Arxiu de la categoria: Zones de Lloret

Protegim Costa Marcona!

EL NOU PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER COMENÇA AMB MAL PEU.

L’administració local i nacional es burlen de la població.

SOS Lloret vol denunciar el fet que el Pla director d’ordenació urbanística del sistema costaner (PDUSC) hagi classificat com a urbanitzable 1 hectàrea de terreny del litoral lloretenc dins el sector de Costa Marcona al bell mig de l’important corredor biològic que uneix el litoral amb els boscos interiors.

Aquest terreny es troba dins els primers 500 metres de costa on cautelarment s’havia suspès llicències. Inicialment el PDUSC contemplava la protecció d’aquest espai però l’Ajuntament de Lloret (CIU-PP) va presentar al·legacions a la Generalitat perquè es classifiqués com a urbanitzable.

Els discursos proteccionistes del Sr. Joaquim Nadal feien pensar que aquestes al·legacions es desestimarien, però una vegada més el conseller de Política Territorial ha defraudat l’expectativa dels ciutadans i el discurs esperançador ha quedat en simple paper mullat: si el pla director havia de protegir el que queda sense malmetre del litoral català, no s’entén que el govern de la Generalitat acabi acceptant una petició tan cega com la que fa l’Ajuntament, ferint de mort el corredor que connecta el litoral i els boscos del PEIN de Cadiretes.

L’Ajuntament i la Generalitat, amb aquesta decisió irresponsable contribueixen a saturar el ja castigat i malmès litoral de la Selva marítima.

SOS Lloret protegim Costa Marcona
SOS Lloret titlla tot el procés d’operació de cinisme i d’hipocresia tant del govern local com del govern de la Generalitat, els quals juguen un doble joc que des de l’associació no acceptarem: entenem que no és possible posar-se medalles proteccionistes i al mateix temps afavorir l’especulació urbanística sobre el territori.

Actuacions com aquesta on les administracions locals i autonòmiques es converteixen en còmplices de la saturació urbanística del nostre litoral, fan que la confiança de la societat civil en les administració sigui cada cop més baixa.

SOS Lloret considera inacceptable el sentit de responsabilitat dels nostres representants polítics a l’hora de protegir el patrimoni de tots.

Per altra banda, recordem que més de 13000 persones van signar per a la protecció integral de Costa Marcona i que les administracions han ignorat i violat de nou la voluntat de la població. Cal que això sigui recordat quan la classe política faci tantes promeses de cara a les properes eleccions.

Lamentem que el que podria haver estat un pla ambiciós i de veritable voluntat proteccionista del litoral català, comenci amb tant mal peu.

SOS Lloret ha ha entrat per registre de l’Ajuntament el dimecres 1 de juny una protesta formal denunciant el fet esmentat i sol·licitant una ràpida correcció i desclassificació de l’espai.

SOS Lloret demana suspensió de llicències

SOS LLORET DEMANA SUSPENSIÓ IMMEDIATA DE LLICÈNCIES D’OBRES A GRAN PART DEL TERME MUNICIPAL DE LLORET.

L’Associació al·lega que resulta un contrasentit estar revisiant del Pla General i concedir llicències d’obres en sectors que entraran dins d’ aquesta revisió.

SOS Lloret vol denunciar el contrasentit que suposa per part de l’Ajuntament seguir donant llicències per a construcció d’habitatges nous en sectors del municipi que s’hauran de sotmetre a la Revisió del Pla General.

SOS Lloret demana suspensió de llicènciesCliqueu per ampliar la imatge

En aquest sentit cal destacar que els mesos de juliol i setembre del 2004, juntament amb l’octubre del 2003, han estat els mesos en els que s’han expedit més llicències per a construcció de nous habitatges des que es va iniciar la legislatura de l’alcalde Crespo (adjuntem dades al final).

SOS Lloret demana la suspensió immediata de llicències en aquells sectors o urbanitzacions on hi hagi encara fases per desenvolupar, aquells sectors que encara no estiguin consolidats, o aquells que tinguin alguna zona amb especial interès mediambiental.

