Arxiu d'etiquetes: Costes

Costes multa els amos de Can Juncadella per l’abocament a Cala des Rajols

Segons una resolució del 16 de novembre de 2010, el Servei Provincial de Costes a Girona ha sancionat a la societat propietària de Can Juncadella, Flinder Data SL, amb una multa de 2.038,85€ per l’abocament de sorra a Cala des Rajols d’aquest passat mes de juliol.

Multa Costes Can Juncadella

En aquesta mateixa resolució també s’informa sobre quina és la situació actual de totes les obres que s’han estat fent durant aquest estiu a la cala, i que diu textualment:

  • De la sorra abocada sense autorització, no quedava pràcticament, desconeixent si per efecte de temporals o per haver estat retirada per la presumpta infractora.
  • L’escala de ferro havia estat retirada.
  • La caseta de fusta que es trobava en zona de protecció, havia estat retirada.

Es mantenien en zona de servitud de trànsit i protecció:

  • Uns 40 m2 ocupats amb travesses, tipus escala.
  • Una conducció realitzada en ciment per canalitzar les aigües pluvials.

Multa Costes Can Juncadella

Podeu veure i descarregar-vos la resolució completa fent clic aquí.

… i l’escala continua

ACTUALITZACIÓ DE LA NOTÍCIA: Aquest divendres 6 d’agost, els mateixos propietaris de Can Juncadella han desmuntat i retirat aquest darrer tram de l’escala metàl·lica que apareix a les fotos.

Una nova escala, totalment metàl·lica, ha aparegut a Cala des Rajols des de fa uns quants dies. Es tracta de la continuació de l’escala de fusta que es varen fer construir fa unes setmanes des de la finca de Can Juncadella i que ara ja arriba fins a la mateixa sorra de la platja.

Aquí podeu veure algunes fotos d’aquesta nova irregularitat:

Escala Can Juncadella

Escala Can Juncadella

Escala Can Juncadella

Escala Can Juncadella

Escala Can Juncadella

Recull fotogràfic de les irregularitats a Cala des Rajols

Des de ja fa algunes setmanes que s’estan produint greus irregularitats a la cala des Rajols. Una petita platja que tanca la badia de Canyelles per llevant i que es troba als peus de la finca de Can Juncadella.

Aquesta petita cala ha estat sempre una cala formada per còdols, però des de fa unes setmanes que va aparèixer completament recoberta de sorra artificial. A més d’aquest abocament de sorra artificial, també s’ha construït una escala de fusta per poder accedir-hi amb més facilitat des de la pròpia finca de Can Juncadella.

L’espai natural on es troba Cala des Rajols és un dels espais naturals lloretencs més fortament regulats per diferents figures de protecció: està classificat com a sòl no urbanitzable segons el POUM de Lloret, forma part del PEIN del Massís de Cadiretes i, al mateix temps, de la Xarxa Natura 2000 amb la consideració d’espai no urbanitzable (clau NU-CPEIN) segons l’article 10 del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner de Catalunya. A més, està subjecte a la normativa que regula la zona de servitud de protecció definida per la Llei de Costes 22/1998.

Fotos de la situació actual de Cala des Rajols:

Cala des Rajols Can Juncadella

Fotomuntatge de les diferents irregularitats que s’estan produint: construcció d’una escala, abocaments de terres i farciment de la platja amb sorra de construcció.

 Cala des Rajols Can Juncadella

Situació original de Cala des Rajols (a la dreta de la foto).

Cala des Rajols Can Juncadella

Situació actual després de l’abocament de sorra artificial sobre la platja.

Cala des Rajols Can Juncadella

Detall de la sorra artificial abocada a la platja.

Cala des Rajols Can Juncadella

Treballadors i màquines aboquen sorra de construcció a Cala des Rajols des de la finca de Can Juncadella.

Cala des Rajols Can Juncadella

Detall de les escales que s’estan construint per accedir a Cala des Rajols des de la finca de Can Juncadella.

