Arxiu d'etiquetes: Autopista C-32

Les contradiccions dels nostres polítics

El passat 21 de setembre, el regidor de Medi Ambient, Ignasi Riera, declarava a Nova Ràdio Lloret desconèixer el projecte i el traçat de la futura carretera que ha d’unir Lloret amb l’autopista C-32.

Ignasi Riera: “El que no es pot caure és en la trampa que jo crec que cauen ells, de ja posar-li un traçat, i a dir-li que passarà pel mig de l’Àngel, dir-li que passarà pel mig de Sant Pere del Bosc, quan el projecte es desconeix”.

Aquestes declaracions contradiuen les paraules del regidor de Planificació Urbanística, Josep Valls, on assegurava, el 4 de setembre, també a Ràdio Lloret, que el traçat d’aquesta carretera ja estava aprovat definitivament.

Periodista: “El traçat els agrada? El traçat que hi ha projectat.”

Josep Valls: “Bé, estem parlant d’un traçat que ja ha passat tots els tràmits i que està aprovat definitivament”

Per escoltar les seves declaracions, premeu a sobre dels respectius vídeos.

Vídeo de la neteja

Vídeo de la neteja popular dels paratges de l’Àngel i Sant Pere del Bosc, realitzada aquest diumenge 23 de setembre, per denunciar la incoherència de les jornades “Lloret Natura” organitzades per l’ajuntament.

Neteja popular de l’Àngel i Sant Pere del Bosc

L’associació ciutadana SOS Lloret va convocar per a aquest diumenge 23 de setembre una neteja popular dels paratges de l’Àngel i Sant Pere del Bosc, dos clars exponents del valor patrimonial i natural d’aquesta vila costanera, dins del marc de la setmana “Lloret Natura, turisme sostenible i vocacional” que l’ajuntament de Lloret ha organitzat, suposadament, “per tal de donar a conèixer als ciutadans i ciutadanes de Lloret de Mar, Girona i Catalunya l’entorn natural i cultural de Lloret de Mar”.

SOS Lloret neteja popular de l'Àngel i Sant Pere del Bosc

L’objectiu d’aquesta acció popular era evidenciar que amb les accions de màrqueting i de neteja de cara del govern local difícilment es pot vetllar per la bona salut mediambiental dels nostres boscos. Bona prova d’això és que la trentena de persones que han participat d’aquesta acció popular, des de les 10 fins a les 14 hores, han estat capaces de recollir:

  • 30 de bosses d’escombraries, mida industrial
  • 2 motocicletes
  • 5 lavabos
  • 1 rentadora
  • 1 estufa
  • 1 bidó de cervesa de 60 litres

SOS Lloret neteja popular de l'Àngel i Sant Pere del Bosc

Des de SOS Lloret volem denunciar que la convocatòria per part de l’ajuntament d’aquest tipus de setmanes mediambientals han de venir recolzades, i com a conseqüència, de les inversions i de la feina planificada durant tota una legislatura en aquesta àrea. No entenem com un tema tan cabdal per al futur de Lloret com és la gestió del seu patrimoni natural i cultural pot caure constantment en la demagògia i en el populisme més elemental. Des de SOS Lloret volem demanar a l’ajuntament que expliqui quin serà el Lloret de Mar del futur i quins són els mitjans i recursos dels que disposen, ja que si decididament es vol apostar per aquest model turístic de qualitat, no entenem:

1. Per què els boscos de Lloret estan tan abandonats, plens de deixalles, d’abocaments il·legals i sense unes inversions econòmiques suficients per tenir-ne cura d’ells.

2. Per què es vol construir la carretera que ha d’enllaçar amb l’actual C-32 per uns dels paratges de la vila amb un valor mediambiental i cultural de primer ordre com són l’Àngel i Sant Pere del Bosc.

SOS Lloret neteja popular de l'Àngel i Sant Pere del Bosc

Són preguntes que haurien de trobar resposta en una setmana com “Lloret Natura”, però de veritat.

Entrevista a SOS Lloret

Avui divendres, 21 de setembre, Nova Ràdio Lloret ha entrevistat a un els portaveus de SOS Lloret, Sebastian Braden, per parlar sobre la contradicció de l’organització de les jornades “Lloret Natura”, per part de l’ajuntament, i del traçat de la prolongació de l’autopista C-32, que ha de passar a pocs metres del paratge de Sant Pere del Bosc.

Per escoltar l’entrevista feu clic a sobre del vídeo.