Definim de rigor democràtic el fet que l’equip de govern actual hagi iniciat el procés de Revisió del Pla General, després que l’anterior equip de govern no acomplís les seves responsabilitats en aquest sentit, però ens resulta paradoxal el fet que s’estiguin donant llicències d’obres en sectors que podrien ser classificats, dins el nou planejament general, com a Sòl No Urbanitzable. Algunes d’aquestes llicències han estat concedides en sectors on la Diagnosi Urbanística realitzada l’any passat ho desaconsellava.

Resulta també sorprenent que en el Ple Municipal Extraordinari del passat dimarts s’ordenés un Polígon d’Actuació conflictiu com el de Can Lloranes, que incorpora 7 nous blocs de 4 plantes al casc urbà de Lloret, i no es busqui una solució consensuada entre tots els propietaris dins la Revisió del Pla General.

En un marc com l’actual, és radicalment impossible que l’Ajuntament pugui assumir el cost econòmic que es deriva dels serveis a totes les urbanitzacions del municipi (a Lloret arriben a 40). Per això és especialment preocupant que se segueixin donant llicències sense cap mena de planificació del creixement urbanístic, i més encara si es té en compte que s’està revisant el nou Pla General.Segons el calendari inicial del nou Pla General, aquest s’hauria d’aprovar inicialment el mes de maig del 2005.

La suspensió de llicències té sentit si es realitza un any abans de l’aprovació inicial: ja arrosseguem 5 mesos de retard respecte l’aplicació correcta del calendari planificat.La població de Lloret pot tenir paciència i donar marge a l’equip de govern, però ara ja és moment de denunciar un retard excessiu.

Pel que fa a l’anàlisi de les dades, és espectacular el creixement urbanístic que s’està produint a la urbanització Lloret Residencial. Aquesta urbanització forma un continu urbà amb la urbanització Creu de Lloret, Lloret Blau, Mont Lloret i Aiguaviva Parc (de Vidreres) que amenaça ser un espai urbà més gros que el propi poble de Lloret.

L’Associació al·lega que resulta un contrasentit estar revisiant del Pla General i concedir llicències d’obres en sectors que entraran dins d’ aquesta revisió.

SOS Lloret vol denunciar el contrasentit que suposa per part de l’Ajuntament seguir donant llicències per a construcció d’habitatges nous en sectors del municipi que s’hauran de sotmetre a la Revisió del Pla General.

SOS Lloret demana suspensió de llicènciesCliqueu per ampliar la imatge

SOS Lloret a favor del Pla Director i en contra dels equipaments a Costa Marcona

L’ASSOCIACIÓ REBUTJA L’AL.LEGACIÓ FETA PER L’EQUIP DE GOVERN PERQUÈ FRAGMENTA EL CONNECTOR BIOLÒGIC I INSISTEIX EN LA NECESSITAT DE PRESERVAR L’ESPAI.

Aquest passat mes de setembre ha finalitzat el termini per presentar al·legacions al Primer Pla Director del Litoral, que suposa una millora clara de l’antiga Llei de Costes, ja que protegeix tot el litoral català de la seva edificació fins en una distància total de 500 metres des del mar.

Abans que la Generalitat impulsés públicament aquest Pla Director, l’equip de govern de l’Ajuntament de Lloret de Mar havia aprovat en l’històric ple extraordinari del 4 de març del 2004, la desclassificació quasi total dels sectors de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona, objectiu que perseguia SOS Lloret des de feia mesos i pel qual havia recollit l’adhesió de 13.000 signatures.

La decisió de l’Ajuntament va ser aplaudida per l’associació ciutadana. Però SOS Lloret no veia amb bons ulls especialment un punt de la proposta de l’Ajuntament i era la inclusió d’un equipament (presumiblement un nou hotel) al bell mig de l’únic corredor biològic que queda a Lloret que uneix la zona litoral amb la zona interior i que es troba a Costa Marcona.

L’aprovació del Pla director, més ambiciós que el que defensava l’Ajuntament, deixava sense vigència l’equipament, per això l’Ajuntament de Lloret de Mar va presentar al·legacions al Pla Director i ho va fer amb especial sigil i el darrer dia del termini interposat per evitar reaccions com les de la nostra associació, que coincideix plenament amb els objectius i plantejaments del Pla Director.

