencies, SOS Lloret presentarà públicament el seu ambiciós plec de propostes per a la revisió del nou pla general de Lloret. L’entitat ha entrat el treball recentment al registre municipal de l’Ajuntament lloretenc, adreçant una copia a tots els grups polítics del consistori.

Igualment ha encetat ja una roda de converses amb els representants dels diferents partits: el passat dimarts 15, l’entitat va començar parlant amb l’alcalde Xavier Crespo, el regidor de planejament urbanístic municipal, Josep Valls i l’urbanista Estanislau Roca, que elabora el nou POUM de Lloret. La trobada tindrà una segona part el proper dimarts 29. Després es parlarà amb la resta de partits.

L’associació ha abocat en aquest plec de propostes gran part del treball efectuat al llarg dels seus quasi 2 anys de vida. Per dur-lo a terme, l’entitat ha visitat cadascuna de les 40 urbanitzacions de Lloret i n’ha analitzat l’estat actual parcel·la per parcel·la, ha estudiat l’orografia del territori i ha plantejat propostes i criteris de tipus urbanístic, fiscals o jurídics que permetin ordenar el territori, reduir de forma clara el sòl urbanitzable i plantejar figures de protecció d’amplis espais com el PEIN, el PNIN o el Parc Natural, que revaloritzin el territori a nivell turístic, impliquin els actors econòmics del territori i afavoreixin una gestió respectuosa.

L’associació, que ha influït ja considerablement en l’opinió pública i en les institucions del municipi, pretén incidir de forma clara en les decisions finals dels diferents partits polítics i en l’equip redactor del nou POUM (Pla d’ordenació urbana municipal).

L’entitat també vol difondre, a través de les xerrades, una nova concepció del territori i del turisme del futur que es basi en la revalorització dels propis recursos, el més genuí del litoral gironí, per per altra banda està fortament amenaçat pel creixement urbanístic desmesurat o les infrastructures, entre d’altres.

SOS Lloret reclama un esforç d’ordenació, embelliment i correcta gestió d’aquests recursos per tal que la Costa Brava mantingui un segell propi i renovador.

SOS Lloret demana suspensió de llicències

SOS LLORET DEMANA SUSPENSIÓ IMMEDIATA DE LLICÈNCIES D’OBRES A GRAN PART DEL TERME MUNICIPAL DE LLORET.

L’Associació al·lega que resulta un contrasentit estar revisiant del Pla General i concedir llicències d’obres en sectors que entraran dins d’ aquesta revisió.

SOS Lloret vol denunciar el contrasentit que suposa per part de l’Ajuntament seguir donant llicències per a construcció d’habitatges nous en sectors del municipi que s’hauran de sotmetre a la Revisió del Pla General.

SOS Lloret demana suspensió de llicènciesCliqueu per ampliar la imatge

En aquest sentit cal destacar que els mesos de juliol i setembre del 2004, juntament amb l’octubre del 2003, han estat els mesos en els que s’han expedit més llicències per a construcció de nous habitatges des que es va iniciar la legislatura de l’alcalde Crespo (adjuntem dades al final).

SOS Lloret demana la suspensió immediata de llicències en aquells sectors o urbanitzacions on hi hagi encara fases per desenvolupar, aquells sectors que encara no estiguin consolidats, o aquells que tinguin alguna zona amb especial interès mediambiental.

Definim de rigor democràtic el fet que l’equip de govern actual hagi iniciat el procés de Revisió del Pla General, després que l’anterior equip de govern no acomplís les seves responsabilitats en aquest sentit, però ens resulta paradoxal el fet que s’estiguin donant llicències d’obres en sectors que podrien ser classificats, dins el nou planejament general, com a Sòl No Urbanitzable. Algunes d’aquestes llicències han estat concedides en sectors on la Diagnosi Urbanística realitzada l’any passat ho desaconsellava.

Resulta també sorprenent que en el Ple Municipal Extraordinari del passat dimarts s’ordenés un Polígon d’Actuació conflictiu com el de Can Lloranes, que incorpora 7 nous blocs de 4 plantes al casc urbà de Lloret, i no es busqui una solució consensuada entre tots els propietaris dins la Revisió del Pla General.