“Lloret Natura” és un sarcasme

NETEJA POPULAR DELS PARATGES DE L’ÀNGEL I SANT PERE DEL BOSC AQUEST DIUMENGE 23 DE SETEMBRE.

L’Associació Ciutadana SOS Lloret ha volgut organitzar, una vegada més, una neteja popular. En aquest cas, es tracta de la neteja dels voltants dels paratges de l’Àngel i Sant Pere del Bosc.

La finalitat d’aquesta acció no és una altra que la d’organitzar un acte alternatiu, al marge de les activitats que ha programat l’Ajuntament de Lloret per celebrar les jornades “Lloret Natura” i, d’aquesta manera, denunciar la poca solidesa de les polítiques ambientals del govern i la seva funció bàsicament decorativa.

Lloret Natura

SOS Lloret vol denunciar, amb aquesta neteja popular, que el consistori de Lloret afirmi voler potenciar els valors naturals i culturals del poble, mentre múltiples zones del municipi s’han convertit en llocs habituals d’abocaments incontrolats de tot tipus de brossa.

L’associació vol denunciar també la contradicció que suposa el discurs proteccionista que es vol potenciar des de les jornades “Lloret Natura”, en les quals es vol donar a conèixer la riquesa natural i paisatgística de Lloret, mentre que al mateix temps el propi Ajuntament es felicita per l’anunci de la propera construcció de la carretera que ha d’unir el municipi amb l’autopista C-32, seguint un traçat que ha de passar a escassos metres de Sant Pere del Bosc i de l’Àngel, i que ha estat declarat d’impacte sever pels informes d’impacte ambiental.

La degradació del propi entorn que diuen estimar no ha estat mai qüestionada per part del consistori. El traçat i els impactes sobre el territori mai s’han volgut explicar a la població de Lloret i s’han amagat reiteradament evitant així d’encetar un debat social sobre la infraestructura en qüestió.

Lloret Natura

És per això que, SOS Lloret considera el discurs proteccionista de l’Ajuntament com un discurs buit de contingut, ple d’hipocresia i totalment allunyat de la realitat. Les jornades “Lloret Natura” són un sarcasme i una befa de l’administració vers els ciutadans del municipi, una estratègia d’imatge per amagar la incoherència en política mediambiental de l’actual consistori.

El lloc i l’hora de trobada per a la neteja serà aquest diumenge dia 23 de setembre, a les 10h, davant de l’oficina de Turisme situada a l’avinguda de les Alegries.

El traçat de la perllongació de la C-32

SOS LLORET QÜESTIONA LA LEGALITAT DEL TRAÇAT DE LA FUTURA RONDA DE LA COSTA BRAVA SUD.

Fa unes setmanes el Conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, va anunciar que les obres de la futura carretera que ha d’unir l’autopista del Maresme (C-32) amb Lloret començarien després de l’estiu de 2008. Per la seva part, l’Ajuntament de Lloret també va valorat molt positivament l’anunci de les obres.

Des de SOS Lloret volem denunciar públicament que, ni la Generalitat ni l’Ajuntament de Lloret de Mar han informat a la població sobre quin serà el traçat d’aquesta nova via.

Segons converses mantingudes, per part de SOS Lloret, amb el propi Departament de Política Territorial de la Generalitat, se’ns ha informat de la intenció d’aprofitar el mateix projecte i, amb el mateix traçat, que el que hi havia projectat fa més de 20 anys per a la prolongació de l’autopista C-32 fins a Lloret.

Carretera fora de Sant Pere

Aquest traçat aprovat inicialment per a la prolongació de l’autopista passaria per zones com Sant Pere del Bosc, l’Àngel o Les Alegries. Segons el propi estudi mediambiental de la Generalitat realitzat als anys 80, es qualifica l’impacte ambiental del seu traçat com a “sever”.

O fins i tot, el propi estudi ambiental realitzat per l’equip redactor del nou POUM, aprovat recentment, posa de manifest els impactes negatius que tindrà aquest traçat sobre els corredors biològics i cursos hídrics que travessa.

