Arxiu d'etiquetes: Les Alegries

Connexió amb l’autopista? Volem alternatives

S’han produït en els darrers mesos reiterades al·lusions als mitjans de comunicació i en diferents plans i programes de l’administració entorn al projecte de connexió de l’autopista C-32 amb la població de Lloret.

Davant l’opacitat de les diferents administracions (tant Ajuntament com Generalitat) a donar detalls sobre aquest projecte i els seus terminis, i la manca de voluntat en què la participació ciutadana formi part del projecte, 7 associacions de Lloret de Mar s’han coordinat per signar el MANIFEST DE NOVEMBRE.

L’Associació Ciutadana SOS Lloret, el Xino-Xano, l’Associació de Veïns de les Alegries, el Centre Excursionista Lloret, el Club Ciclista Lloret, el Kulactiu Sa Caleta i la Plataforma per la Pau subscriuen el MANIFEST DE NOVEMBRE on es destaca la importància que tenen els paratges de Sant Pere del Bosc, l’Àngel i Les Alegries per als lloretencs, la importància de poder-los transmetre a les generacions futures, el malestar que provoca la falta d’informació entorn al projecte i la manca de voluntat per recollir l’opinió ciutadana en un projecte cabdal pel territori.

Alternatives autopista C-32

Aquestes entitats refusen enèrgicament un traçat que passi per Sant Pere del Bosc, l’Àngel i Les Alegries i reclamen un estudi per justificar la necessitat d’aquesta infraestructura tot i exigint alternatives a l’actual traçat.

Així mateix emplacen a les administracions (tant Ajuntament com Generalitat) a ser transparents en la redacció del projecte i promoure la participació ciutadana per decidir una infraestructura tant important com aquesta.

Les entitats escenificaran la signatura en un acte públic el DISSABTE 28 DE NOVEMBRE a les 11 del matí a la PLAÇA de L’ESGLÉSIA. Durant l’acte hi haurà plafons informatius del traçat i xocolatada popular.

Les entitats signants conviden a tots els lloretencs a participar d’aquest acte. Així mateix conviden a les diferents associacions del poble i a particulars a sumar-se al Manifest de Novembre recollint-ne les signatures.

Lloret ha d’exigir a la Generalitat que es respecti el nostre territori.

Entrevista a SOS Lloret

Avui divendres, 21 de setembre, Nova Ràdio Lloret ha entrevistat a un els portaveus de SOS Lloret, Sebastian Braden, per parlar sobre la contradicció de l’organització de les jornades “Lloret Natura”, per part de l’ajuntament, i del traçat de la prolongació de l’autopista C-32, que ha de passar a pocs metres del paratge de Sant Pere del Bosc.

Per escoltar l’entrevista feu clic a sobre del vídeo.

El traçat de la perllongació de la C-32

SOS LLORET QÜESTIONA LA LEGALITAT DEL TRAÇAT DE LA FUTURA RONDA DE LA COSTA BRAVA SUD.

Fa unes setmanes el Conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, va anunciar que les obres de la futura carretera que ha d’unir l’autopista del Maresme (C-32) amb Lloret començarien després de l’estiu de 2008. Per la seva part, l’Ajuntament de Lloret també va valorat molt positivament l’anunci de les obres.

Des de SOS Lloret volem denunciar públicament que, ni la Generalitat ni l’Ajuntament de Lloret de Mar han informat a la població sobre quin serà el traçat d’aquesta nova via.

Segons converses mantingudes, per part de SOS Lloret, amb el propi Departament de Política Territorial de la Generalitat, se’ns ha informat de la intenció d’aprofitar el mateix projecte i, amb el mateix traçat, que el que hi havia projectat fa més de 20 anys per a la prolongació de l’autopista C-32 fins a Lloret.