SOS Lloret alerta a la població i especialment als 13.000 sotasignants i 45 entitats contra el desenvolupament urbanístic de Sant Quirze, Cala Banys i Costa Marcona, de la doble moral amb la que juga l’actual equip de govern, ja que uns mesos enrera publicava que la desclassificació dels tres sectors era una aposta valenta del consistori i que s’havia fet el màxim que s’havia pogut, trencant d’alguna manera amb la dinàmica d’edificació massiva que es vivia a Lloret en els darrers anys.

Ara però, quan hi ha una aposta més valenta que la seva i que s’acosta a la demanda que més de 13.000 signatures varen fer en el seu dia, l’Ajuntament es replega i al·lega a la Generalitat que ha de tenir en consideració aquell moviment desclassificatori per permetre una mínima construcció a Costa Marcona.

SOS Lloret s’oposa a l’al·legació feta per l’Ajuntament sobre el sector de Costa Marcona i anuncia que presentarà al·legacions en contra d’aquest equipament quan es presenti el segon Pla Director, així com oposant-se al desenvolupament de nous plans parcials com el de Coll de Llop, el qual fragmenta el connector biològic que enllaça les zones verdes del PEIN de Cadiretes i el litoral.

Reclamació a l’Ajuntament per la neteja i manteniment de Sant Quirze

L’associació ciutadana SOS Lloret ha entrat una instància a l’Ajuntament de Lloret de Mar per tal que es faci càrrec de la neteja i manteniment del paratge de Sant Quirze.

L’associació va realitzar una neteja popular a aquest sector recentment i va recollir gran quantitat de deixalles i residus urbans. Malgrat això ,SOS Lloret va poder constatar la deixadesa a la que està sotmès aquest entorn natural, un dels més propers a l’entramat urbà. L’entitat no té prou mitjans per tal d’acabar de netejar a fons aquest indret.

L’abandó al que està sotmès podria generar algun incendi forestal, com ja es va demostrar amb el petit foc que va cremar fa unes setmanes a aquesta mateixa zona. Així mateix al llit de la riera s’hi ha produït abocaments incontrolats des de fa anys que han provocat una estratificació de residus de tot tipus. Es calcula que en el llit de la riera hi ha dos metres de profunditat de deixalles i residus que van dels plàstics i llaunes fins a electrodomèstics i mobiliari divers.

No n’hi ha prou amb no deixar construir a la zona, sinó que és necessari que allò que volem preservar ho mantinguem mínimament decent. SOS Lloret ha reclamat:

 • Que l’Ajuntament netegi a fons el paratge.
 • Que es faci una neteja íntegra de la riera.
 • Que s’impedeixi el trànsit a motor per la zona.
 • Que s’instal·li algun sistema de papereres i contenidors.

Neteja Popular a Sant Quirze

En motiu del primer aniversari de SOS Lloret, l’associació ha organitzat una neteja popular del paratge de Sant Quirze, que és una de les tres zones boscoses que s’ha aconseguit aturar-ne la urbanització.

A la neteja popular hi ha participat una trentena de persones que durant tot el matí han estat recollint brossa que s’ha anat acumulant en aquest entorn.

SOS Lloret neteja popular Sant Quirze

En concret s’han recollit trenta bosses d’escombriaires de mida industrial i entre les deixalles s’hi trobaven des de llaunes i plàstics fins a electrodomèstics, mobiliari o fins i tot senyals de trànsit. D’aquesta manera SOS Lloret denuncia:

 • La deixadesa dels propietaris de la zona- la falta d’infrastructura per llençar deixalles en aquest sector.

 • L’oblit de l’administració vers un entorn boscós molt proper a l’entramat urbà.

 • La fragilitat de l’entorn natural del municipi vers les agressions continues sobre ell.

 • La falta d’educació i respecte de certa part de la ciutadania a la qual s’hauria de sancionar severament.

La precarietat en què es troben certs entorns naturals de rica biodiversitat que s’han protegit inicialment de la seva urbanització, posa en entredit la política medi ambiental del municipi.

SOS Lloret neteja popular Sant Quirze

Per això la nostra entitat entrarà una instància a l’Ajuntament. SOS Lloret exigeix la neteja urgent, amb més mitjans dels que disposa l’associació, de la riera que passa per Sant Quirze.