“La perllongació de la C-32 encara tindrà uns efectes més notables sobre aquest precari corredor, ja que en propicia la seva fragmentació longitudinal en un sector on el desenvolupament urbanístic encara és poc present, traspassant la riera de Passapera i alguns dels seus afluents en vàries ocasions i transcorrent pròxima a sòls no urbanitzables característics del municipi com el sector de Sant Pere del Bosc. També el pas de la carretera per la part central del terme tindrà efectes sobre el corredor longitudinal del Vilar a Can Sota, i sobre els torrents de Montbarbat i de Can Sota.” *(Extret de l’informe ambiental del nou POUM)

Des de l’Associació Ciutadana SOS Lloret s’ha estat reivindicat, durant els darrers quatre anys, un traçat amb un impacte menor sobre el territori, però ni la Generalitat ni l’Ajuntament de Lloret s’han manifestat mai a favor d’un traçat alternatiu que no afectés zones de gran valor ambiental i paisatgístic, com ara Sant Pere del Bosc.

El fet que la Generalitat de Catalunya vulgui aprofitar el mateix traçat que hi havia planificat fa 20 anys, sense uns nous estudis mediambientals i sense l’estudi de possibles alternatives, fa que SOS Lloret es qüestioni la legalitat d’aquesta decisió, tenint en compte tots els canvis legislatius a nivell ambiental que s’han produït a nivell europeu i estatal durant els darrers anys.

Carretera fora de Sant Pere

El propi Departament de Medi Ambient de la Generalitat, en la redacció de l’informe ambiental del nou POUM de Lloret de Mar, de data 19 de juny de 2006, afirmava de manera textual:

El traçat proposat per a la perllongació de la C-32 s’entén com a orientatiu atès que es tracta d’una infraestructura sotmesa al tràmit d’Avaluació d’Impacte Ambiental, moment en el qual s’haurà de justificar amb criteris ambientals l’alternativa triada”

En aquest sentit i, segons el Reglament d’Urbanisme, l’autoritat en temes ambientals recau en el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, qualsevol recomanació en matèria ambiental, per part del Departament de Medi Ambient, haurà de ser tinguda en compte, tant per l’Ajuntament de Lloret de Mar com pel Departament de Política Territorial de la Generalitat.

És per aquest motiu que SOS Lloret ha mantingut ja vàries reunions amb l’associació Naturalistes de Girona per tal d’encarregar a un equip d’advocats la revisió del procediment, així com de la legalitat de la decisió de la Generalitat d’aprofitar un projecte elaborat als anys 80 per a una nova infraestructura que s’ha de començar a construir al 2008.

Des de SOS Lloret, continuem defensant un traçat que sigui el màxim de respectuós amb el territori i amb el mínim impacte ambiental sobre els corredors biològics i cursos hídrics de la zona.

Reunió amb el Conseller de Mobilitat Manel Nadal

El Secretari General de Mobilitat de la Generalitat es compromet a variar el traçat de la futura ronda de la Costa Brava Sud entre Lloret i Blanes.

Membres de l’Associació Ciutadana SOS Lloret es van reunir el passat dilluns 31 de juliol a Barcelona amb el Sr Manel Nadal, Secretari General de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

La reunió va girar entorn de diversos aspectes que afecten la mobilitat de la Selva Marítima. L’associació va exposar el seu punt de vista sobre una nova via d’accés a Lloret des de Blanes. Es va aconseguir el compromís del Sr. Nadal que la infraestructura no aprofitarà l’anterior projecte de l’autopista C-32 fins a Lloret, sinó que s’estudiarà de fer un traçat més proper a l’actual carretera de Lloret-Blanes.

Carretera fora de Sant Pere

Així mateix el Secretari General de Mobilitat va confirmar que aquesta nova via d’accés seria de 1 carril en cada sentit amb la incorporació d’un carril d’acceleració en aquells trams on l’estudi tècnic ho requereixi.

L’associació va recordar al Secretari General de Mobilitat la conveniència de variar el traçat de la nova infraestructura respecte el que preveia l’anterior projecte per tal d’assegurar que no es malmeti el paratge de Sant Pere del Bosc, de gran valor ambiental i paisatgístic i amb un ric patrimoni modernista. SOS Lloret considera que destruir aquest paratge seria malmetre un gran actiu del municipi que es pot gestionar turísticament per millorar la qualitat del model actual de Lloret.

SOS Lloret vol criticar el fet que el nou POUM de Lloret hagi deixat a l’aire aquesta qüestió sense atrevir-se a fer una proposta per preservar els boscos de Sant Pere. Lluny d’això el nou POUM no ha tocat el traçat que passa per aquesta zona i a més hi situa equipaments sobredimensionats com un Camp de Golf, un Cementiri que se situarà en plena zona forestal (amb el conseqüent asfaltat de la vialitat d’accés), i un parc del motor.