Carretera fora de Sant Pere

Aquest traçat aprovat inicialment per a la prolongació de l’autopista passaria per zones com Sant Pere del Bosc, l’Àngel o Les Alegries. Segons el propi estudi mediambiental de la Generalitat realitzat als anys 80, es qualifica l’impacte ambiental del seu traçat com a “sever”.

O fins i tot, el propi estudi ambiental realitzat per l’equip redactor del nou POUM, aprovat recentment, posa de manifest els impactes negatius que tindrà aquest traçat sobre els corredors biològics i cursos hídrics que travessa.

“La perllongació de la C-32 encara tindrà uns efectes més notables sobre aquest precari corredor, ja que en propicia la seva fragmentació longitudinal en un sector on el desenvolupament urbanístic encara és poc present, traspassant la riera de Passapera i alguns dels seus afluents en vàries ocasions i transcorrent pròxima a sòls no urbanitzables característics del municipi com el sector de Sant Pere del Bosc. També el pas de la carretera per la part central del terme tindrà efectes sobre el corredor longitudinal del Vilar a Can Sota, i sobre els torrents de Montbarbat i de Can Sota.” *(Extret de l’informe ambiental del nou POUM)

Des de l’Associació Ciutadana SOS Lloret s’ha estat reivindicat, durant els darrers quatre anys, un traçat amb un impacte menor sobre el territori, però ni la Generalitat ni l’Ajuntament de Lloret s’han manifestat mai a favor d’un traçat alternatiu que no afectés zones de gran valor ambiental i paisatgístic, com ara Sant Pere del Bosc.

El fet que la Generalitat de Catalunya vulgui aprofitar el mateix traçat que hi havia planificat fa 20 anys, sense uns nous estudis mediambientals i sense l’estudi de possibles alternatives, fa que SOS Lloret es qüestioni la legalitat d’aquesta decisió, tenint en compte tots els canvis legislatius a nivell ambiental que s’han produït a nivell europeu i estatal durant els darrers anys.

Carretera fora de Sant Pere

El propi Departament de Medi Ambient de la Generalitat, en la redacció de l’informe ambiental del nou POUM de Lloret de Mar, de data 19 de juny de 2006, afirmava de manera textual:

El traçat proposat per a la perllongació de la C-32 s’entén com a orientatiu atès que es tracta d’una infraestructura sotmesa al tràmit d’Avaluació d’Impacte Ambiental, moment en el qual s’haurà de justificar amb criteris ambientals l’alternativa triada”

En aquest sentit i, segons el Reglament d’Urbanisme, l’autoritat en temes ambientals recau en el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, qualsevol recomanació en matèria ambiental, per part del Departament de Medi Ambient, haurà de ser tinguda en compte, tant per l’Ajuntament de Lloret de Mar com pel Departament de Política Territorial de la Generalitat.

És per aquest motiu que SOS Lloret ha mantingut ja vàries reunions amb l’associació Naturalistes de Girona per tal d’encarregar a un equip d’advocats la revisió del procediment, així com de la legalitat de la decisió de la Generalitat d’aprofitar un projecte elaborat als anys 80 per a una nova infraestructura que s’ha de començar a construir al 2008.

Des de SOS Lloret, continuem defensant un traçat que sigui el màxim de respectuós amb el territori i amb el mínim impacte ambiental sobre els corredors biològics i cursos hídrics de la zona.

Reunió amb el Conseller de Mobilitat Manel Nadal

El Secretari General de Mobilitat de la Generalitat es compromet a variar el traçat de la futura ronda de la Costa Brava Sud entre Lloret i Blanes.

Membres de l’Associació Ciutadana SOS Lloret es van reunir el passat dilluns 31 de juliol a Barcelona amb el Sr Manel Nadal, Secretari General de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

La reunió va girar entorn de diversos aspectes que afecten la mobilitat de la Selva Marítima. L’associació va exposar el seu punt de vista sobre una nova via d’accés a Lloret des de Blanes. Es va aconseguir el compromís del Sr. Nadal que la infraestructura no aprofitarà l’anterior projecte de l’autopista C-32 fins a Lloret, sinó que s’estudiarà de fer un traçat més proper a l’actual carretera de Lloret-Blanes.