En un marc com l’actual, és radicalment impossible que l’Ajuntament pugui assumir el cost econòmic que es deriva dels serveis a totes les urbanitzacions del municipi (a Lloret arriben a 40). Per això és especialment preocupant que se segueixin donant llicències sense cap mena de planificació del creixement urbanístic, i més encara si es té en compte que s’està revisant el nou Pla General.Segons el calendari inicial del nou Pla General, aquest s’hauria d’aprovar inicialment el mes de maig del 2005.

La suspensió de llicències té sentit si es realitza un any abans de l’aprovació inicial: ja arrosseguem 5 mesos de retard respecte l’aplicació correcta del calendari planificat.La població de Lloret pot tenir paciència i donar marge a l’equip de govern, però ara ja és moment de denunciar un retard excessiu.

Pel que fa a l’anàlisi de les dades, és espectacular el creixement urbanístic que s’està produint a la urbanització Lloret Residencial. Aquesta urbanització forma un continu urbà amb la urbanització Creu de Lloret, Lloret Blau, Mont Lloret i Aiguaviva Parc (de Vidreres) que amenaça ser un espai urbà més gros que el propi poble de Lloret.

L’Associació al·lega que resulta un contrasentit estar revisiant del Pla General i concedir llicències d’obres en sectors que entraran dins d’ aquesta revisió.

SOS Lloret vol denunciar el contrasentit que suposa per part de l’Ajuntament seguir donant llicències per a construcció d’habitatges nous en sectors del municipi que s’hauran de sotmetre a la Revisió del Pla General.

SOS Lloret demana suspensió de llicènciesCliqueu per ampliar la imatge

Exposició On vas Lloret?

L’associació ciutadana SOS Lloret va inaugurar ahir a la nit una exposició a l’antic sindicat del carrer Sant Pere que, amb el títol On vas Lloret?, pretén constituir un espai de reflexió sobre el passat, el present i el futur del municipi.

L’exposició constata la transformació urbanística i mostra la precarietat del model turístic i urbanístic. La mostra inclou fotos antigues, objectes usuals anys enrere i un fotomuntatge de 12 metres que mostra l’impacte que pot suposar la prolongació de l’autopista del C-32 fins a Lloret.

La mostra estarà oberta fins el 31 d’octubre de dimarts a diumenge de deu a una i de quatre a set.

SOS Lloret exposició On vas Lloret?(cliqueu per ampliar el cartell)

La diagnosi confirma les tesis de SOS Lloret

L’Associació Ciutadana SOS Lloret està plenament satisfeta amb el que es desprèn inicialment de la Diagnosi el·laborada pel Sr. Estanislau Roca. Creiem que la desclassificació de Costa Marcona, Cala Banys i Sant Quirze, així com d’altres mesures que es recullen en la diagnosi, hauríen estat impossibles sense la pressió social que ha efectuat SOS Lloret.

En aquest sentit volem felicitar a tota la població de Lloret ja que és un èxit de tots. Gràcies a les més d’11.000 signatures hem arribat fins on som ara. Ja que des del Consistori no se’ns felicitarà, ho fem nosaltres mateixos.

Després de quatre mesos recollint firmes i treballant per l’entorn natural de Lloret, l’Ajuntament ha necessitat un informe d’algú que no és del poble per veure que les tesis que la nostra associació defensa són de sentit comú per tal que Lloret pugui tenir un futur amb garanties. Ara el consistori es compromet a tirar endavant desclassificacions que nosaltres reivindiquem de fa temps.

Idees que es recullen en la diagnosi, han sorgit de dins de SOS Lloret. A tall d’exemple, el fet de proposar un parc urbà per a la zona de Cala Banys, és una idea que vam formular nosaltres. El fet de preservar en la seva totalitat la zona de Sant Quirze, especialment la part més alta i l’entorn de l’Ermita, també és una idea formulada per SOS Lloret, i que en el seu moment l’equip de govern acollia amb escepticisme.

Ara que s’ha elaborat una diagnosi es fan la idea seva sense recordar qui la va promoure. En les properes setmanes realitzarem una roda de premsa per valorar a fons la diagnosi, ja que encara no hem tingut temps d’estudiar-la amb deteniment. Malgrat això estem satisfets que el treball realitzat per SOS Lloret i per tot el poble en general s’hagi recollit en aquesta diagnosi, que no fa res més que enunciar allò que per nosaltres ja era de sentit comú; Lloret no pot seguir creixent més, Lloret ha de preservar els espais verds que li resten ja que és una aposta ferma cap a un turisme de futur.