Aquesta riera ha estat víctima de múltiples abocaments incontrolats de deixalles que constitueixen un delicte greu contra el patrimoni natural del municipi. També es demana que la zona quedi tancada al trànsit rodat, i que s’hi instal·lin contenidors per abocar deixalles.

Al·legacions per Cala Banys, Sant Quirze i Costa Marcona

SOS Lloret informa que avui 10 de Maig de 2004, ha presentat al·legacions a la modificació puntual del Pla General per als sectors de Cala Banys, Sant Quirze i Costa Marcona.

La modificació puntual d’aquests tres sectors es va aprovar el passat 4 de març en el ple municipal i es troba en període d’al·legacions. El resum de les al·legacions presentades des de SOS Lloret per a cada sector són:

Costa Marcona:

 • Que es desclassifiqui íntegrament i que es classifiqui com a Zona de Protecció del Paisatge en la seva totalitat.

 • Es rebutja la construcció de l’equipament que s’hi vol instal·lar.
 • Que es prenguin mesures per millorar el connector biològic.

Cala Banys:

 • Limitar els usos de l’equipament que s’hi vol emplaçar: cultural, científic o educatiu, excloent-ne l’hoteler.

 • Facilitar la participació ciutadana a l’hora d’escollir quin projecte de parc urbà s’aprova.

Sant Quirze:

 • Limitar l’alçada dels equipaments que s’hi emplacen a Planta Baixa + 2 pisos en comptes de PB+3 com es pretén.

 • Que es limiti l’ocupació de parcel·la a un 20%
 • Que s’aprovi una normativa estricta que reguli l’estètica dels nous equipaments tenint en compte que aquests estaran a l’entrada del municipi.

 •  Que es prenguin mesures de neteja, manteniment i regeneració forestal.

 • Que s’estudiï la possibilitat i viabilitat d’emplaçar una petita zona d’oci propera a l’ermita, a l’aire lliure, amb barbacoes, taules i bancs que alhora serveixi per financiar el manteniment de la zona.

SOS Lloret presenta un recurs d’alçada per salvar Mont Lloret

SOS Lloret presenta un recurs d’alçada al conseller de política territorial i obres públiques contra l’aprovació definitiva de Mont Lloret.

Mont Lloret:

 • 83 Ha de sòl forestal classificats com a urbanitzables (10 vegades l’extensió del sector Cala Banys)
 • 975 habitatges (més de 3.000 habitants)
 • 26 Km de vials.

29 Gener de 2004: El Departament de PTOP de la Generalitat aprova definitivament el Pla Parcial de Mont Lloret.

Davant de la magnitut del Pla Parcial que s’ha aprovat i tenint en compte que l’Ajuntament de Lloret no ha interposat cap recurs d’alçada, SOS Lloret ha presentat pel seu compte un recurs d’alçada al Conseller de PTOP en contra de l’aprovació definitiva d’aquesta macro-urbanització, alegant, entre d’altres, els següents arguments:

1. L’aprovació vulnera la Llei Catalana d’Espais Naturals, la Llei Forestal de Catalunya i la Llei del Sòl de 1976.

2. Fragmentació del connector biològic que enllaça la Zona Forestal del Mont Gros amb la Zona Forestal de Sant Pere del Bosc – Montbarbat.

3. No hi ha previst cap sistema de sanejament ni depuradora d’aigües residuals.

4. Infraccions de la Normativa del Pla General i de la Llei 2/2002 d’Urbanisme.

5. Manca de racionalitat en preveure 26 Km de vialitat (distància entre Lloret i Llagostera).

6. No hi ha drets consolidats i per tant no hi ha d’haver indemnitzacions.

Costa Marcona, Cala Banys i St.Quirze salvats!!!

És una gran notícia anunciar-vos que el passat dijous dia 4 de Març del 2004, al ple extraordinari de l’Ajuntament, es van desclassificar les zones de Sant Quirze, Costa Marcona i Cala Banys, prohibint així la construcció de vivendes.