Carretera fora de Sant Pere

Així mateix el Secretari General de Mobilitat va confirmar que aquesta nova via d’accés seria de 1 carril en cada sentit amb la incorporació d’un carril d’acceleració en aquells trams on l’estudi tècnic ho requereixi.

L’associació va recordar al Secretari General de Mobilitat la conveniència de variar el traçat de la nova infraestructura respecte el que preveia l’anterior projecte per tal d’assegurar que no es malmeti el paratge de Sant Pere del Bosc, de gran valor ambiental i paisatgístic i amb un ric patrimoni modernista. SOS Lloret considera que destruir aquest paratge seria malmetre un gran actiu del municipi que es pot gestionar turísticament per millorar la qualitat del model actual de Lloret.

SOS Lloret vol criticar el fet que el nou POUM de Lloret hagi deixat a l’aire aquesta qüestió sense atrevir-se a fer una proposta per preservar els boscos de Sant Pere. Lluny d’això el nou POUM no ha tocat el traçat que passa per aquesta zona i a més hi situa equipaments sobredimensionats com un Camp de Golf, un Cementiri que se situarà en plena zona forestal (amb el conseqüent asfaltat de la vialitat d’accés), i un parc del motor.

Tots aquests equipaments juntament amb la urbanització de la zona més propera a la carretera de Blanes fragmenten totalment tota la gran zona forestal situada a l’Oest del terme municipal.

L’Associació creu que això exemplifica quina idea té l’equip de govern quan parla de preservació del medi ambient.

Això no és cap broma

SOS LLORET APROFITA EL DIA DELS SANTS INNOCENTS PER REIVINDICAR UNA POSTURA OFICIAL DE L’AJUNTAMENT SOBRE EL TRAÇAT I EL NÚMERO DE CARRILS DE LA RONDA DE LA COSTA BRAVA SUD.

L’entitat ciutadana SOS Lloret ha aprofitat la celebració avui dimecres del dia dels innocents, per fer una acció reivindicativa sobre la polémica ronda de la Costa Brava sud.

Concretament, l’acte ha consistit en encerclar l’arbre de Nadal, que es troba col.locat davant les portes de l’Ajuntament, amb unes bosses negres d’escombraries recreant aquesta carretera. Així mateix, membres de la comissió d’acció de SOS Lloret, han desplegat una pancarta on s’ha pogut llegir: Fora carretera de Sant Pere, que no ens enganyin!

Carretera fora de Sant Pere

L’entitat veu amb molta preocupació com en un moment on s’estan decidint les línies de futur que han de marcar urbanísticament Lloret, el tema de la futura carretera sembla oblidat pels màxims mandataris de la nostra vila. Tot sembla indicar que el tema del traçat i el número de carrils de la ronda de la Costa Brava Sud es troba en una situació de paràlisi, provocant bàsicament l’incertesa i la desconfiança de bona part dels lloretencs.

SOS Lloret titlla de “broma de mal gust” la proposta actual de l’equip de govern sobre aquest vial –que consta de 4 carrils i que destrossa bona part del patrimoni natural i històric de la vila– i el considera totalment obsolet i caduc si el contraposem amb el nou context de sostenibilitat que es reclama des de diferents administracions, entre elles les de Lloret, per afrontar així un futur de preservació i del gaudi del nostre entorn.

Carretera fora de Sant Pere

Amb aquest acte, SOS Lloret vol recordar als polítics locals que el tema de la carretera és possiblement el projecte més important al qual la nostra vila ha de fer front i que vehicularà de manera clara el futur de Lloret.

Nova Campanya!

Sota el lema “Carretera fora de Sant Pere, que no ens enganyin”, SOS Lloret inicia una nova campanya d’informació als ciutadans de Lloret sobre l’actual estat d’aquest projecte.