Petició de desclassificació de Costa Marcona

SOS LLORET PRESENTA UNA PETICIÓ DE DESCLASSIFICACIÓ DE COSTA MARCONA REALITZADA PEL SEU ADVOCAT EDUARD DE RIBOT.

Aquesta petició consta del citat estudi ambiental, així com la fitxa tècnica de Costa Marcona extreta del Catàleg d’Espais Naturals de Catalunya, realitzat per l’Agrupació dels Naturalistes de Girona.

També es basa en el document de desclassificació del sector Guiomar-Cala Morisca, precedent administratiu de caràcter vinculant. Sobre aquests documents i emparant-nos en diverses lleis vigents, es demana la desclassificació de Costa Marcona.

SOS Lloret desclassificació Costa Marcona

La petició de desclassificació demana explícitament que es desclassifiqui el sòl urbanitzable integrant del sector Costa Marcona (PAU núm. 1 del PGOU de Lloret) i que es classifiqui com a sòl no urbanitzable d’especial protecció, mitjançant una modificació puntual dins el Pla General d’Ordenació Urbana. Els motius que s’expressen en la petició són:

1. La naturalesa forestal de la major part dels terrenys i el deure de classificar les masses boscoses com a sòl no urbanitzable segons l’article 22 de la llei forestal de Catalunya.

2. La condició de connector natural i biològic d’aquest sector i l’existència d’estudis i informes tècnics que en recomanen la protecció.

3. La presència de rieres i cursos d’aigua amb espècies de flora, vegetació i fauna d’alt interès.

4. L’elevat valor paisatgístic ja que es troba al litoral i conserva característiques naturals pròpies de la Costa Brava.

5. La voluntat popular expressada majoritàriament en signar el Manifest de SOS Lloret més de 10.000 persones.

6. La inexistència de cap dret adquirit a urbanitzar o edificar els terrenys per part dels propietaris del sòl.

7. L’elevadíssim impacte visual.

8. El deure de protegir aquests terrenys segons es desprèn de l’article 4 de la Llei Catalana d’Espais Naturals.

9. L’obligació de preservar els sòls amb valors naturals i paisatgístics segons es desprèn de l’article 9 de la Llei Estatal de Règim del Sòl i Valoracions, i dels articles 9.3 i 32 de la Llei 2/2002 de 14 de Març d’Urbanisme de Catalunya.

10. L’existència de camps de conreu amb obligació a mantenir segons la Llei d’Orientació Agrària de Catalunya.

11. El principi de desenvolupament sostenible i la prohibició de la dispersió de l’ocupació. Manaments que es deriven de la llei 2/2002 d’Urbanisme.

12. L’existència de precedents administratius de caràcter vinculant dictats per aquest mateix Ajuntament que obliguen a preservar aquest espai tal com es va fer amb el sector Guiomar-Cala Morisca.

13. L’existència d’una doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que insta al deure de les Administracions Públiques de protegir els sòls amb valors naturals i paisatgístics.

Hi ha tants arguments que concorren a favor de la desclassificació d’aquesta zona, que una decisió diferent a aquesta seria un ultratge al patrimoni i a la identitat del poble de Lloret. Ningú no entendria que amb tot l’stock d’habitatges existent a Lloret, i els que encara s’han de construir, es pretengués ampliar l’oferta immobiliària al nostre poble. Les zones que s’urbanitzen, són zones que es perden per sempre.

Cada dia tenim menys massa forestal i cada dia tenim més sòl urbanitzat. Anar en direcció contrària és impossible, però aturar en sec la desforestació del nostre poble i la massificació que pateix, no és tan sols possible, sinó que és imprescindible i de sentit comú elemental.

Més de 11.000 persones ens demanen que continuem lluitant desinteressadament per protegir allò que sense nosaltres potser ja estaria perdut. No volem defraudar-los. Nosaltres també volem mullar-nos per canviar Lloret, i fer del nostre poble un exemple de respecte a l’entorn i la identitat de la Costa Brava.