Tots aquests equipaments juntament amb la urbanització de la zona més propera a la carretera de Blanes fragmenten totalment tota la gran zona forestal situada a l’Oest del terme municipal.

L’Associació creu que això exemplifica quina idea té l’equip de govern quan parla de preservació del medi ambient.

3 anys en defensa del territori!

Aquest dissabte 15 de Juliol, l’Associació Ciutadana SOS Lloret ha celebrat el seu 3er aniversari amb una sèrie d’actes a la Plaça de l’Església. Hem volgut celebrar els nostres 3 anys de vida amb una festa dedicada als més joves del poble, amb jocs de cucanya i una xocolatada popular per a petits i grans.

Amb aquesta festa dedicada als nens i nenes de Lloret, l’Associació vol remarcar la importància que tenen decisions que es prenen avui, com el nou POUM, per al futur de les properes generacions de lloretencs. SOS Lloret reivindica el dret de les generacions futures a heretar un poble en equilibri amb l’entorn natural on ens trobem, sense una planificació urbanística abusiva que contribueixi a una major massificació del municipi.

SOS Lloret 3 anys en defensa del territori

Dels encerts o errors del què decidim avui en depèn el futur de les generacions venidores. Instem un cop més als responsables polítics a ser valents i atenuar un creixement urbanístic que d’aprovar-se tal com està en el document inicial del nou POUM significarà repetir errors passats de massificació, manca de serveis, desaparició de paratges naturals de gran valor, etc.

SOS Lloret celebra tres anys d’esforços per defensar l’immens patrimoni natural del què encara disposem. Tres anys d’esforços per contrarestar l’impuls del creixement urbanístic salvatge i desmesurat al nostre poble. I ho volem celebrar amb tots aquells, que com nosaltres, tenen la convicció que en el respecte cap al nostre entorn s’hi troba la clau de les oportunitats i el benestar del Lloret futur.

Gràcies un cop més a tots aquells qui ens han ajudat a què Cala Banys, Sant Quirze i Costa Marcona no desapareguin.

A tots els qui han ajudat i encara ens ajuden a modificar un projecte com el de l’autopista per tal de preservar els boscos de Sant Pere i per a què sigui un projecte racional amb les necessitats de Lloret.

Gràcies a tots els qui contribuïren en la titànica redacció del plec de propostes per al nou POUM.

Gràcies a tots els qui han contribuït a realitzar estudis de l’estat de les urbanitzacions, estudis ambientals de diverses zones del municipi, propostes diverses de protecció, preservació i millora del nostre patrimoni natural i cultural, denúncies d’infraccions urbanístiques, i un llarg etcètera.

En definitiva, gràcies als que han fet possible que tres anys després de néixer haguem estat capaços de canviar el curs de moltes decisions importants i puguem celebrar aquest aniversari satisfets de la feina feta sense cap més interès que la nostra convicció.

Finalment agrair-vos a tots vosaltres, els mitjans de comunicació, per haver estat altaveu d’aquesta feina, contribuint a què molta gent ens hagi conegut, ens hagi entès, ens hagi seguit i se’ns hagi adherit. Gràcies.

Al·legacions a l’aprovació inicial del POUM

SOS LLORET MOSTRA LA SEVA DECEPCIÓ AMB EL POUM PRESENTANT 44 AL·LEGACIONS

L’entitat ciutadana SOS Lloret ha presentat aquest passat dilluns a l’ajuntament de Lloret 44 al·legacions contra l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).

L’entitat mostra així la seva decepció amb un POUM que suposadament havia de significar el punt i final del creixement irracional que ha patit Lloret durant els últims anys.

SOS Lloret considera aquest POUM expansionista, i que tot i que s’han intentat arreglar certs temes puntuals, no s’ha acabat d’anar a l’arrel del problema, i més si tenim en compte que en el context actual, la ciutadania reclama polítiques urbanístiques que preconitzin la preservació de l’entorn i una limitació de la construcció desmesurada.

SOS Lloret al·legacions aprovació inicial POUM

En aquest sentit, SOS Lloret, pensa que aquest POUM no estableix les bases per a una planificació i ordenació del poble que ens porti cap a un creixement equilibrat i de respecte als nostres actius ambientals i culturals.