Amb aquesta campanya, la intenció de SOS Lloret es defensar el nostre patrimoni natural i alertar al ciutadà de Lloret que els símbols patrimonials més importants de la nostra vila, com són Sant Pere del Bosc, l’Àngel o Les Alegríes, podrien veure’s altament afectats per la construcció d’una carretera de 4 carrils que passaria molt aprop d’aquests paratges.

La nostra entitat considera que qualsevol tipus de projecte que passi per l’actual traçat establert per la Generalitat i l’Ajuntament és inacceptable ja que causaria un mal irreparable als nostres boscos i provocaria una febre constructora al voltant d’aquest vial.

Carretera fora de Sant Pere

Així mateix, veiem amb inquietud com les nostres autoritats confonen al ciutadà de la nostra vila rebutjant públicament la construcció de l’autopista, però defensant, alhora, un projecte que conté el mateix número de carrils: 4 i que passa pel mig del principal pulmó verd de Lloret.

La intenció de l’entitat és treballar per a què aquest traçat sigui modificat i resituat força més al sud, evitant així la destrucció d’aquests indrets, que considerem bàsics si, com diuen les nostres autoritats, es vol dirigir la nostra vila cap a un turisme de qualitat i situar Lloret en el mapa de les poblacions que potencien la seva història i el seu patrimoni.

El desig de SOS Lloret es transmetre tota aquesta informació a la gent del poble mitjançant accions i la col.locació de nous plafons a la parada que tenim situada cada dissabte a la tarda davant de l’església.

Carretera fora de Sant Pere

Per altra banda, SOS Lloret vol manifestar públicament el seu més gran rebuig a la possible construcció d’una part del paratge Pinya de Rosa de Blanes. Considerem que aquest territori té un alt grau d’interès natural i no entenem com una llei aprobada fa dos anys per la Generalitat de Catalunya encara no s’ha executat.

Pinya de Rosa, juntament amb la zona de Santa Cristina formen un important corredor biològic entre Blanes i Lloret, i considerem obligatori preservar aquests indrets.

Així mateix, lamentem que la desídia i la incompetència dels nostres polítics hagin creat aquesta situació d’incertesa. Desde SOS Lloret volem donar suport als companys de Salvem Pinya de Rosa, així com a tots aquells que vulguin conservar i protegir aquesta zona.

El traçat de la futura carretera

SOS Lloret aplaudeix que l’equip de govern de comenci a treballar en definir una posició pròpia vers el problema de les millores de les infrastructures viàries d’accés al municipi de Lloret de Mar, després de gairebé dos anys de desinformació continuada vers aquest problema als seus ciutadans i ciutadanes.

Malgrat tot, SOS Lloret creu que l’equip de govern hauria de fer un rigorós esforç de concreció per tal d’arribar a una postura clara i visible traçada sobre un mapa.

Des de sempre, SOS Lloret ha apostat per les millores de les comunicacions d’entrada al municipi, a través d’una proposta que doni solució als quatre grans dèficits del poble:

  • Millorar l’accés a l’autopista C-32.
  • Descongestionar el trànsit intern mitjançant la ronda de circumval•lació.
  • Descongestionar el trànsit extern, especialment cap a Blanes.
  • Comunicar el municipi amb l’autopista AP-7 i l’aeroport.

Per tal d’aconseguir aquests quatre objectius, SOS Lloret aposta per la construcció de la Ronda Nord i la seva continuació fins a la carretera de Lloret a Tossa.

Aquesta ronda de circumval•lació ajudaria a descongestionar el trànsit intern i s’hauria d’unir a la C-32 mitjançant una via ràpida, sense accessos a les propietats colindants, sense semàfors ni rotondes i resseguint el traçat actual proposat per l’Associació dels Naturalistes de Girona (ANG), que és un traçat més urbà i respectuós amb el medi ambient que l’actualment programat per la Generalitat. Aquesta via, d’altre banda, hauria de ser d’un carril màxim per banda.