Cala des Rajols Can Juncadella

Panoràmica de Cala des Rajols on s’observa la construcció de la nova escala i l’abocament de sorra a la platja.

No ensorrem Cala des Rajols

SOS LLORET DENUNCIA OBRES IL·LEGALS A CALA DES RAJOLS

L’Associació Ciutadana SOS Lloret va realitzar ahir diumenge un acte de protesta a Cala des Rajols davant la impunitat manifesta i reiterada amb que semblen actuar els propietaris de la finca can Juncadella, i la nul·la contundència per part de l’Ajuntament de Lloret de Mar en la denúncia de les greus il·legalitats que s’estan duent a terme aquests dies a la cala.

Les darreres setmanes, ingents quantitats de sorra han estat abocades de manera totalment artificial i completament il·legal a Cala des Rajols, en el paratge de cala Canyelles;  també s’hi està construint una escalinata provinent de la finca, obviant els propietaris que qualsevol actuació en aquest indret requereix, ja no solament del preceptiu permís d’obres municipal -que no tenen- sinó el de tots els organismes encarregats de vetllar per la bona salut d’un espai protegit, com és aquest, i que tampoc tenen.

Cala des Rajols Can Juncadella

Per tot això, aquest diumenge dia 25 de Juliol, SOS Lloret ha protagonitzat una ocupació simbòlica de l’esmentada cala, desplegant-hi una pancarta amb el lema “No ensorrem Cala des Rajols”.

SOS Lloret reclama la immediata paralització de les obres, així com la urgent i complerta restitució de l’indret al seu estat original.

Denúncia per les obres il·legals a Cala Morisca

SOS Lloret ha presentat diversos escrits per denunciar les obres il·legals que s’han estat realitzant a la finca de Can Juncadella, al sector de Cala Morisca.

Aquests escrits de denuncia s’han fet arribar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de Girona i Barcelona, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Direcció de Ports, Aeroports i Costes i a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge), al Servei Provincial de Costes a Girona i al Ministerio de Medio Ambiente a Madrid.

En aquest sector s’han realitzat importants moviments de terres, s’han creat nous camins amb amplades superiors als 3 metres, s’ha eixamplat i modificat el traçat de la pista actual (GR-92), a més d’una sèrie de diferents treballs als voltants de la finca de Can Juncadella (enjardinament, col·locació de tanques, desbrossament, obres a la mateixa casa).

Aquest espai es troba regulat per diferents figures de protecció: està classificat amb la clau NU-CPEIN (088 – Es Pa de Sucre Sud) dins del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), forma part de l’àmbit administratiu del PEIN del Massís de Cadiretes i està subjecte a la normativa que regula la zona de servitud de protecció definida per la Ley 22/1998 de Costas.

A continuació podeu veure un recull fotogràfic de la situació actual de Cala Morisca:

Cala Morisca Can Juncadella

Bifurcació de camins. El camí esquerra pertany a l’eixamplament del GR-92 i el camí dret a la nova via oberta que va fins a la Cala Morisca.

Cala Morisca Can Juncadella

Moviments de terres que s’observen des de la Cala Morisca. Eixamplament creat a la part final del nou camí obert per permetre el gir dels vehicles, generant talussos de 4-5 metres d’altura.

Cala Morisca Can Juncadella

Restes vegetals generades arran dels treballs realitzats, que han estat triturades i soterrades. Es poden observar des de la Cala Morisca.

Cala Morisca Can Juncadella

Nou camí creat, paral·lel al ja existent GR-92 (a la dreta de la imatge), pel seu pas per la casa de Can Juncadella.

Cala Morisca Can Juncadella

Nou camí on s’han plantat baladres i instal·lat fanals, a ambdós marges, i que talla el traçat del GR-92 (a la dreta de la imatge).

Cala Morisca Can JuncadellaCala Morisca Can Juncadella

Eliminació de la senyal (blanca i vermella) que identifica el GR-92. Les fotos pertanyen al mateix arbre.