L’entitat veu amb força preocupació com els temes principals que han de vehicular el futur de la nostra vila no es resolen amb aquest pla. D’entre aquests, destacaríem:

1. Veiem que aquest POUM no valora en absolut, aquelles zones d’especial valor natural, paisatgístic i ecològic com són els corredors biològics. En aquest cas, aquest POUM no contempla la preservació i protecció dels diferents corredors biològics que envolten Lloret. Pensem que són zones de vital importància, susceptibles de ser incloses com a zones PEIN.

A tall d’exemple volem destacar Costa Marcona, l’únic corredor que connecta la zona litoral amb el massís de les Gavarres i Cadiretes. Actualment, aquesta zona es veu afectada per la intenció de l’equip de govern de construir-hi un hotel de luxe.

2. Així mateix, un altre tema de primordial importància que ha de marcar el futur immediat de Lloret és la prolongació de la C-32. Sobre aquest tema, veiem amb sorpresa com el POUM manté el mateix traçat de l’autopista per a la futura ronda de la Costa Brava Sud, amb les conseqüències negatives que això comportarà per a bona part dels boscos i del patrimoni de la nostra vila.

SOS Lloret al·legacions aprovació inicial POUM

3. Un altre dels temes que preocupen a SOS Lloret és la manca de planificació de cares a un futur quant a les urbanitzacions. Tot i que s’entreveu per part del consistori local certa voluntat per racionalitzar-les i dotar-les d’uns serveis, que per altra banda considerem necessaris, pensem que l’ajuntament no ha arriscat el suficient per aturar aquest creixement difús i dispers de bona part d’aquestes.

Voldríem destacar el cas de Lloret Verd, on es podrien arribar a construir més de mil habitatges amb tot els problemes que es poden derivar. La total urbanització d’aquest àmbit suposaria construir gairebé el doble del que s’ha fet a Santa Clotilde.

4. Finalment, volem destacar el greu desencert que podria significar per a la nostra vila les actuacions previstes en el POUM per a la zona de Venta de Goya, davant de Santa Clotilde.

En aquest àmbit es preveu construir prop d’una vintena d’edificis de fins a 6 plantes, incrementant encara més la imatge de massificació que ofereix l’entrada al poble per aquesta zona.

Per acabar, SOS Lloret espera que les al·legacions presentades siguin valorades i tingudes en compte per l’equip de govern per evitar així, entre tots, no caure en errors passats i que podrien hipotecar el nostre futur.

Perquè creiem que el creixement de Lloret s’ha de dirigir cap a la qualitat i no cap a la quantitat.

Això no és cap broma

SOS LLORET APROFITA EL DIA DELS SANTS INNOCENTS PER REIVINDICAR UNA POSTURA OFICIAL DE L’AJUNTAMENT SOBRE EL TRAÇAT I EL NÚMERO DE CARRILS DE LA RONDA DE LA COSTA BRAVA SUD.

L’entitat ciutadana SOS Lloret ha aprofitat la celebració avui dimecres del dia dels innocents, per fer una acció reivindicativa sobre la polémica ronda de la Costa Brava sud.

Concretament, l’acte ha consistit en encerclar l’arbre de Nadal, que es troba col.locat davant les portes de l’Ajuntament, amb unes bosses negres d’escombraries recreant aquesta carretera. Així mateix, membres de la comissió d’acció de SOS Lloret, han desplegat una pancarta on s’ha pogut llegir: Fora carretera de Sant Pere, que no ens enganyin!

Carretera fora de Sant Pere

L’entitat veu amb molta preocupació com en un moment on s’estan decidint les línies de futur que han de marcar urbanísticament Lloret, el tema de la futura carretera sembla oblidat pels màxims mandataris de la nostra vila. Tot sembla indicar que el tema del traçat i el número de carrils de la ronda de la Costa Brava Sud es troba en una situació de paràlisi, provocant bàsicament l’incertesa i la desconfiança de bona part dels lloretencs.

SOS Lloret titlla de “broma de mal gust” la proposta actual de l’equip de govern sobre aquest vial –que consta de 4 carrils i que destrossa bona part del patrimoni natural i històric de la vila– i el considera totalment obsolet i caduc si el contraposem amb el nou context de sostenibilitat que es reclama des de diferents administracions, entre elles les de Lloret, per afrontar així un futur de preservació i del gaudi del nostre entorn.

Carretera fora de Sant Pere

Amb aquest acte, SOS Lloret vol recordar als polítics locals que el tema de la carretera és possiblement el projecte més important al qual la nostra vila ha de fer front i que vehicularà de manera clara el futur de Lloret.