SOS Lloret descarta taxativament qualsevol infrastructura viària que contempli la possibilitat del traçat actual aprovat per la Generalitat.

Els patges reials porten asfalt a l’Ajuntament

Avui, diada de Reis, tres patges reials s’han adreçat a les portes de l’Ajuntament de Lloret per fer arribar a les formacions polítiques municipals de CiU, PSC i PP de Lloret de Mar, una missiva escrita per Ses Majestats d’Orient en resposta a les cartes de reis que aquestes formacions polítiques varen fer arribar a Ses Majestats.

SOS Lloret patges reials porten asfalt a l'Ajuntament
Les cartes reials que CiU, PSC i PP varen escriure, demanaven ferventment l’arribada de l’autopista a la vila de Lloret de Mar.

Els Reis d’Orient han contestat que si bé és cert que a la vila de Lloret de Mar hi ha un veritable col·lapse circulatori en determinats moments puntuals de l’any, ells mai concediran aquest desig, i menys per l’actual traçat aprovat, ja que aquest regal travessaria boscos d’una riquesa mediambiental immillorable, destrossaria bona part del patrimoni cultural de Lloret (com Sant Pere del Bosc o Les Alegries), i no solucionaria els problemes de mobilitat interns que pateix el municipi.

SOS Lloret patges reials porten asfalt a l'Ajuntament

Ses Majestats, que tot ho saben i tot ho veuen, han aconsellat a les diferents formacions polítiques fer més cas a l’Associació Ciutadana SOS Lloret, ja que ells proposen la creació d’una ronda de circumvalació.

Són conscients del problema circulatori i alhora son també conscients de preservar el patrimoni natural i monumental de la vila.

D’altra banda, i perquè els polítics lloretencs de CiU, PSC i PP no penséssin que el Reis Mags no volien fer cas als seus desitjos, els patges reials els hi ha fet entrega d’un bocí de quitrà, tot esperant això sigui el més a prop que estigui mai Lloret de Mar de tenir una autopista.

SOS Lloret patges reials porten asfalt a l'Ajuntament

Carta de Ses Magestats:

Llunyà, a 5 de gener de 2005.

Estimats membres dels Grups Parlamentaris de CIU, PP, i PSC de la bonica vila costanera de Lloret de Mar.

Es tot un plaer adreçar-nos a vostès des de les llunyanes terres d’Orient. Com molt bé sabeu aviat s’acosta la diada de Ses Majestats d’Orient, aquell dia on grans i menuts ens escriuen ferventment per demanar-nos tots aquells desitjos i regals que volen de cares al nou any que tot just acabem d’encetar.

Aquest nou any que arriba carregat de bons i solidaris propòsits. Entre tot el feix de cartes, correus electrònics, faxos i d’altre mena d’escrits que vàrem rebre al llarg de tot l’any, amb especial il·lusió vam acollir la carta que tan amablement ens vàreu fer remetre. Il·lusionats, la vàrem llegir de dalt a baix tot impacientats i, per sobre de tot, molt esperançats amb la futura tasca de la seva formació política. Però, quan vàrem acabar de llegir-la, la desolació es va apoderar de nosaltres i de tots els nostres reials súbdits.

El vostre desig per aquest any nou era fer arribar l’autopista fins a Lloret de Mar, la gran massa de quitrà enmig de boscos i aniquilant la vostra història i el vostre patrimoni, precisament allò que us defineix com a vila, justament allò que més estimen les lloretenques i els lloretencs.

Per què? Ben cert és que a la vostra vila cal millorar les comunicacions viàries (nosaltres mateixos hem patit llargs col·lapses amb els nostres vells camells) però, què no hi ha cap altre solució? Una solució més respectuosa amb el malmès medi ambient i que realment solucioni els problemes de col·lapse circulatori que pateix el vostre estimat municipi? Una solució que respecti també el vostre passat?