SOS Lloret felicita a totes les formacions polítiques per la gran i valenta decisió presa, demostrant així que tenen en compte la veu del poble, i els hi donem i donarem suport, dins les nostres possibilitats, en tot alló que estigui relacionat amb el medi ambient i el progrés sostenible del nostre poble. També volem felicitar a totes aquelles persones que ens apollen i que han signat per salvar aquestes zones. Cal dir que la victòria és de tots: gent del poble, membres de SOS i forçes polítiques.

I una vegada més s’ha demostrat que les persones unides poden assolir moltes fites i aconseguir objectius que sovint donem per perduts.

Aquesta és la comparativa del que es volia fer i del que es farà finalment a les tres zones desclassificades.

Sant Quirze

SOS Lloret Sant Quirze

Costa Marcona

SOS Lloret Costa Marcona

Cala Banys

SOS Lloret Cala Banys
Feu clic a sobre de les tres imatges per poder ampliar-les

SOS Lloret entrega una petició de desclassificació per al sector de Sant Quirze

Seguint amb l’objectiu de SOS Lloret per aturar el creixement urbanístic desmesurat del poble I RECOLZATS PER LA VOLUNTAT DE 12.000 CIUTADANS que s’han expressat en aquest sentit, avui la nostra entitat ha presentat la petició de desclassificació per al sector de Sant Quirze (Clau 3 a.6 del PGOU)

La petició consta de:

 • Informe jurídic realitzat per Eduard de Ribot (advocat de SOS Lloret).
 • Informe ambiental realitzat per la Comissió d’Estudis de SOS Lloret.
 • Desclassificació del Sòl Urbanitzable.
 • Classificació com a Sòl No Urbanitzable.

Si a finals de novembre del 2003 SOS Lloret presentava la petició de desclassificació del sector Costa Marcona per tal de conservar-lo verge, avui fem un pas endavant demanant la protecció integral de Sant Quirze per evitar que es construeixin els 920 habitatges projectats.Aquesta proposta avança en el sentit d’obtenir un creixement zero en habitatges.

L’urbanisme de Lloret s’ha de centrar en la rehabilització.

La diagnosi confirma les tesis de SOS Lloret

L’Associació Ciutadana SOS Lloret està plenament satisfeta amb el que es desprèn inicialment de la Diagnosi el·laborada pel Sr. Estanislau Roca. Creiem que la desclassificació de Costa Marcona, Cala Banys i Sant Quirze, així com d’altres mesures que es recullen en la diagnosi, hauríen estat impossibles sense la pressió social que ha efectuat SOS Lloret.

En aquest sentit volem felicitar a tota la població de Lloret ja que és un èxit de tots. Gràcies a les més d’11.000 signatures hem arribat fins on som ara. Ja que des del Consistori no se’ns felicitarà, ho fem nosaltres mateixos.

Després de quatre mesos recollint firmes i treballant per l’entorn natural de Lloret, l’Ajuntament ha necessitat un informe d’algú que no és del poble per veure que les tesis que la nostra associació defensa són de sentit comú per tal que Lloret pugui tenir un futur amb garanties. Ara el consistori es compromet a tirar endavant desclassificacions que nosaltres reivindiquem de fa temps.

Idees que es recullen en la diagnosi, han sorgit de dins de SOS Lloret. A tall d’exemple, el fet de proposar un parc urbà per a la zona de Cala Banys, és una idea que vam formular nosaltres. El fet de preservar en la seva totalitat la zona de Sant Quirze, especialment la part més alta i l’entorn de l’Ermita, també és una idea formulada per SOS Lloret, i que en el seu moment l’equip de govern acollia amb escepticisme.

Ara que s’ha elaborat una diagnosi es fan la idea seva sense recordar qui la va promoure. En les properes setmanes realitzarem una roda de premsa per valorar a fons la diagnosi, ja que encara no hem tingut temps d’estudiar-la amb deteniment. Malgrat això estem satisfets que el treball realitzat per SOS Lloret i per tot el poble en general s’hagi recollit en aquesta diagnosi, que no fa res més que enunciar allò que per nosaltres ja era de sentit comú; Lloret no pot seguir creixent més, Lloret ha de preservar els espais verds que li resten ja que és una aposta ferma cap a un turisme de futur.