Nosaltres, que tot ho sabem i tot veiem, coneixem de l’existència d’una associació ciutadana al vostre municipi, SOS Lloret.

Ells proposen la creació d’una ronda de circumval·lació. Són conscients del problema circulatori i alhora són també conscients que allò que avui destruïm demà ja no ho tindrem, no ho tindrem per mai més!

Així doncs, per què no fer servir per una vegada la balança del cor? Malgrat tot, com també som conscients que aquest any no us heu portat del tot malament i com que demanàveu amb tanta insistència l’arribada de l’autopista a la vostra missiva, deixeu-nos obsequiar-vos amb aquest humil present, doncs de tot cor desitgem que aquest bocí de quitrà que teniu a les vostres mans sigui el més aprop que estigui mai Lloret de Mar de tenir una autopista.

Molt cordialment,

Ses Majestats de l’Orient.

La Consellera Tura passa pel peatge de la perllongació de la C-32 a Lloret

Aprofitant la Caminada a Sant Pere del Bosc organitzada per la Penya Xino-Xano, l’associació SOS Lloret ha realitzat una instal·lació de pancartes per tal de senyalitzar quin seria el traçat de la perllongació de l’autopista C-32 fins a Lloret.

Davant de la desinformació sobre el traçat d’aquesta infrastructura entre la ciutadania com a conseqüència de la negligent actitud de les administracions, SOS Lloret ha aprofitat la caminada per aquest paratge per informar visualment de la destrossa que suposaria l’autopista.

SOS Lloret Consellera Tura passa pel peatge de la C-32 a Lloret

Molta gent s’ha interessat d’allò més per l’Alternativa de Ronda de Circumval·lació que defensa SOS Lloret en veure que l’autopista destruiria el paratge de Sant Pere del Bosc, l’Àngel i les Alegries.

La nostra entitat també ha muntat un peatge al costat de la capelleta de la Mare de Déu de Gràcia, ja que és en aquest punt on se situaria el possible peatge i àrea de servei. En aquest peatge es repartien pamflets informatius sobre l’Alternativa que proposa SOS Lloret.

SOS Lloret Consellera Tura passa pel peatge de la C-32 a Lloret

Aprofitant també la visita de la Consellera Montserrat Tura, SOS Lloret li ha reclamat una millora en les infrastructures de comunicació del municipi que es tradueixin en una ronda de circumval·lació al poble i la unió d’aquesta ronda amb l’actual autopista mitjançant una carretera segregada.

La Consellera ha agraït la tasca de l’entitat ja que, segons ha dit, la nostra proposta “representa una alternativa intel·ligent al traçat de l’autopista”.

Pancarta al pòdium del Ral·li Catalunya

Aprofitant la celebració del Ral·li Catalunya Costa Brava, SOS Lloret ha tornat a mostrar el seu rebuig a la prolongació de l’autopista C-32 fins al municipi. Dins d’aquesta acció, membres de l’associació han penjat una pancarta al pòdium del ral·li on s’hi podia llegir “Autopista no, alternatives sí”.

SOS Lloret pancarta pòdium Ral·li Catalunya

És per això que, davant l’actual projecte d’ampliar l’autopista C-32 fins a Lloret; un projecte que col·lapsaria encara més el municipi, destrossaria bona part del patrimoni natural i cultural, a més d’afavorir fenòmens especulatius com els viscuts recentment a Santa Clotilde, SOS Lloret proposa la creació d’una ronda de circumval·lació, per un traçat més urbà, que realment ajudi a desdoblar el trànsit rodat que circula per tot Lloret i faciliti la mobilitat interna per moure’s dins del poble, a la vegada que actuï com a via ràpida per anar a trobar l’autopista a Palafolls.

SOS Lloret pancarta pòdium Ral·li Catalunya